Als milieuwetenschapper ziet Symke Nieboer dat het belangrijk is dat alle partijen in de samenleving aan tafel komen en gehoord worden. Daarvoor gaat zij zich de komende tijd hard maken als adviseur Waardevolle Buitengebieden, om te zorgen dat de juiste mensen aan aan tafel komen en gehoord worden.

Waarom heb je voor Arcadis |Over Morgen gekozen?  

Arcadis | Over Morgen wil niet alleen adviseren maar ook activeren en dat past goed bij mij. Daarnaast ben ik graag bezig met nieuwe thema’s om zo op de langetermijn te blijven denken, net als Arcadis |Over Morgen. Daarbij komt dat Arcadis | Over Morgen veelzijdig is en de overlap tussen thema’s wordt opgezocht. Dat is niet alleen leuk, maar ook ontzettend belangrijk voor een toekomstbestendige leefwereld. Arcadis | Over Morgen is creatief, toont lef en is zelfsturend: een werkcultuur die mij erg aan spreekt. 

Wat is volgens jou de grootste uitdaging van aankomende jaren voor een duurzame leefwereld?  

Om een duurzame leefwereld te creeëren moeten we dezelfde taal spreken en elkaars kanten van het verhaal begrijpen. Daarvoor moeten we letterlijk en figuurlijk samen aan tafel zitten en dat blijkt tegenwoordig lastig. We zien dat er overal kloven ontstaan op het gebied van kansengelijkheid maar ook  tussen (rand)stad en plattepland. Om samen in gesprek te gaan moet er allereerst een tafel zijn, moeten mensen opstaan en aan de tafel komen zitten, moeten mensen uitgenodigd worden om mee te praten en moet je weten wanneer het even niet jouw buurt is om te praten. Hier zit volgens mij de grootste uitdaging, want de kennis en de oplossingen zijn er veelal wel.  

Hoe denk jij hieraan bij te kunnen dragen bij Arcadis | Over Morgen?  

Ik ben opgeleid als milieuwetenschapper en agroecoloog, hierdoor kan ik integraal werken maar heb ik ook specifieke kennis als het gaat om voedselsystemen en landbouw. Maar vooral ben ik opgegroeid op het Friese platteland, inmiddels al meer dan 7 jaar wonend in een stad, heb ik met activisten de oceaan overgezeild, ben ik een gesprek gegaan met de Tweede Kamer, heb ik meegekeken achter de schermen van het Groenboeren-plan en loop ik bij mijn oude buren op het erf in de overname van boeren bedrijven. Ik faciliteer vanuit Over Morgen dus graag de tafels om in gesprek te gaan en ik neem deze verschillende perspectieven met mij mee. Aan tafel zal ik er, zo goed als ik kan, voor zorgen dat de meest onhoorbare stemmen aan tafel hoorbaar worden. Want alleen als iedereen hoorbaar is kun je echte gesprekken voeren en doelen behalen.  

Welk resultaat heb jij tot nu toe al in jouw werkzame leven bereikt?  

In de afgelopen jaren heb ik mensen kunnen en mogen samengebrengen op internationaal niveau op het gebied van duurzame mobiliteit en het reisgedrag van de academische wereld, met een eigen opgezet platform. Hier zijn mede ook door andere organisaties enorme stappen gezet. Ik hoor met veel plezier aan hoe mensen vaker de trein boven het vliegtuig verkiezen voor hun werk en hoe dit zelfs wordt aangemoedigd vanuit werkgevers. Ook rond het thema agroecologie and voedselsovereiniteit heb ik mensen in Nederland mogen verbinden en zowel met mijn handen in de grond gewerkt als op conferenties mogen spreken.  

Daarnaast heeft mijn passie voor intersectionaliteit er voor gezorgd dat ik altijd verschillende thema’s met elkaar heb kunnen verbinden en hierdoor zo min mogelijk dingen over het hoofd te zien. Bijvoorbeeld door het thema sociale rechtvaardigheid te koppelen aan de thema’s waar ik aan werkte. Hierdoor hoop ik vooral meer bewustzijn te hebben gecreeërd en in ieder geval zelf ontzettend veel mogen leren.    

Voor welke opdracht mogen we jou ’s nachts wakker maken?

Je raad het misschien al, maar een opdracht waar ik mensen kan samenbrengen voor een eerlijke en toekomstbestendige oplossing, daar krijg ik veel energie van. En het liefst zou ik dan afreizen naar een mooi boerenbedrijf ergens in onze waardevolle buitengebieden en voor die opdracht op locatie boeren met andere boeren of andere belanghebbenden verbinden. En dat die opdracht dan bijdraagt aan dat er minder boeren worden uitgekocht en er meer boeren op mooie bedrijven met een toekomstperspectief uit voortkomen.  

Waarop ben jij ultiem trots?  

Al woon ik niet meer in Friesland, ik voel mij nog altijd een trotse Fries. In een gesprek komt toch altijd wel snel ter sprake dat ik niet zomaar een Nederlander ben, nee ik ben een Fries. En mocht je iets kritisch of negatiefs zeggen over Friesland of de Friese cultuur en taal, dan val ik direct in een trots betoog en heeft mijn gesprekspartner daarna vaak een berg aan (ongevraagde) informatie en feitjes over de Friese cultuur en taal. Dus benaderje mei foaral yn it Frysk! 

Hoe maak jij in je privéleven werk van een duurzame leefwereld?  

In de afgelopen jaren heb ik heb zeker veel aan mijn levenstijl veranderd als het gaat om consuminderen, dieet en reisgedrag, maar ik vind het belangrijker dat we met zijn allen focussen op de systeemproblemen. Door de focus te leggen op het gedrag van individu, vergeten we het gedrag van organisaties en bedrijven die niet-toekomstbestendige-systemen in stand houden. We moeten als individuen in ons privéleven dus vooral ook systeemverandering eisen om de leefwereld mooier te maken. Ik kom in mijn vrije tijd daarom bijvoorbeeld graag mijn huis uit om mijn demonstratierecht te beoefenen en dat kan ik iedereen aanraden! 

Waarmee ga je de komende tijd aan de slag?

Samen met mijn collega’s ga ik kijken hoe wij onze bijdrage nog beter kunnen leveren in de landbouw en voedseltransitie. Met een gebiedsgerichte aanpak zijn wij bekend maar we willen daarin participatief werken naar meer natuurinclusieve en agroecologische voedselsystemen met een duidelijk toekomstperspectief voor boeren. In die aanpak willen wij onder andere boeren ondersteunen en samen oplossingen vinden voor boeren die willen en moeten omschakelen, pionierboeren en jonge boeren (in lastige overnames). Wil jij hierover met mij in gesprek? Stuur een bericht! 

Gepubliceerd: 12-10-2023