De gezondheidszorg staat flink onder druk. Met de huidige vergrijzing en de rappe verstedelijking is het belang van een gezonde leefomgeving groter dan ooit. Hoe vertaal je die ambities voor een gezonde buurt, dorp of stad naar effectieve en integrale maatregelen? En hoe pak je dit binnen je organisatie en met andere stakeholders op?

Arcadis | Over Morgen helpt jou de gezonde leefomgeving waar te maken.

Lees onze twopager over de gezonde leefomgeving
Sanne Veldhuizen Over Morgen

Waar we je mee kunnen helpen

Visie en beleid gezonde leefomgeving

Een integrale visie met doorvertaling naar beleid en maatregelen is het fundament voor het realiseren van een gezonde leefomgeving. De visie raakt aan veel elementen, zoals groen, mobiliteit, luchtkwaliteit, sociale samenhang, voorzieningen en spelen/bewegen.

Door een gezamenlijke visie- en beleidsvorming op een gezonde leefomgeving ontstaat er een intensieve en vernieuwende manier van samenwerken in het sociaal én fysieke domein. Met een energieke procesaanpak met inhoudelijke deskundigheid stellen wij samen met betrokken partijen de visie en het beleid op.

Neem contact op met Sanne Veldhuizen
 • Beleidsverkenning gezonde leefomgeving
 • Opstellen van integrale visie gezonde leefomgeving
 • Doorvertaling van visie naar borging in beleid en uitvoeringsprogramma
 • Omgevingsvisies

Gezonde gebiedsontwikkeling

Door gezondheid vroegtijdig en concreet borgen in planprocessen voor gebiedsontwikkeling worden ambities rondom de leefomgeving gerealiseerd. In gebiedsaanpakken en -ontwikkelingen stellen wij in een duidelijke procesaanpak met de samenwerkingspartners ambities, doelen, eisen en maatregelen op. Zo leggen we de basis voor een gezonde leefomgeving. Andere duurzaamheidsthema’s, zoals mobiliteit, natuurinclusiviteit, energietransitie en circulariteit nemen we hierin mee.

Neem contact op met Sanne Veldhuizen
 • Opstellen ambities en doelen gezonde leefomgeving in gebiedsontwikkelingen
 • Doorvertalen ambities naar normen en maatregelen
 • Procesbegeleiding en participatieaanpak
 • Gezondheidsprogramma van eisen
 • Integrale duurzaamheidsvisie- en concept

Quick-scan gezonde leefomgeving

Databronnen geven veel inzicht in de staat van gezondheid van inwoners van een wijk of gebied. Kwetsbare groepen wonen vaak op de meest ongezonde plekken. Om de urgentie van gezondheidsbevordering in beeld te brengen en monitoring van maatregelen en beleid inzichtelijk te maken, werken wij data-gericht.

Door een quick-scan brengen wij in beeld in welke mate een gebied gezond is en waar kansen en knelpunten liggen. Daarnaast kunnen wij de impact van maatregelen monitoren.

Neemt contact op met Megan Visscher
 • Gezonde Stad Index
 • Gezondheidsatlas van wijk of gebied
 • Quick-scan gezondheidsanalyse
 • Monitoring gezondheidsmaatregelen

Onze projecten

Factoren die bijdragen aan een gezonde leefomgeving

Onze adviseurs in gezonde leefomgeving

Over Morgen gaat voor een gezonde leefomgeving

Wij werken aan het verbeteren van de kwaliteit van leven door het ontwikkelen van duurzame en gezonde leefomgevingen. Een omgeving die niet alleen voor de planeet, maar ook voor de mensen duurzaam is: gezond, sociaal en inclusief. Een leefomgeving waar mensen gezond kunnen leven en samen oud kunnen worden. Een leefomgeving met toekomstwaarde.

We bieden provincies en gemeenten 1 uur gratis digitaal advies, waarin we vrijblijvend meedenken over het vraagstuk gezondheid. Met onze kennis uit de marktverkenning en ervaring in aangelegen thema’s geven we de gezonde leefomgeving een plek in de (beleids)agenda.

Nieuws over de gezonde leefomgeving

Duurzame mobiliteit en gezondheid

In deze blog vertellen we meer over het gesprek dat onze (oud-)stagiair Annika Prinsen en collega Tobias Janssen voerden met Professor Dick Ettema. Zij voerden deze zomer een leuk, inhoudelijk gesprek over het verband tussen duurzame mobiliteit en gezondheid. Ettema is hoogleraar Urban Accessibility and Social Inclusion aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op de inrichting van steden en hoe dit de reispatronen van burgers en hun gezondheid beïnvloedt.

Lees meer

Blue zones ter inspiratie voor een gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving, een belangrijk thema waar we mee aan de slag willen en moeten. Want we kampen met ontzettend veel mensen die overgewicht hebben (48%), zich sociaal eenzaam voelen (30%) en een verhoogd risico hebben op angst en depressie (10%). Daarnaast heeft onze manier van leven een grote ecologische voetafdruk. Laten we daarom leren van de zogenoemde ‘blue zones’, plekken in de wereld waar mensen vitaal oud worden door 4 belangrijke kernpunten: gezonde voeding, veel beweging, gemeenschap en zingeving.

Lees meer

Een gezonde transitie op wijkniveau

Stadswijken zijn brandpunten van ontwikkeling. Het zijn plekken waar een veelheid aan transities samenkomt: verdichting, klimaatverandering, of de energietransitie. De kwetsbare, of benadeelde wijken in Nederland verdienen vanuit gezondheidsperspectief absoluut ook aandacht – vaak zijn dit juist te plekken die relatief ongezond zijn om te verblijven of wonen.

Lees meer

Beste bestuurder, verlies te midden van alle ambities de gezondheid niet uit het oog

Met de Provinciale Statenverkiezingen in zicht blikken onze adviseurs vast vooruit. Wat moeten toekomstig bestuurders meenemen in hun plannen? Adviseur Inge Janssen ziet dat kandidaat-bestuurders voor grote uitdagingen staan, maar drukt hen op het hart om ook op moeilijk meetbare doelen rondom gezondheid te sturen, met name in de fysieke leefomgeving. De uitdagingen in de…

Lees meer

Gezondheid is het motief voor duurzame mobiliteit

Wat vinden eindgebruikers belangrijk als het gaat om duurzaamheid in hun woonomgeving? Daar is nog helemaal niet zo veel over bekend. Daarom zijn we dit zelf gaan onderzoeken. Samen met onderzoeksbureau MarketResponse hebben wij ruim 500 Nederlanders gevraagd hoe zij duurzaamheidsthema’s en duurzaamheidsmaatregelen waarderen bij een verhuizing naar een nieuwe woonomgeving. In dit blog vertellen…

Lees meer