Ard is een doortastende en ondernemende adviseur die al jarenlang actief is in de duurzame energiesector. Hij heeft veel ervaring met het ontwikkelen, financieren en realiseren van projecten op het gebied van duurzame energie en duurzame mobiliteit. Hij is analytisch sterk, denkt bedrijfsmatig, maar is ook creatief en communicatief vaardig.

Ard helpt initiatiefnemers bij het doorontwikkelen van plannen en ideeën naar haalbare en rendabele projecten. Zo levert hij samen met opdrachtgevers een concrete bijdrage aan de energietransitie.

ard.lammertink@overmorgen.nl
06 11 72 86 53

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame mobiliteit energie & klimaat financiële regie en strategie zon & wind

adviseur elektrisch vervoer

De elektrische auto: opslagcapaciteit op wielen?

De ambities voor het verduurzamen van onze energievoorziening zijn hoog. Dat geldt ook voor de pieken in aanbod die zo kenmerkend zijn bij duurzame opwek. Als alle ambities worden gerealiseerd, kan het huidige elektriciteitsnet deze pieken niet aan. Verzwaring van het net is kostbaar, vergt tijd én extra ruimte. Sturing op systeemefficiëntie is slimmer. Hoe…

postcoderoos

Aanpassing postcoderoosregeling zonnepanelen biedt perspectief

In 2014 is de ‘Regeling Verlaagd Tarief’ (in de volksmond de ‘postcoderoos’) geïntroduceerd om de realisatie van kleinschalige coöperatieve zon- en windprojecten te stimuleren. De postcoderoosregeling is erg complex in de uitvoering en daarnaast zorgt de directe koppeling aan het energiebelastingstelsel voor te veel financiële onzekerheid. Een grondige herziening van de regeling per 1 april…