nieuws

Kick-off scholierenproject: De kust is the place to be!

Donderdag 13 december was de kick-off van het scholierenproject: De kust is the place to be! Leerlingen van het Technasium van Scholengemeenschap Lelystad (SGL) en van basisschool Warande, 280 in totaal,  gaan de komende maanden aan de slag met het bedenken van ideeën en uitwerken van plannen om van de kust  ‘the place to be!’…


Lees het hele artikel
Mark Verbeet blogt:

"Toekomstbestendig bouwen: stel concretere eisen aan duurzame mobiliteit in gebiedsontwikkeling"

Door de toenemende trends van verstedelijking en vergrijzing staat de leefbaarheid en (auto)bereikbaarheid van de stad steeds meer onder druk. De grote woningbouwopgave van het komende decennium is fors (700.000 tot 2030) en de wens is om deze opgave voor het grootste deel  in de bestaande stad te realiseren. Die forse woningbouwopgave is niet te…


Lees de blog van Mark