Ard is een doortastende en ondernemende adviseur die al jarenlang actief is in de duurzame energiesector. Hij heeft veel ervaring met het ontwikkelen, financieren en realiseren van projecten op het gebied van duurzame energie en duurzame mobiliteit. Hij is analytisch sterk, denkt bedrijfsmatig, maar is ook creatief en communicatief vaardig.

Ard helpt initiatiefnemers bij het doorontwikkelen van plannen en ideeën naar haalbare en rendabele projecten. Zo levert hij samen met opdrachtgevers een concrete bijdrage aan de energietransitie.

ard.lammertink@overmorgen.nl
06 11 72 86 53

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame mobiliteit energietransitie financiële regie en strategie zon & wind

Berichten van Ard

Zonnepanelen op bedrijfsdak - energy hub

Van bedrijventerrein tot energy hub in 5 stappen

Het knelt op het elektriciteitsnet. En dat merken ook bedrijventerreinen. Van de 3.900 bedrijventerreinen in Nederland heeft zo’n 75 procent last van netcongestie. Daardoor kunnen bedrijven niet uitbreiden of verduurzamen en is er geen plek voor nieuwe aanwas op een terrein. Een deel van de oplossing ligt bij energy hubs, waarbij de het aanbod slimmer…

solar carport

Zijn solar carports een slimme keuze?

Zonnepanelen boven grote parkeerterreinen worden in Frankrijk verplicht. Maar is het ook duurzaam en rendabel? Adviseurs Ard Lammertink en Niek de Hond: ‘Als je slim gebruik maakt van koppelkansen, dan zijn solar carports heel interessant.’ In het verleden was het plaatsen van solar carports- duurzame opwek met zonnepanelen boven een parkeerplaats- vaak niet rendabel. Best…

CLIC netcongestie oplossing

Project CLIC helpt netcongestie oplossen

TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, meldde vorige week dat het hoogspanningsnet in Gelderland en Flevoland nagenoeg vol is. Zonne- en windparken kunnen hierdoor niet worden aangesloten. Een toekomstbestendig en duurzaam energiesysteem is nodig om het probleem met netcongestie op te lossen. Daar werken wij aan mee, bijvoorbeeld met het project CLIC in…

Kleine zonneparken toch rendabel maken, het kan!

Kleinschalige zonneparken hebben geen schaalvoordelen en zijn daarom vaak niet rendabel. Maar de nieuwe SCE-subsidie, voormalig de Postcoderoossubsidie, maakt het mogelijk kleine zonne-energieprojecten rendabel te maken. Alle mensen die wonen binnen de aangrenzende postcodes mogen mee investeren tegen een aantrekkelijk rendement. Zo staat er een project die zowel duurzaam is voor de omgeving, als goed…

benchmark openbare laadpalen

De elektrische auto: opslagcapaciteit op wielen?

De ambities voor het verduurzamen van onze energievoorziening zijn hoog. Dat geldt ook voor de pieken in aanbod die zo kenmerkend zijn bij duurzame opwek. Als alle ambities worden gerealiseerd, kan het huidige elektriciteitsnet deze pieken niet aan. Verzwaring van het net is kostbaar, vergt tijd én extra ruimte. Sturing op systeemefficiëntie is slimmer. Hoe…

postcoderoos

Aanpassing postcoderoosregeling zonnepanelen biedt perspectief

In 2014 is de ‘Regeling Verlaagd Tarief’ (in de volksmond de ‘postcoderoos’) geïntroduceerd om de realisatie van kleinschalige coöperatieve zon- en windprojecten te stimuleren. De postcoderoosregeling is erg complex in de uitvoering en daarnaast zorgt de directe koppeling aan het energiebelastingstelsel voor te veel financiële onzekerheid. Een grondige herziening van de regeling per 1 april…