Willen we echt werk maken van een duurzame leefwereld, dan moeten we af van onze sterke focus op het menselijk perspectief, stelt onze gloednieuwe adviseur Very Compen. Bij Over Morgen vond Very de dynamische plek die ze zocht, waar ze kan werken aan een duurzame leefomgeving en kan sturen op natuurinclusieve oplossingen.

Waarom heb je voor Over Morgen gekozen? 

In mijn zoektocht naar een nieuwe baan wist ik direct dat ik wilde werken aan een eerlijkere en inclusievere wereld waarbij rekening wordt gehouden met de natuur.  Een andere wens: in contact zijn met veel verschillende mensen. Bij Over Morgen heb ik deze combinatie gevonden. Hier wordt gestreefd naar een duurzame leefomgeving en worden kansen aangegrepen. Dit, in combinatie met de dynamiek binnen de organisatie, zorgt ervoor dat ik heb gekozen voor Over Morgen.

Wat is volgens jou de grootste uitdaging van aankomende jaren voor een duurzame leefwereld? 

Voor mij is de grootste uitdaging om onze veelal antropocentrische blik los te laten en met een bredere blik naar uitdagingen te kijken en hieraan te werken. Ik heb bijvoorbeeld het idee dat dierenleed vaak nog wordt vergeten en dat we – ook als we willen werken aan een duurzame leefwereld – dit doen met een focus die nog te veel ligt op het menselijk perspectief. Daarbij aansluitend vind ik het een grote uitdaging om dierlijke producten zo veel en zo snel mogelijk te vervangen door plantaardige alternatieven. Dit heeft een groot positief effect voor een duurzame leefwereld en vermindert dierenleed enorm.

Hoe denk jij hieraan bij te kunnen dragen via Over Morgen? 

Ik hoop deze bredere blik in mijn projecten mee te kunnen nemen en te sturen op oplossingen waarbij het belang van de natuur een grote pijler is. Soms is het lastig om grote stappen te maken op dit vlak, omdat dit voor veel mensen voelt als een stap te ver, of er is bijvoorbeeld te weinig draagvlak voor natuurinclusieve oplossingen. Ik hoop op dat soort momenten draagvlak te kunnen creëren en samen met anderen te zoeken naar oplossingen die vanuit menselijk en natuurlijk perspectief wenselijk zijn. Ik zeg nu wel ‘menselijk en natuurlijk perspectief’, maar ook dat is eigenlijk een beetje vreemd. Alsof wij niet ook deel uitmaken van de natuur. In ieder geval hoop ik bij te kunnen dragen aan een leefwereld waarin ook de belangen van kwetsbare groepen worden meegenomen.

Voor welke opdracht mogen we jou ’s nachts wakker maken en waarom?

Voor een opdracht waarbij niets te gek is en waarbij het wordt aangemoedigd om groots te denken; waarbij creatieve ideeën worden aangemoedigd en waarbij het mogelijk is om lef te tonen in de beslissingen die worden gemaakt.

Hoe maak jij in je privéleven werk van een mooie/duurzame leefwereld? 

Ik ben vegan en sinds een paar jaar geleden koop ik ook steeds minder nieuwe producten. Qua kleding koop ik nu bijna alleen nog tweedehands of fairtrade/duurzaam. Verder ben ik lid van de PvdD en zit ik bij de ASN bank. Ik wilde dit jaar mijn zorgverzekering checken om te zien of ik beter kon overstappen naar een duurzamere optie, maar helaas ben ik dit vergeten.. Ik kan ook zeker nog meer aanpassingen maken om te werken aan een mooie leefwereld en ik sta open voor andere suggesties, dus we gaan zien wat er in de toekomst nog verandert.

Waarmee ga je de komende tijd aan de slag?

Ik ga voornamelijk aan de slag voor de spot Waardevolle Buitengebieden, waar ik nu vooral bezig ben met een project in de regio Foodvalley. In dit project schrijven we met een team het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG), waarbij we input verzamelen van verschillende stakeholders, om zo tot een breedgedragen RPLG te komen. Daarnaast werk ik voor de provincie Noord-Brabant aan projecten rondom gebiedstransformaties en onderzoeken we met een ander team wat er nodig is om vakantieparken in de Provincie Utrecht vitaal en toekomstbestendig te houden/maken. Verder komen er steeds kleine, maar interessante opgaven op mijn pad en ben ik benieuwd waar ik verder nog terecht ga komen!

Gepubliceerd: 28-02-2023