Nu we van plannenmakerij naar uitvoering gaan, is de juiste wisselwerking tussen strategie, techniek en het sociale aspect van deze grote opgave nodig om de energietransitie te laten slagen. Maar ook dan slaagt deze grote opgave alleen als iedereen er op de juiste manier bij betrokken wordt.

Tim heeft tijdens zijn studie in de praktijk ervaren dat effectieve participatie de energietransitie versnelt. Inspelen op zorgen en drijfveren van inwoners en stakeholders is van cruciaal belang. Tim speelt vanuit zijn technische en sociale achtergrond een verbindende rol.

De interesse in duurzaamheidsvraagstukken gaat bij Tim verder dan de energietransitie. Ook het sluiten van de grondstoffenkringloop door het ontwikkelen van een circulaire economie heeft zijn aandacht. De huidige uitdaging om over te gaan naar duurzame energie is groot, maar vooruitkijken is nodig om een toekomstbestendige leefomgeving te krijgen.

tim.denhoedt@overmorgen.nl
06 572 69 323

LinkedIn
Ik werk aan de thema's Circulariteit energietransitie

Berichten van Tim

Tim den Hoedt

Tim den Hoedt aan de slag voor Over Morgen

Tim den Hoedt is sinds kort bij Over Morgen begonnen aan impactvolle opdrachten die te maken hebben met de warmtetransitie. Draagvlak en betaalbaarheid zijn belangrijke pijlers in zijn werk. Steeds houdt hij- net als alle collega’s bij Over Morgen- voor ogen dat de energietransitie geen opzichzelfstaande opgave is. Waarom heb je voor Over Morgen gekozen?…