In de energietransitie is leiderschap en coördinatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau nodig. Strategisch, tactisch en uitvoerend. Waar begin je, hoe kom je tot een visie om klimaatneutraal te worden en hoe krijg je het project, de organisatie en partners in beweging? Arcadis | Over Morgen is jouw samenwerkingspartner in de energietransitie. Samen werken we aan een energiesysteem van de toekomst. Duurzaam en lokaal georganiseerd en waarin opwek, transport, conversie, opslag en gebruik van energie op elkaar zijn afgestemd.

Jeanke van der Haar

Waar we je mee kunnen helpen

RES 2.0 en verder op weg naar lokale duurzame energie

Hoe pak je door na de RES 1.0 richting RES 2.0 en uitvoering? Hoe neem je de samenleving, de politiek en de professionals hierin mee?

Het vergroten van het aanbod van duurzame energie op een natuurinclusieve manier, rekening houdend met andere ruimtelijke opgaven, is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Hiervoor is een goede energie-infrastructuur nodig, inclusief opslag/conversie en beperking en sturing van de vraag naar energie.

Jij hebt in jouw regio aandacht voor het zorgvuldig en gedragen proces. Arcadis | Over Morgen zorgt met jou voor visie, richting en beweging. Onze adviseurs zijn betrokken (geweest) bij ruim de helft van alle RES’sen. Ze helpen je met: 

 • RES procesbegeleiding 
 • Inhoudelijk advies over het energiesysteem van de toekomst: aanbod van duurzame elektriciteit en warmte energie-infrastructuur en energiebesparing en vraagsturing 
 • Verankering in omgevingsbeleid (Omgevingsvisies en –programma’s uitnodigingskaders) 
 • Oplossingen voor netcongestie 
Neem contact op met Marnix Brongers

Bekijk onze projecten

Project- en procesbegeleiding

Als projectleider, programmamanager, kwartiermaker of procesbegeleider bij de gemeente, provincie of landelijke overheid moet je op de beste manier richting geven aan de energietransitie en de inrichting van het energiesysteem. Doel is een efficiënt, toekomstbestendig, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. In verschillende rollen ondersteunen we jou om tot een visie en strategie te komen en jou te begeleiden als:  

 • Kwartiermaker
 • Bestuursadviseur
 • Projectleider
 • Programmamanager
Neem contact op met Jeanke ter Haar

Bekijk onze projecten

Programma’s en uitvoering

Ambities zijn gesteld, maar hoe maak je de energietransitie waar? Een uitvoeringsprogramma of actieplan geeft de juiste handvatten. Bijvoorbeeld rondom zon op dak, grootschalige opwek, isoleren of gasloos verwarmen. De programma’s en actieplannen stellen we op in cocreatie met relevante partijen en bewoners in jouw gemeente.

Jij profiteert van onze inhoudelijke expertise en we helpen jou bij het begeleiden van het proces, in samenwerking met de ambtenaren, het college en de Raad. Onvoldoende capaciteit in huis om deze grote klus te klaren? Dan versterken we jouw team zolang als nodig.

Arcadis | Over Morgen is jouw rechterhand bij:

 • Uitvoeringsprogramma’s
 • Actieplannen
 • Uitvoering (detachering)
Neem contact op met Ard Lammertink

Bekijk onze projecten

Data, energiemodellering en monitoring

Om de juiste keuzes te kunnen maken in de energietransitie, heb je data nodig. Arcadis | Over Morgen levert jou degelijke analyses die niets aan het toeval overlaten. Daardoor maak jij optimaal gebruik van de meest relevante databronnen, trends en ontwikkelingen, wet- en regelgeving en beleid. Wij zorgen ervoor dat jij de juiste, op maat gesneden informatie hebt.

Met behulp van verschillende modellen ontdek jij samen met ons hoe het energiesysteem er nu uit ziet en aan welke knoppen je kunt draaien om te verduurzamen in de toekomst. Zo krijg jij inzicht in hoe de energievraag is opgebouwd en welke bronnen gebruikt kunnen worden om aan die vraag te voldoen. Door vervolgens lokale kennis en ideeën in scenario’s te verwerken, creër je met onze hulp een beeld van de belangrijkste uitdagingen en kansen in jouw gebied. We monitoren de voortgang en zijn pas tevreden als jij de weg weet op de complexe route naar een duurzame toekomst.

Neem contact op met Dennis Iseger
Download de brochure

Bekijk onze projecten

Warmtetransitie

Onze warmtevoorziening gaat op de schop. We moeten onze huizen en gebouwen isoleren en op een andere manier gaan verwarmen om onze afhankelijkheid van aardgas op korte termijn drastisch te verminderen.

Deze transitie vraagt om leiderschap. Maar waar begin je? Hoe kom je van visie naar uitvoering? Hoe krijg je jouw organisatie en partners in beweging? En hoe krijg je de inwoners mee? Over Morgen is hierin jouw samenwerkingspartner.

Neem contact op met Pieter Heesbeen

Bekijk onze projecten

Samen realiseren we de energietransitie

Arcadis | Over Morgen heeft een bewezen trackrecord in het werken aan de energietransitie. Al onze adviseurs hebben jarenlange kennis en ervaring in het toekomstbestendig maken van de fysieke leefomgeving.
Samen met jou versnellen we
de energietransitie. We maken we ambities werkelijkheid, zodat Nederland energieneutraal wordt.

De energietransitie, een noodzakelijke maar complexe stap naar een duurzame leefomgeving.

In 2050 moet de energievoorziening in Nederland CO2-neutraal zijn. Dat is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. De overstap naar duurzame energie is een ingrijpende en ingewikkelde verandering in de leefomgeving. Samen met de adviseurs van Arcadis | Over Morgen versnel jij de energietransitie in jouw gemeente, regio of provincie en ga jij deze grote uitdaging aan. 

Het energiesysteem van de toekomst

Nu we steeds meer duurzame energie opwekken en gebruiken, ontstaan nieuwe problemen. Een daarvan is netcongestie. Het hoogspanningsnet is vol, waardoor terugleveren niet meer kan en nieuwe aansluitingen voor bedrijven en zonneparken onmogelijk worden. Dit vraagt om slimme oplossingen waarin vraag en aanbod met elkaar in balans worden gebracht op lokaal niveau. Daarnaast is het belangrijk om meer flexibliteit te creëren. Dit kan bijvoorbeeld door tijdelijke energieopslag, zoals vehicle-to-grid-toepassingen.

Stoppen met aardgas

De overstap van aardgas naar duurzame alternatieven in de gebouwde omgeving is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Lees hierover meer op onze pagina over de warmtetransitie.

Samen met de burger

Een grote uitdaging in de energietransitie is het creëren van lokaal draagvlak. In veel energieprojecten worden omwonenden niet of nauwelijks betrokken, waardoor er weerstand ontstaat. Het is lastig om die weerstand dan nog te doorbreken. Daarom moeten burgers al vanaf het begin van het proces op een goede manier worden betrokken. De adviseurs van Over Morgen kunnen je helpen met advies op het gebied van gedragsverandering en ze ontwikkelden een visie op participatie die jij succesvol kunt toepassen.

Samen met het bedrijfsleven

Bedrijven en (semi)-overheden spelen een belangrijke rol in het versnellen van de energietransitie. Ze hebben elkaar nodig, maar lopen regelmatig aan tegen verschillen en wederzijds onbegrip. De adviseurs van Arcadis | Over Morgen spelen een verbindende rol tussen bedrijfsleven en onderheid.

Versnel de energietransitie

De energietranstie is een enorme opgave. De doelen uit het Klimaatakkoord liegen er niet om en 2050 is dichterbij dan we denken. Haast is geboden. Daarom doen wij er bij Arcadis | Over Morgen alles aan om samen met jou als opdrachtgever of samenwerkingspartner de energietransitie te versnellen. We hebben kennis van alle aspecten: van strategie tot uitvoering. Onze technische ervaring combineren we met lessen uit de praktijk en politiek-maatschappelijke sensitiviteit.

In onze missie om de leefomgeving toekomstbestendig te maken is de energietransitie een van de belangrijkste uitdagingen van dit moment. Intussen spelen we zo goed mogelijk in op de gevolgen die klimaatverandering nu al met zich meebrengen, bijvoorbeeld met advies op het gebied van klimaatadaptatie.

De nieuwe realiteit; een systeemtransitie

Om onszelf en de generaties na ons een goede toekomst te geven, moeten we inzien dat er planetaire en economische grenzen zijn. We moeten over naar een transformerende groei waarin we onze persoonlijke kwaliteiten en gezamenlijke waarden voorop stellen en afstappen van het vergaren van zo veel mogelijk materiele zaken ten koste van onze leefomgeving. Deze transitie naar een circulaire economie is van belang om de energietransitie te laten slagen.

Een samenhangend vraagstuk

De energietransitie is niet alleen een technologische transitie. Ingrijpende maatregelen om over te gaan naar een CO2-neutraal Nederland hebben ook hun weerslag op andere uitdagingen, bijvoorbeeld op sociaal-maatschappelijk of ruimtelijk niveau. Onze adviseurs zorgen ervoor dat ze elke opgave integraal benaderen en koppelkansen verzilveren. Ook hebben ze oog voor problemen die de energietransitie met zich kan meebrengen, zoals energie-armoede, vervoersarmoede en afname van inclusiviteit.

Alleen samen slaagt de energietransitie

Om de energietransitie te laten slagen, is lef en daadkracht nodig van iedereen. We moeten over onze persoonlijke- en landsbelangen heen stappen en inzien dat alleen met samenwerking een emissievrije wereld kan ontstaan. Hoe kunnen wij jou helpen bij het laten slagen van jouw ambities en opgaven in de energietransitie? Neem contact op en we denken mee over jouw uitdagingen.

Nieuws over de energietransitie

Een rechtvaardige energietransitie – structurele oplossingen voor energiearmoede in jouw gemeente 

Ondanks rijkssteun en inzet op lokaal niveau blijft het aantal huishoudens met (een risico op) energiearmoede stijgen. We zijn inmiddels twee vlagen SpUk gelden, energietoeslag, energiekorting en een energieplafond verder, maar het onderwerp blijft plakken. De gemene deler in al deze middelen: de incidentele aard. Structurele hulp blijkt voor gemeenten lastig op te tuigen. Door…

Lees meer
Zonnepanelen op bedrijfsdak - energy hub

Van bedrijventerrein tot energy hub in 5 stappen

Het knelt op het elektriciteitsnet. En dat merken ook bedrijventerreinen. Van de 3.900 bedrijventerreinen in Nederland heeft zo’n 75 procent last van netcongestie. Daardoor kunnen bedrijven niet uitbreiden of verduurzamen en is er geen plek voor nieuwe aanwas op een terrein. Een deel van de oplossing ligt bij energy hubs, waarbij de het aanbod slimmer…

Lees meer

Jos: Wanneer klimaatbeleid botst met wespendieven en juridische zorgvuldigheid

Onze overheid beschermt. Beschermt de natuur. Biedt rechtsbescherming. En beschermt tegen klimaatverandering. Allemaal goede bedoelingen, maar af en toe komen die goede bedoelingen in botsing met elkaar.  De provincie Gelderland vervangt op de Veluwe naaldbossen door loofbossen. Dat komt de natuur en de biodiversiteit ten goede, de bodemkwaliteit verbetert en het helpt tegen de droogte.…

Lees meer
Trends 2023

Een blik op 2023: trends in energietransitie, mobiliteit en gebiedsontwikkeling

Tijd om vooruit te blikken op de thema’s die ons dit jaar gaan bezighouden. Welke trends, verschuivingen, wet- en regelgeving verwachten we in 2023 voor de energietransitie, duurzame mobiliteit, voedseltransitie en gebiedsontwikkeling? Over Morgen-adviseurs werpen een blik in de glazen bol. Ard Lammertink – Duurzame elektriciteit ‘Belemmeringen in netcongestie een belangrijke drijver om dingen anders…

Lees meer
solar carport

Zijn solar carports een slimme keuze?

Zonnepanelen boven grote parkeerterreinen worden in Frankrijk verplicht. Maar is het ook duurzaam en rendabel? Adviseurs Ard Lammertink en Niek de Hond: ‘Als je slim gebruik maakt van koppelkansen, dan zijn solar carports heel interessant.’ In het verleden was het plaatsen van solar carports- duurzame opwek met zonnepanelen boven een parkeerplaats- vaak niet rendabel. Best…

Lees meer
Duurzaamheid down under

Duurzaamheid down under

Over Morgen-adviseur Tjakko Dijk verruilde onlangs Nederland voor Australië. Doel: duurzame impact hebben down under. Hij gaat zijn ervaringen maandelijks met ons delen. Deel 1: de overstap.    Dit is het natste jaar sinds 160 jaar in Sydney. Hevige regenval en tornado’s dit weekend. Niet echt wat ik verwachtte toen ik onlangs van zomer in…

Lees meer
Tim den Hoedt

Tim den Hoedt aan de slag voor Over Morgen

Tim den Hoedt is sinds kort bij Over Morgen begonnen aan impactvolle opdrachten die te maken hebben met de warmtetransitie. Draagvlak en betaalbaarheid zijn belangrijke pijlers in zijn werk. Steeds houdt hij- net als alle collega’s bij Over Morgen- voor ogen dat de energietransitie geen opzichzelfstaande opgave is. Waarom heb je voor Over Morgen gekozen?…

Lees meer
Lou Brandjes Over Morgen

Lou Brandjes aan de slag voor Over Morgen

Gebiedsontwikkeling en de energietransitie in combinatie met het sociale aspect hiervan: daar loopt Lou Brandjes warm voor. Als gloednieuwe adviseur van Over Morgen liet zij haar talent en enthousiasme al gelden als stagiair. Inmiddels werkt ze als adviseur aan mooie projecten met duurzame impact. Ze stelt zichzelf voor aan de hand van een aantal vragen…

Lees meer
Hoe pak je energiearmoede aan als gemeente?

Zo pak je energiearmoede aan als gemeente

Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld om energiearmoede aan te pakken. Vanuit Over Morgen helpen we steeds meer gemeenten bij het oplossen van energiearmoede. We bekijken per doelgroep welke acties je het beste kunt ondernemen. In deze blog geven we inzicht in de doelgroepen en bijbehorende aanpak. Wij delen de doelgroep energiearmoede op in vier…

Lees meer
PlanMER RES

PlanMER bij RES? Maak bewuste keuzes

Na het in werking treden van de Omgevingswet moet in het RES-proces vaker en eerder een Plan m.e.r worden uitgevoerd. ‘In RES-regio Noord-Veluwe levert dat vragen op’, zegt Marnix Brongers, die hier vanuit Over Morgen procesregisseur is. ‘Begrijpelijk’, vindt Maarten Engelberts van NP RES. ‘Maar zie het ook als een kans.’ Voor het opstellen van…

Lees meer
planbureau Over Morgen

Planbureau Over Morgen helpt gemeentelijke ambities waarmaken

Binnenkort zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De raad zal straks aan mooie ambities en heldere plannen werken. Maar zijn de maatregelen in de coalitieakkoorden toereikend om de klimaatdoelen te halen? Planbureau Over Morgen biedt hulp. Wij toetsen coalitieakkoorden op haalbaarheid en realisme. Dit geeft colleges inzicht en een eerlijke kijk, zodat ambities echt worden waargemaakt. Gemeenten hebben…

Lees meer
toekomst

Marnix: “Wat houdt ons tegen?”

Gelukkig zien steeds meer mensen dat we niet door kunnen gaan met de manier waarop we nu ons leven leiden. Het is niet vol te houden. Het is wonderlijk en tegelijkertijd verontrustend dat dit helemaal geen nieuws is. Hoewel mijn studerende zoon nog bij ons woont, kijk ik af en toe vooruit naar hoe de…

Lees meer
bestuurlijk werkatelier

Geef nieuw college een kickstart met een bestuurlijk werkatelier

Gemeenten staan voor grote uitdagingen om alle complexe opgaven een plek te geven. In een bestuurlijk werkatelier helpen senior adviseurs van Over Morgen nieuwe colleges een goede start te maken. ‘Samenwerken en portefeuille-overstijgend denken zorgt voor betere, snellere en goedkopere oplossingen. Dat geeft meerwaarde voor de hele samenleving.’ ‘Als gemeente met ambities weet je; het…

Lees meer
Amernet verduurzaming

Over Morgen helpt Amernet bij verduurzaming

Adviseurs Jeanke van der Haar en Ingrid de Bondt gaan aan de slag als regisseur voor het programma Verduurzaming Amernet. Een complexe opgave waarin zowel lokale als bovenregionale samenwerking een essentieel fundament is. Met warmte, opgewekt in de Amercentrale worden meer dan 40.000 woningen verwarmd in de provincie Noord-Brabant in en rondom Breda, Tilburg, Oosterhout,…

Lees meer

Nederlanders positief over duurzame energie

Herken je dat als gemeente of ontwikkelaar? In discussies over ambities en haalbaarheid van duurzame gebiedsontwikkeling, verdwijnt het belang van de eindgebruikers soms uit beeld. Terwijl dat juist de mensen zijn die gaan wonen, werken en recreëren in de nieuwe stad of wijk. Hoe kijken zij aan tegen thema’s en maatregelen over duurzame energie?   Er is nog weinig bekend…

Lees meer
energiedoelen regie regio

Geef regio’s de regie op energiedoelen

Het PBL constateert dat de 30 RES-regio’s samen het nationale doel halen van 35 TWh in 2030. De energieregio’s bieden zelfs meer duurzame energie dan gevraagd. Maar moeten we dat bod zomaar accepteren? Het is een uitgelezen kans om goede afwegingen te maken over de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Leg die verantwoordelijkheid bij de energieregio’s.…

Lees meer

Sophie Gunnink aan de slag voor Over Morgen

Van een handjevol deelauto’s tot dé autodeelstad van Nederland: Sophie Gunnink weet wel hoe ze mensen beweegt zodat ze kiezen voor nieuwe energie. Onmisbaar, want volgens Sophie is dit precies de uitdaging voor een duurzame leefwereld. Waarom heb je voor Over Morgen gekozen? Wat mij aanspreekt aan Over Morgen is de inhoudelijke kennis en expertise…

Lees meer
klimaatadaptatie nieuw vastgoed

Klimaatadaptief vastgoed in vier stappen

Nederlandse steden ervaren steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering. Dit vraagt om aanpassingen van onze leefomgeving. Eén van de koplopers in deze ontwikkeling is Rotterdam. Maar hoe doe je dat slim; nieuw vastgoed klimaatadaptatief maken? Adviseur Tabitha Mann legt het uit in vier stappen. De gemeente Rotterdam wil dat Rotterdam in 2030 klimaatadaptief handelt en…

Lees meer
biodiversiteit Flevoland

Flevoland als voorbeeld voor biodiversiteit

In Kunming (China) is een mondiale conferentie over biodiversiteitsverlies gehouden. Momenteel werken we bij Over Morgen in Flevoland aan een strategie en maatregelen om het gebied klimaatadaptief in te richten. Op het eerste gezicht lijken deze twee zaken niet zoveel met elkaar te maken te hebben. Toch zouden klimaatadaptieve maatregelen en deze conferentie weleens in…

Lees meer
Tobias Janssen

Tobias Janssen aan de slag voor Over Morgen

“Veranderen naar een duurzame leefwereld? Dat moet op een inclusieve manier. Iedereen moet mee kunnen doen”, zegt Tobias Janssen, onze nieuwe adviseur duurzame gebiedsontwikkeling. In dit interview stelt hij zichzelf voor. Waarom heb je voor Over Morgen gekozen? Bij Over Morgen is er veel expertise over transitie-onderwerpen zoals mobiliteit, warmte en energie, maar ook over…

Lees meer
elektriciteitsnet vol netcongestie

Netcongestie oplossen kan met een slim energiesysteem

De grenzen voor teruglevering van elektriciteit zijn bereikt. Willen we doorgaan met duurzame energie uit zonnevelden en windparken, dan moeten overheid, netbeheer en bedrijfsleven snel ingrijpen. Netcongestie oplossen kan met een samenhangend energiesysteem. Benutten we slim wat kan, dan halen we onze klimaatdoelstellingen wél. Het realiseren van onze klimaatdoelstellingen en CO2-reductie lijkt nu in de…

Lees meer
CLIC netcongestie oplossing

Project CLIC helpt netcongestie oplossen

TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, meldde vorige week dat het hoogspanningsnet in Gelderland en Flevoland nagenoeg vol is. Zonne- en windparken kunnen hierdoor niet worden aangesloten. Een toekomstbestendig en duurzaam energiesysteem is nodig om het probleem met netcongestie op te lossen. Daar werken wij aan mee, bijvoorbeeld met het project CLIC in…

Lees meer

Kleine zonneparken toch rendabel maken, het kan!

Kleinschalige zonneparken hebben geen schaalvoordelen en zijn daarom vaak niet rendabel. Maar de nieuwe SCE-subsidie, voormalig de Postcoderoossubsidie, maakt het mogelijk kleine zonne-energieprojecten rendabel te maken. Alle mensen die wonen binnen de aangrenzende postcodes mogen mee investeren tegen een aantrekkelijk rendement. Zo staat er een project die zowel duurzaam is voor de omgeving, als goed…

Lees meer
Joelle Willemsen

Joëlle Willemsen aan de slag voor Over Morgen

Participatie is essentieel om grote veranderingen zoals de energietransitie op de juiste manier vorm te geven. Bij Over Morgen werken we volgens onze eigen succesvolle visie aan het zinvol invulling geven aan praticipatie en het versterken van de relatie tussen overheid en samenleving. Hierdoor wordt participatie meer dan enkel input halen tijdens een bewonersbijeenkomst. Joelle…

Lees meer
RES 2.0 gebiedsgericht

Gebiedsgericht werken onmisbaar bij RES 2.0

De RES wordt steeds concreter. We zijn toe aan het kiezen van de zoekgebieden voor duurzame opwek. ‘Het komt nu aan op samenwerking. Samen stappen maken richting uitvoering. Daarbij is gebiedsgericht werken essentieel’, stelt adviseur Marnix Brongers. Om van RES 1.0 naar RES 2.0 te gaan, moeten overheden, inwoners, bedrijven, natuurorganisaties en energiecoöperaties gezamenlijk op…

Lees meer
Marvin Tiemessen

Marvin Tiemessen aan de slag voor Over Morgen

De energietransitie is dé uitdaging van deze eeuw. Marvin Tiemessen is vastberaden om te werken aan een duurzame leefomgeving. Hij kan dankzij zijn multidisciplinaire sociaal-economische en technische achtergrond gemakkelijk een brug vormen tussen bestuurders, techneuten en bedrijven. ‘Ik adviseer over verstandige keuzes en ik zorg er voor dat ook bestuurders, bedrijven en burgers het avontuur…

Lees meer

Geluk en wijsheid in de Drechtsteden

In de Drechtsteden ontwikkelen zeven gemeenten al jaren intensief samen beleid. Mét resultaat, want het lukt deze regio om beweging te creëren en tempo te maken, bijvoorbeeld in de warmtetransitie. Door de juiste vorm van regie te kiezen leggen ze slimme verbindingen met een goed resultaat. Wat kunnen andere gemeenten hiervan leren? ‘Het is gewoon…

Lees meer
Joep Matser

Joep Matser aan de slag voor Over Morgen

Joep Matser verwezenlijkt met zijn komst naar Over Morgen een droom die hij al sinds zijn studie had. Als adviseur energietransitie wil hij mensen enthousiasmeren en laten zien dat de energietransitie kansen biedt. Joep houdt ervan data en abstracte materie te vertalen in concreet advies. ‘Ik wil graag laten zien dat de energietransitie niet alleen…

Lees meer
Fryske Energie Waaier

Fryske Energie Waaier inspiratiebron voor RES

Vorige week is de Fryske Energie Waaier gelanceerd: een hulpmiddel voor ambtenaren, bestuurders, maatschappelijke organisaties en bewoners om met elkaar het gesprek aan te gaan over de opwek van duurzame energie in de RES regio Fryslân. Dit is het eindresultaat van een verkennend onderzoek waar Over Morgen, H+N+S Landschapsarchitecten en BügelHajema Adviseurs hebben samengewerkt met…

Lees meer
energiemodellering

Energiemodellering onmisbaar voor RES 1.0

Om de juiste discussies te voeren, op basis van feiten en cijfers, was energiemodellering van grote waarde in de concept-RES fase. Ook in de RES 1.0 is het onmisbaar’, vertelt Dennis Iseger, energieadviseur bij Over Morgen. We hebben de opgave om tenminste 35TWh grootschalige hernieuwbare energie op land te realiseren in 2030. Dat is ambitieus…

Lees meer

Marnix: Van efficiëntie naar waardering: het kan ook anders in onze landbouwproductie

Steeds meer mensen voelen een paradox: globalisering biedt kansen, maar het leidt ook tot vervreemding van onze eigen leefomgeving. Een focus op economische waarden verdringt de menselijke waarden. In deze blog stelt adviseur Marnix Brongers de consequenties van de keuze van onze boeren ter discussie. Willen we onze grond écht gebruiken voor landbouwproductie voor de…

Lees meer

Malu Hilverink aan de slag voor Over Morgen

Circulair wonen, werken en leven vraagt een andere en nieuwe mindset. Is die kanteling er eenmaal, dan levert het veel op voor mens, milieu en economie. Onze nieuwe collega Malu Hilverink gaat bij Over Morgen het thema circulariteit uitbouwen. En opdrachtgevers helpen bij de systeemverandering die hiervoor nodig is.   Waarom heb jij passie voor circulariteit?   Circulariteit kun je praktisch benaderen als een andere manier van bouwen en materiaal inzetten waardoor…

Lees meer
veenweide vernatting

‘Vernatting van veengebieden is kansrijk voor natuur en economie’

Door de ontwatering van Nederlandse veengebieden daalt de bodem met als gevolg ook de biodiversiteit van het voorheen bruisende ecosysteem van veengebieden. Afstudeerstagiaire Marle de Jong onderzocht de potentie van herstel van deze gebieden voor natuur en economie. Haar conclusie: vernatting in combinatie met natte teelten kan een kansrijk alternatief verdienmodel zijn en het levert…

Lees meer
RSW Noord-Veluwe

RSW Noord-Veluwe: ‘kwaliteit en diepgang’

Op het gebied van warmte is de regio Noord-Veluwe bijzonder. Alle zeven gemeenten hebben afgelopen jaar een Transitievisie Warmte gemaakt. Parallel hieraan heeft de regio haar Regionale Structuur Warmte (RSW) opgesteld. Projectleider Ingrid Giebels: ‘Door beide trajecten naast elkaar te laten lopen, waren we in staat een RSW op te leveren met veel diepgang.’ Ingrid…

Lees meer

: De Omgevingswet en de warmtetransitie: kansen op wijkniveau

Wat hebben de Omgevingswet en de warmtetransitie met elkaar te maken? Op het eerste gezicht niet veel zou je zeggen. De ene is wetgeving en de andere een concrete transitie op energiegebied. Ze stellen gemeenten echter allebei wel voor grote uitdagingen. De Omgevingswet biedt daarbij een aantal interessante instrumenten om de warmtetransitie in gemeenten te helpen. Ze hebben daarmee meer met elkaar te maken dan je zou denken.

Lees meer

Optimaliseer participatie en communicatie met nieuwe slimme datatool voor doelgroepenbenadering

Participatie is onmisbaar om tot goede resultaten te komen. Dé participatieaanpak bestaat niet. Maar er is nu wel een datatool om participatie te optimaliseren en zo tot het beste eindresultaat te komen. Onze collega Tabitha Mann en Joyce Lopulalan van 4orange hebben de handen ineen geslagen om op basis van data inzicht te krijgen over hoe jij jouw doelgroep het beste bereikt.

Lees meer
RES Zeeland

Zeeland presenteert als eerste RES 1.0

Zeeland heeft als eerste regio in Nederland een definitieve regionale energiestrategie (RES 1.0) gepresenteerd. Collega Coen Bernoster was hierbij betrokken als adviseur voor de Tafel Gebouwde Omgeving en is erg trots op dit resultaat. In de RES staat hoe de regio Zeeland in de komende decennia overschakelt op schone energiebronnen en energie bespaart. Coen: ‘Het…

Lees meer
Dennis Iseger Over Morgen

Dennis Iseger aan de slag voor Over Morgen

Dennis Iseger is onlangs begonnen als adviseur bij Over Morgen. Hij werkt graag aan het vergroten van lokaal draagvlak bij energieprojecten. Dennis is werkzaam bij zonneprojecten en houdt zich bezig met regionale energiestrategieën. Hij stelt zichzelf voor aan de hand van een aantal vragen. Waarom werk je bij Over Morgen? Ik heb voor Over Morgen…

Lees meer
locatie duurzame energie-opwek

Marnix: Maak verstandige keuze voor locaties duurzame energie-opwek

Gemeenten werken samen in een regio aan de Regionale Energie Strategie (RES). Tegelijkertijd werken ze afzonderlijk van elkaar aan hun lokale beleid voor energie-opwek. Dit kan botsen. Nu is het moment om verstandige keuzes te maken voor de locaties van grootschalige duurzame energie-opwek en te leren van fouten uit het verleden. Laat je duizend bloemen bloeien? Prik je niet aan de doornen!

Lees meer
Regionale opleidingsstrategie

: De RES heeft een ROS nodig

Impact maken is wat Over Morgen drijft. Wij voelen op onze klompen aan dat we die impact niet gaan maken als we niet heel snel mensen gaan opleiden om de energietransitie verder te gaan realiseren. Daarom pleit ik voor de ROS, oftewel de regionale opleidingsstrategie. Wie helpt mee er eentje op te stellen?

Lees meer

‘Bij Over Morgen is het nooit saai’

Lotte Nieuwschepen was het afgelopen halfjaar actief als werkstudent bij Over Morgen. Helaas komt er nu weer een einde aan. Lotte: ‘De tijd is echt ontzettend snel gedaan. Dat krijg je als je het naar je zin hebt, veel leuke dingen kan doen en in zo’n dynamische omgeving werkt.’ Een paar dingen wil ze graag belichten. Ben jij op zoek naar een stage? Bekijk dan snel hier onze vacature.

Lees meer

: Aan de slag voor Over Morgen

De overstap naar een duurzame leefwereld verandert bijna alle dagelijkse aspecten van ons leven in Nederland. De koplopers die zo snel mogelijk deze wereld willen zien delen een elektrische auto, kopen biologische streekproducten, isoleren huizen en bouwen met natuurlijke materialen. Vaak doen ze dit tegen een meerprijs, ze betalen bijvoorbeeld extra voor hun renovatie omdat…

Lees meer

Mens en landschap Oude IJsselstreek gerespecteerd bij inpassing zonne- en windenergie

Het ‘uitnodigingskader’ voor grootschalige opwek in de gemeente Oude IJsselstreek wordt vandaag door de gemeenteraad behandeld. Onze adviseur Kirsten van de Meeberg hielp mee in het maken van deze praktische tool voor het selecteren van initiatieven voor zonne- en windenergie. ‘Bijzonder aan dit uitnodigingskader is dat landschappelijke en participatieve kwaliteit voorop staat. Inmiddels zijn er…

Lees meer

: We staan in het rood bij onze planeet, aan de slag!

Vandaag is het Earth Overshoot Day. Dat is de dag waarop we meer grondstoffen hebben verbruikt dan de aarde in één jaar kan opbrengen of vernieuwen. In andere woorden: we staan in het rood bij onze planeet. De voetafdruk van de mens is ongeveer 1.7 keer de aarde. Jelle Hatenboer is op veel manieren bezig om die ecologische voetafdruk te verkleinen, privé en als adviseur Energie & Klimaat. In deze blog vertelt hij meer hierover.

Lees meer

: Kennistraject versnelt energietransitie door koppeling met Omgevingswet

Invulling geven aan de energietransitie heeft een grote impact op de inrichting en ontwikkeling van onze leefomgeving. Die verandering geeft onzekerheid. Ook de Omgevingswet brengt dat met zich mee. Door meer maatschappelijk initiatief staat de leefomgeving weer centraal in plaats van het woud aan regels. Waarom deze zaken niet koppelen om te zien of ze elkaar kunnen ondersteunen? Dat is exact wat nu gebeurt met het Kennistraject Energietransitie en Omgevingswet.

Lees meer

De nieuwkomers van Over Morgen

#Nieuweenergie Over Morgen wil ook in 2019 impact maken. Impact op onze leefwereld. Impact die voelbaar is. Impact die meetbaar is. Impact die blijft. En daar hebben we meer mensen voor nodig. Deze eerste maand van het jaar zijn er dan ook 7 nieuwe adviseurs begonnen. Van links naar rechts: Marloes van Kleef, Margo Meijer,…

Lees meer

Prijswinnaars energieneutrale sportclubs aan de slag

Op 20 november hebben de Directeur Generaal Volksgezondheid Angelique Berg en voorzitter van Topteam Sport Harry van Dorenmalen de prijzen overhandigd aan de winnaars van de Innovation Challenge Energieneutrale Sportaccommodaties. Vijf innovatieve concepten op het gebied van enerigebesparing, -opslag en duurzame energieopwekking bij sportclubs kunnen elk met € 100.000,- aan de slag om hun idee…

Lees meer

SVN bijeenkomst – (H)eerlijk Over Morgen

Donderdag 15 november zijn wij aanwezig op de SVN deelnemersbijeenkomst in DeFabrique. Onze collega Gerwin Hop gaat in debat over aardgasvrij wonen met onder andere Helga van Leur en burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone!   Bezoek ook onze workshops over Woningcorporaties als startmotor van Peter-Paul Smoor en over de Transitievisie Warmte van Jade Oudejans.

Lees meer

Over Morgen sluit aan bij het Esri Partner Network als Silver Partner

Over Morgen treedt toe tot het Esri Partner Network als Silver Partner. Het partnership is vooral een bevestiging van de toch al uitstekende samenwerking van de afgelopen jaren.   Wij zijn een adviesbureau voor de duurzame leefwereld met data-gedreven adviseurs. Alle grote veranderingen die doorgevoerd worden, zouden volgens Over Morgen gebaseerd moeten zijn op data-analyse.…

Lees meer

: Wat is een RES?

In het Klimaatakkoord wordt het wel ‘de grote verbouwing’ genoemd. De transformatie van onze 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen en daarbovenop gaan we ons wagenpark, onze industrie en de landbouw verduurzamen. Naast een fikse slag in energiebesparing, moet daarom op zee én op land de hoeveelheid elektriciteit uit zon en wind flink omhoog.…

Lees meer

Van Klimaatakkoord naar aardgasvrij: drie succesfactoren voor een sterke start

Het Klimaatakkoord is er! Een sterk staaltje polderen met aan de Gebouwde Omgeving tafel aanzienlijke resultaten. Een paar hoofdpunten: De energiebelasting op aardgas gaat omhoog en die op elektriciteit juist omlaag. Hierdoor blijven de energielasten voor de consument neutraal en wordt isolatie aantrekkelijker; Door de verschuiving van de energiebelasting worden de business cases voor aardgasvrije…

Lees meer
© Jacques Zorgman AD.nl

Duurzame Haagse bedrijventerreinen

Over Morgen heeft binnen de bedrijventerreinenstrategie Den Haag het onderdeel energietransitie uitgewerkt. Binnen de strategie is bekeken hoe de bestaande bedrijventerreinen gefaseerd kunnen verduurzamen om in 2040 klimaatneutraal te zijn en op die manier bij te dragen aan de doelstellingen die Den Haag zichzelf heeft gesteld. Met een gefaseerde aanpak wordt gestart met het goed…

Lees meer

De urgentie van klimaatverandering neemt toe

De urgentie van klimaatverandering onder bestuurders en beleidsmakers neemt toe. Ambities worden vastgesteld en doelstellingen worden geformuleerd, maar hoe zorg je ervoor dat er echt impact wordt gemaakt? Om een antwoord te vinden op deze vraag, heeft Over Morgen een workshop georganiseerd op het Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium. Studenten werden uitgedaagd om aan de…

Lees meer

Energievisie gemeente Winterswijk

Op 29 juni heeft de gemeenteraad de Energievisie voor Winterswijk vastgesteld. Het doel van deze visie is simpel: in 2030 moet Winterswijk energieneutraal zijn. Dat betekent dat er in 2030 in de gemeente alleen nog 100% schone, veilige en gezonde energie wordt gebruikt. Erik Tissingh is vanuit Over Morgen betrokken geweest bij de totstandkoming van…

Lees meer

: Size does (not) matter!

“Het gaat om kwaliteit, niet om kwantiteit.” Ik probeerde mezelf nog even wat moed in te praten voordat ik in Beijing het podium op moest. Ik was uitgenodigd op het Chinese International ‘Forum on Electric Vehicle Pilot Cities and Industrial Development’ en ging onze voorspelmodellen voor elektrische auto’s en elektrische deelauto’s presenteren. De ochtend werd…

Lees meer

Overijssel maakt ruimte

De provincie Overijssel organiseert 17 februari een inspiratiedag over toekomstige ruimtelijke vraagstukken. Wat zijn de nieuwe opgaven, verhoudingen en wetten? Hoe gaan we anders samenwerken en hoe anders handelen in de praktijk? Vier thema’s staan centraal op het programma: 1. Energie en duurzaamheid; 2. Landschap en kwaliteit; 3. Stedelijke ontwikkeling en 4. Omgevingswet. Daarnaast is…

Lees meer

Over Morgen steunt de Energiecommissie

Over Morgen mede-eigenaar Gerwin Hop heeft zich als koploper aangemeld bij de Energiecommissie. Graag draagt hij bij aan de doelstellingen van de Energiecommissie en fungeert hij als klankbord voor gelijkgestemden, die ook willen werken aan een duurzame toekomst. Eerder hield Gerwin een TEDx Talk waarin hij pleit voor een fossiel vrije toekomst. Zijn toespraak vind…

Lees meer

Klantcafé Duurzaamheid

In het gezellige café van poppodium FLUOR in het gebied van de voormalige Prodentfabriek, een creatief gebied in Amersfoort met vernieuwers, aanpakkers en veroveraars, organiseert Over Morgen op donderdag 9 februari het Klantcafé ‘Van duurzame ambities naar duurzame resultaten’. Op basis van een inspirerende case en input van alle aanwezigen, stellen we gezamenlijk vast hoe…

Lees meer

: Stop met de top down Klimaattop!

Het is natuurlijk prima dat overheden met elkaar afspraken maken over klimaatdoelstellingen. Wat ze daarbij vaak vergeten is dat uiteindelijk vooral de individuele bewoners en bedrijven het moeten doen. We moeten daarom nu echt eens stoppen met het organiseren van de top down Klimaattoppen. In Parijs zijn internationale afspraken gemaakt, op nationaal niveau hebben wij…

Lees meer

: Miljarden met duurzame doorbraak!

Op het NY-GEO 2016 congres rekende de directeur van de New York State Enery Research Department voor dat met het verduurzamen van twee miljoen woningen in New York State minimaal 50 miljard dollar gemoeid is. Het verduurzamen van de bedrijven in dezelfde staat vergt minimaal een even groot bedrag. De directeur is in gesprek met Wall…

Lees meer

Vierdaagsefeesten verder verduurzaamd

De Vierdaagsefeesten in Nijmegen zijn van 18 juli tot en met 24 juli aanstaande. Het is met meer dan 1,5 miljoen bezoekers een van de grootste gratis openluchtfestivals van Europa. De organisatie van de feesten is erg ambitieus want de Vierdaagsefeesten moeten het meest duurzame evenement ter wereld worden. Over Morgen heeft de afgelopen maanden…

Lees meer

: Energiebesparen wettelijk verplicht

Bij energiebesparing gaat veel aandacht in Nederland uit naar de particuliere sector. Er worden allerlei campagnes, maatregelen en financieringsinstrumenten bedacht om huurders en particuliere woningeigenaren tot actie te bewegen. Een goede zaak, maar het bedrijfsleven wordt vaak vergeten, terwijl bedrijven meestal de meeste energie verbruiken in een gemeente. Als voorbeeld, in Nijmegen is de verhouding…

Lees meer

Energieloket van Regio West-Brabant online

18 gemeenten in regio West Brabant hebben begin maart het Energieloket gelanceerd: www.energiewestbrabant.nl.  Deze website fungeert als portal voor particuliere huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen. Over Morgen heeft voor de Regio West Brabant  het Energieloket ontwikkeld. Op de website vinden huiseigenaren diverse energiebesparende maatregelen en uitleg over het sinds dit jaar verplichte energielabel voor de woning.…

Lees meer

: De ladder van de duurzame verstedelijking de deur uit!

“De ladder voor duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten waardoor de ruimte in stedelijke gebieden optimaal benut wordt.” In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt deze beschrijving gehanteerd. De ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen. De…

Lees meer

: Perfect as the enemy of good

Onlangs twitterde ik dat in november de eerste 4.000 woningen in Nijmegen van het gas zijn afgehaald en nu worden verwarmd met restwarmte van de afvalenergiecentrale. Je zou zeggen dat hier iedereen blij van wordt: minder gasverbruik, minder handel met boef Poetin en een positief signaal richting de Groningers. Maar ik kreeg ook zure reacties…

Lees meer

: Waar een wil is, is een weg…

Stel, je wilt als particulier je koopwoning verduurzamen. Dan heb je een bouwbedrijf nodig om deze wens te realiseren, toch? In de praktijk blijkt dit tweespan echter moeizaam van de grond te komen. Wij willen graag weten hoe bouwbedrijven hier tegenaan kijken. Wat weerhoudt hen van inspringen op deze markt? Of zijn er andere partijen…

Lees meer