De energietransitie roept bij veel partijen nog vraagtekens op. Niet alleen bij de burger, maar ook bij verantwoordelijke partijen. Niek helpt hen graag met vragen als: hoe vertaal je gemeentelijke ambities naar concrete plannen? Met welke energiebronnen kunnen we voldoen aan de toekomstige energievraag?

Niek maakt de technisch complexe inhoud begrijpelijk door een brug te slaan tussen ambities en wat ook daadwerkelijk uitvoerbaar is om de klimaatdoelstellingen te halen. Met zijn kennis zorgt hij ervoor dat alle stakeholders de juiste informatie hebben. Hij helpt hen vervolgens bij het maken van belangrijke keuzes over het toekomstige energiesysteem. Hij kan daarbij uitstekend omgaan met de belangen van verschillende partijen.

Dankzij een brede achtergrond in het verduurzamen van de leefomgeving weet hij verschillende vraagstukken aan elkaar te koppelen. De energietransitie kan hand in hand gaan met belangrijke thema’s als klimaatadaptatie, landbouw of natuurbehoud. Hij zorgt waar mogelijk voor meerwaarde op verschillende niveaus, waarbij hij de opgave van zijn opdrachtgever nauwlettend in het oog houdt.

Niek is een verbinder die mensen dichter bij elkaar brengt zodat de energietransitie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

niek.dehond@overmorgen.nl
06 820 190 77

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energietransitie warmtetransitie

Berichten van Niek

solar carport

Zijn solar carports een slimme keuze?

Zonnepanelen boven grote parkeerterreinen worden in Frankrijk verplicht. Maar is het ook duurzaam en rendabel? Adviseurs Ard Lammertink en Niek de Hond: ‘Als je slim gebruik maakt van koppelkansen, dan zijn solar carports heel interessant.’ In het verleden was het plaatsen van solar carports- duurzame opwek met zonnepanelen boven een parkeerplaats- vaak niet rendabel. Best…