De mobiliteitstransitie is op weg. Een nieuwe manier waarop wij ons verplaatsen is cruciaal voor het waarborgen van een toekomstbestendige leefomgeving.

Maar hoe reguleer je deelmobiliteit, optimaliseer je bereikbaarheid bij nieuwe gebiedsontwikkelingen en stimuleer je duurzame stadslogistiek? Over Morgen is jouw partner om van visie tot actieplan te komen.  

Edvard Hendriksen

Waar we je mee kunnen helpen

Inzicht, beleid en aanpak van deelmobiliteit

Als beleidsmedewerker mobiliteit heb je kennis en middelen nodig om deelmobiliteit op de juiste manier in te passen. Wat kun je doen om de potentie maximaal te benutten, zonder te veel overlast? Onze adviseurshelpen je met:

 • Opstellen van beleidskader en -regels
 • Uitwerken actie- of uitvoeringsplan
 • Beoordeling vergunningsaanvragen
 • Data-analyses voor diepgaand inzicht
 • Participatie met ons digitale platform
Neem contact op met Anne van der Veen

Bekijk onze projecten

Mobiliteit in gebiedsontwikkeling

Hét moment om mobiliteitsgedrag van bewoners te veranderen is een verhuizing. Voor nieuwe gebiedsontwikkelingen dient een duurzame mobiliteitsstrategie het startpunt voor een stedenbouwkundig plan te zijn.

Onze adviseurs helpen je met:

 • Bewonersanalyses (huidige modal splits en mobiliteitsbestedingen in kaart)
 • Doelgroepenaanpak en propositievorming
 • Duurzame mobiliteitsbalans (aanbod fiets, OV, deelmobiliteit en hubs in verhouding tot parkeernorm)
Neem contact op met Edvard Hendriksen

Bekijk onze projecten

Elektrisch vervoer (EV)

De transitie naar zero-emissievoertuigen vraagt een strategische aanpak en slimme oplossingen. In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is afgesproken dat laadinfrastructuur nooit een drempel mag vormen in de transitie naar elektrisch vervoer.

Wij bieden jou oplossingen om tot optimale inpassing en realisatie van (verschillende vormen van) laadinfrastructuur te komen. Samen zorgen we ervoor dat jij op effectieve wijze een dekkend laadnetwerk kunt realiseren.

Dit doen we met:

 • Project- en programmamanagement
 • Prognose- en plankaarten met behulp van datatools
 • Visie en beleid
 • Participatietrajecten
 • Haalbaarheidsstudie
Neem contact op met Willem Knol

Bekijk onze projecten

Duurzame (stads)logistiek

Jij werkt aan het realiseren van schonere en leefbare logistiek. Wij helpen je hierbij. Bijvoorbeeld met het realiseren van laadinfra voor de logistiek op bedrijventerreinen, het ontwikkelen van visies op logistieke hubs of door tijdens het ontwikkelen van nieuwe wijken al aandacht te besteden aan duurzame logistiek.

In onze aanpak speelt de inwoners altijd een belangrijke rol, die bepalen en ervaren de keten. We hepen je bij:

 • Duurzaam en haalbaar beleid
 • Logistiek in gebiedsontwikkeling
 • Laadinfra voor logistiek
 • Invoeren ZE-zone
 • Inrichten stadslogistiek
Neem contact op met Rik Tijhuis

Bekijk onze projecten

Onze adviseurs duurzame mobiliteit

Onze adviseurs hebben kennis en ervaring in de bestaande en nieuwe leefomgeving. Samen met jou werken we aan duurzame mobiliteitsoplossingen met impact.

Jessica Klop

Jessica Klop

Hannah Habekotte

Hannah Habbekotte

Stijn Rutgers

Stijn Rutgers

Megan Visscher

Megan Visscher

Willem Knol

Willem Knol

Anne van der Veen

Anne van der Veen

Haye Bijlsma

Haye Bijlsma

Hidde van der Kolk

Hidde van der Kolk

Pieterjan Nijhuis

Pieterjan Nijhuis

Raymond Rutten

Raymond Rutten

Rik Tijhuis

Rik Tijhuis

Hidde van der Maas

Hidde van der Maas

Duurzame mobiliteit is nodig voor een toekomstbestendige leefomgeving

Het mobiliteitssysteem in Nederland staat onder druk. Waar Nederlandse steden voor een grote verdichtingsopgave gaan met weinig ruimte voor aanvullende vervoersbewegingen, verschraalt het mobiliteitsaanbod in landelijk gebied drastisch. Daar bovenop wordt in 2030 verwacht dat alle nieuwe auto’s elektrisch rijden en werken veel steden aan een zero-emissie zone in hun stadscentra. 

Nieuwe innovaties voor duurzame mobilteit

De manier waarop wij ons verplaatsen verandert snel. Duurzame innovaties zoals elektrische auto’s en vrachtwagens vragen om een andere infrastructuur dan traditionele tankstations. Nu de reguliere laadpaal in Nederland goed beschikbaar is dankzij proactieve laadvisies en plaatsingsplannen, volgen nieuwe innovaties: snelladers, laadpleinen en logistieke laadvragen elkaar rap op.

Van bezit naar gebruik: deelmobiliteit is in opkomst

Daarnaast speelt de transitie van bezit naar gebruik een grote rol in de stedelijke leefomgeving. Deelmobiliteit neemt toe in de vorm van deelauto’s, deelscooters, deelfietsen en deelbakfietsen. Om de toekomstige stad bereikbaar te houden, zal autogebruik en -bezit een minder belangrijke rol gaan spelen in het stedelijke mobiliteitssysteem. OV, actieve mobiliteit zoals fietsen en lopen en deelmobiliteit worden belangrijker.

Duurzame mobiliteit centraal bij gebiedsontwikkeling

Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen speelt de mobiliteitstransitie een duidelijke rol. Het faciliteren van voldoende laadinfrastructuur, het goed inrichten van de wijk en het inregelen van een stadsbreed en lokaal aanbod van deelmobiliteit komt in een nieuwe omgeving samen. Ook het faciliteren van locaties voor stadslogistiek en hubs hoort hierbij.

ThAMES sequentie

Vanuit Over Morgen gebruiken we de ThAMES sequentie (vergelijkbaar met STOMP) als basis voor het benaderen van mobiliteit in nieuwe gebiedsontwikkelingen.

Spar met ons over jouw uitdagingen in de mobiliteitstransitie

Duurzame mobiliteit implementeren vraagt om beleid en duidelijke maatregelen. Zo kunnen we de mobiliteitstransitie stimuleren en waar nodig reguleren. Wil je weten hoe we jou kunnen helpen? Neem contact met ons op. We zijn benieuwd naar jouw uitdagingen en sparren graag met je.

Nieuws over duurzame mobiliteit

Trends 2023

Een blik op 2023: trends in energietransitie, mobiliteit en gebiedsontwikkeling

Tijd om vooruit te blikken op de thema’s die ons dit jaar gaan bezighouden. Welke trends, verschuivingen, wet- en regelgeving verwachten we in 2023 voor de energietransitie, duurzame mobiliteit, voedseltransitie en gebiedsontwikkeling? Over Morgen-adviseurs werpen een blik in de glazen bol. Ard Lammertink – Duurzame elektriciteit ‘Belemmeringen in netcongestie een belangrijke drijver om dingen anders…

Lees meer
solar carport

Zijn solar carports een slimme keuze?

Zonnepanelen boven grote parkeerterreinen worden in Frankrijk verplicht. Maar is het ook duurzaam en rendabel? Adviseurs Ard Lammertink en Niek de Hond: ‘Als je slim gebruik maakt van koppelkansen, dan zijn solar carports heel interessant.’ In het verleden was het plaatsen van solar carports- duurzame opwek met zonnepanelen boven een parkeerplaats- vaak niet rendabel. Best…

Lees meer

Over Morgen ontwikkelt Actieplan Autodelen voor gemeente Eindhoven

Deelmobiliteit is erg kansrijk voor Eindhoven. Om goed in te kunnen spelen op verschillende ontwikkelingen en uitdagingen, heeft de gemeente samen met Over Morgen een Actieplan Autodelen ontwikkeld. Met dit actieplan zorgt Eindhoven voor goed beleid en een concreet stappenplan om deelauto’s, deelscooters en deelfietsen op een toekomstbestendige manier in te zetten. Ambitieus Actieplan Autodelen…

Lees meer
deelmobiliteit

Deelmobiliteit is geen duizenddingendoekje

‘Als we gaat over inclusiviteit en deelvervoer, dan moeten we het over twee aspecten hebben. Aan de ene kant over het voorkomen van hinder in de openbare ruimte, aan de andere kant juist over de vervoerswaarde en de kansen die daar liggen.’ Bij het implementeren van deelmobiliteit, zoals deelscooters, is in het begin vaak sprake…

Lees meer
deelmobiliteit beleidskader

Beleidskader Deelmobiliteit Arnhem vastgesteld

In 2021 hebben onze adviseurs Duurzame Mobiliteit gewerkt aan een beleidskader Deelmobiliteit voor de gemeenten Arnhem en Nijmegen. Op 29 maart 2022 is het door Over Morgen tot stand gebrachte beleidskader Deelmobiliteit door het College van Arnhem behandeld. En met succes, het beleidskader deelmobiliteit is vastgesteld. Door het vaststellen van het beleidskader kan de gemeente…

Lees meer
planbureau Over Morgen

Planbureau Over Morgen helpt gemeentelijke ambities waarmaken

Binnenkort zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De raad zal straks aan mooie ambities en heldere plannen werken. Maar zijn de maatregelen in de coalitieakkoorden toereikend om de klimaatdoelen te halen? Planbureau Over Morgen biedt hulp. Wij toetsen coalitieakkoorden op haalbaarheid en realisme. Dit geeft colleges inzicht en een eerlijke kijk, zodat ambities echt worden waargemaakt. Gemeenten hebben…

Lees meer
bestuurlijk werkatelier

Geef nieuw college een kickstart met een bestuurlijk werkatelier

Gemeenten staan voor grote uitdagingen om alle complexe opgaven een plek te geven. In een bestuurlijk werkatelier helpen senior adviseurs van Over Morgen nieuwe colleges een goede start te maken. ‘Samenwerken en portefeuille-overstijgend denken zorgt voor betere, snellere en goedkopere oplossingen. Dat geeft meerwaarde voor de hele samenleving.’ ‘Als gemeente met ambities weet je; het…

Lees meer

Gezondheid is het motief voor duurzame mobiliteit

Wat vinden eindgebruikers belangrijk als het gaat om duurzaamheid in hun woonomgeving? Daar is nog helemaal niet zo veel over bekend. Daarom zijn we dit zelf gaan onderzoeken. Samen met onderzoeksbureau MarketResponse hebben wij ruim 500 Nederlanders gevraagd hoe zij duurzaamheidsthema’s en duurzaamheidsmaatregelen waarderen bij een verhuizing naar een nieuwe woonomgeving. In dit blog vertellen…

Lees meer
EV Snellaadmodel

Hoe plan je een snellaadnetwerk?

Wat heb je nodig om de marktpotentie voor snelladen te bepalen en hoe plan en faciliteer je vervolgens een snellaadnetwerk? Adviseurs Willem Knol en Anne van der Veen leggen het uit. Ze ontwikkelden een handige tool die je hierbij kan helpen: het EV Snellaadmodel. Vuistregels, wie gebruikt ze niet? In de wereld van tankstations is…

Lees meer
deelmobiliteit populairder dan het lijkt

Deelauto’s populairder dan het lijkt

Gisteren schreef het AD dat deelauto’s nauwelijks worden gebruikt. Toch zijn ze populairder dan het lijkt. Alle seinen staan op groen voor deelautogebruik. Maar op veel plekken wordt de groei nog geremd. Wij hebben hiervoor 3 oplossingen. De autodeelmarkt ontwikkelt zich in een hoog tempo. Vooral het aantal elektrische deelauto’s groeit zeer snel. In maart…

Lees meer
deelmobiliteit Zwolle

Over Morgen ondersteunt Zwolle bij Actieplan Deelmobiliteit

Deelmobiliteit groeit in populariteit. Dit schept voor gemeenten kansen en interessante uitdagingen. We ondersteunen diverse gemeenten bij het maken van goed beleid op deelmobiliteit. Onlangs is daar Zwolle als opdrachtgever aan toegevoegd met het Actieplan Deelmobiliteit. Speerpunt: draagvlak binnen de samenleving. Er verschijnen steeds meer verschillende deelconcepten in de Nederlandse straten. Deelbakfietsen, deelscooters, freefloating deelauto’s,…

Lees meer
kwartiermaker Merwedekanaalzone

Over Morgen wordt kwartiermaker mobiliteit Merwedekanaalzone

Over Morgen is door de Gemeente Utrecht en betrokken projectontwikkelaars geselecteerd als Kwartiermaker Mobiliteit voor de oprichting van het Mobiliteitsbedrijf voor de Merwedekanaalzone. In het woningbouwproject Merwedekanaalzone zijn er grote ambities op het gebied van duurzame mobiliteit, zoals een parkeernorm van maximaal 0,3 per woning en parkeren-op-afstand. Ook is er een grote rol weggelegd voor…

Lees meer
deelscooter deelauto

Onderzoek deelscootergebruikers: benut potentie voor deelauto

Gaat de jonge generatie mobilisten die ‘opgroeit’ met een deel-e-scooter in de toekomst minder snel een eigen auto aanschaffen? Bert Berkers (Universiteit Twente) onderzocht deze vraag samen met adviseurs Nick Knoester en Megan Visscher. Ze deden hiervoor onderzoek onder deelscootergebruikers in Den Haag en Rotterdam. De deelscootergebruiker heeft overwegend nog geen privéauto, wel veel deelautopotentie.…

Lees meer
deelauto's populairder dan gedacht

Onderzoek: deelmobiliteit en minder parkeerplaatsen?

Onder welke omstandigheden kan (elektrische) deelmobiliteit de behoefte aan parkeerplaatsen helpen verminderen? Dat is wat Nick Knoester en Anouk Schouten hebben onderzocht in het kader van de City Deal ‘elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’, in opdracht van Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt bij nieuwbouwprojecten onderzocht of het parkeerareaal kan worden gereduceerd door de inzet van deelmobiliteit.…

Lees meer
data mobiliteitscontext

Megan: Data geeft grip op lokale mobiliteitscontext

Om het mobiliteitsgedrag op een plek duurzamer te kunnen maken, is het belangrijk om de lokale omstandigheden goed te begrijpen. Tijdens haar stageperiode bij Over Morgen ontwikkelde Megan Visscher een GIS-tool in de programmeertaal Python die inzicht biedt in de lokale mobiliteitscontext in de Metropoolegio Amsterdam (MRA). Dit helpt bijvoorbeeld om betere keuzes te maken…

Lees meer
laadplein voordeel

Willem: De grootste voordelen van een laadplein

Je komt ze steeds vaker tegen: laadpleinen. Dit zijn locaties waar meerdere laadpalen staan geconcentreerd, gebruikmakend van één netaansluiting. Steeds vaker kiezen gemeenten voor laadpleinen, want ze bieden meerdere voordelen ten opzichte van zelfstandige laadpalen. Onze EV-adviseur Willem Knol zet de vijf grootste voordelen van een laadplein voor je op een rijtje. Laadzekerheid Het aanbieden…

Lees meer
Laadpaal strategie

Willem: ‘Gemeenten, zorg met visie en beleid op laadinfrastructuur voor laadzekerheid elektrische rijders’

De tijd begint te dringen: Nederlandse gemeenten moeten aan de slag met een integrale visie op laadinfrastructuur. Dat is hard nodig om het groeiende aantal elektrische rijders in hun laadbehoefte te kunnen voorzien. En als het aan adviseur EV Willem Knol ligt, blijft het niet bij een visie alleen. In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)…

Lees meer

Groeifonds: Investeer in het omzeilen van reistijd

Maandag presenteerde het kabinet het Nationaal Groeifonds. Twintig miljard euro is er beschikbaar om te investeren in niet structurele zaken op het gebied van kennisontwikkeling, R&D innovatie en infrastructuur. De investeringen zijn nodig om economische groei te stimuleren en een financiële buffer aan te leggen voor economisch mindere tijden. En investeren in economische groei door…

Lees meer
proeftuin slimme laadpleinen

Proeftuin Slimme Laadpleinen officieel van start

Verspreid over 19 Nederlandse gemeenten worden dit jaar 45 slimme laadpleinen gerealiseerd vanuit de ‘Proeftuin Slimme Laadpleinen’. Op maandag 15 juni is de proeftuin officieel geopend door staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Over Morgen is één van de partners in deze proeftuin. De proeftuin Slimme Laadpleinen is onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De laadpleinen…

Lees meer
laadpalen tankstation

Gerwin: ‘Niet elk tankstation hoeft een laadpunt’

‘Duitse overheid verplicht laadpaal bij elk tankstation’, kopt het AD. Dit plan is ondoordacht, want snelaadnetwerk aanvliegen met een tankbril op leidt tot ‘schaampalen’. Ook in Nederland hebben wij dat probleem. Het idee van de Duitse overheid om laadpalen te verplichten bij tankstations, is geen goed idee. Sterker nog: het is klinkklare onzin. Als je…

Lees meer
Middenzone gezondheidspark Dordrecht

Over Morgen ontwikkelt mobiliteitsconcept voor Middenzone Gezondheidspark Dordrecht

De gemeente Dordrecht heeft de ontwikkeling van de locatie Middenzone Gezondheidspark na een marktselectieprocedure gegund aan Ballast Nedam Development. Het plan voor een hoogstedelijk en duurzaam woongebied is door Over Morgen voorzien van een mobiliteitsconcept met bijpassende parkeerbalans. Het Middenzone Gezondheidspark is het gebied gelegen tussen het Albert Schweitzerziekenhuis en de Sportboulevard in Dordrecht. Dit…

Lees meer

Optimaliseer participatie en communicatie met nieuwe slimme datatool voor doelgroepenbenadering

Participatie is onmisbaar om tot goede resultaten te komen. Dé participatieaanpak bestaat niet. Maar er is nu wel een datatool om participatie te optimaliseren en zo tot het beste eindresultaat te komen. Onze collega Tabitha Mann en Joyce Lopulalan van 4orange hebben de handen ineen geslagen om op basis van data inzicht te krijgen over hoe jij jouw doelgroep het beste bereikt.

Lees meer
Evaluatie city deal

Evaluatie City Deal elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling

Wat is de (maatschappelijke) meerwaarde van de City Deal ‘elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’? Met die vraag zijn Nick Knoester en Stijn Rutgers op pad gegaan. Levert de combinatie van deelauto’s en nieuwbouwprojecten daadwerkelijk meer betaalbare woningen, meer groen op? En zorgen de ontwikkelaar en de gemeente er samen voor dat de mobiliteit voor de…

Lees meer
Autodeel Award 2019

DeeldeZon wint Autodeel Award 2019 voor beste lokaal initiatief

Het Interreg-project DeeldeZon – waarbij deelauto’s functioneren als wijkaccu’s – heeft vandaag de Autodeel Award 2019 gewonnen in de categorie ‘beste lokale initiatief’ met het project in Venlo. DeeldeZon krijgt de prijs omdat het project direct in de wijk bijdraagt aan een beter klimaat, luchtkwaliteit, meer ruimte en minder parkeerdrukte. Een zevenkoppige vakjury koos anoniem…

Lees meer
Data-expert Tom van Goeverden Over Morgen

: ‘Data is essentieel om onze opdrachtgevers de beste oplossingen te bieden’

Data is essentieel om onze opdrachtgevers de beste oplossingen te kunnen bieden voor hun vraagstukken. Over Morgen ademt dan ook data. Wij hebben een team data-experts en zorgen dat onze adviseurs datagedreven werken door hen op te leiden en mee te nemen in de vernieuwende inzichten die data kunnen genereren in klantvragen. Eén van die data-experts is Tom van Goeverden. Hij vertelt over zijn passie voor data.

Lees meer

Feestelijke start ‘Deel de Venlose Zon’

Op donderdag 12 september 2019 vanaf 18.30 – 20.00 uur vieren wij op feestelijke wijze samen met de partners en bewoners de start van het project ‘Deel de Venlose zon’. Het feestelijke moment bestaat uit een korte presentatie in aanwezigheid van wethouder Marij Pollux. Dit vindt plaats in het gemeenschapshuis De Bantuin, Pastoor kierkelsplein 20 in…

Lees meer

‘Gemeentes kunnen het succes van deelauto’s zelf vergroten’

Autodelen kan een oplossing zijn in verstedelijkt gebied, maar echt populair is het nog niet. Wat is nodig om het succes te vergroten? Roderick Tingen onderzocht dit bij Over Morgen in het kader van zijn studie Urban Geography aan de Universiteit Utrecht. In zijn afstudeerscriptie concentreerde hij zich op bestaande binnen- en buitenstedelijke wijken in Utrecht. In deze blog deelt hij zijn bevindingen.

Lees meer
laadpaaldiscussie

: ‘Gemeenten: Toon lef en voorkom laadpaaldiscussies’

De komst van openbare laadpalen leidt vaak tot emotie en discussie. Dit komt doordat ze vaak zonder overleg met omwonenden worden geplaatst. Voorkom laadpaaldiscussies en neem de omgeving serieus. Wij dagen gemeenten uit om mensen actief te betrekken bij de keuze voor laadinfrastructuur. Dat vraagt om lef, maar levert veel positieve reacties, draagvlak én betere locaties voor laadpalen op.

Lees meer

Gerwin: Elektrisch vervoer in Kaapverdië deel 2

In mijn vorige blog schetste ik hoe de omstandigheden op deze tropische eilanden ideaal zijn voor elektrisch vervoer. De Kaapverdische overheid vroeg ons dan ook hoe ze elektrisch vervoer het beste kunnen introduceren. Wie zijn de “early adopters”? Welke mensen of organisaties zullen nu als eerste elektrisch gaan rijden? Door individuele gesprekken te voeren en…

Lees meer

Klimaatakkoord versterkt wat er al gebeurt

Vorige week werd het Klimaatakkoord door het kabinet gepresenteerd. Wij zijn blij met deze stap om de plannen voor de energietransitie nu zwart op wit te hebben. Het nieuw op te richten warmtefonds, een subsidieregeling voor investeringen in isolatie en warmte-installaties en oog voor de ontzorging van inwoners helpt in het maken van keuzes om…

Lees meer

Europese financiering voor zonne-deelautoproject DeeldeZon goedgekeurd

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft subsidie verleent voor de realisatie van het project DeeldeZon. Elektrische deelauto’s worden via slimme bi-directionele laadpalen met de energie van zonnedaken geladen én deze energie kan weer aan de auto worden onttrokken wanneer er veel vraag is naar elektriciteit.  Aankomende jaren gaan de Vlaamse en Nederlandse consortiumpartners Zonnova, Buurauto, Zuidtrant, Mijndomein Energie,…

Lees meer

Roderick onderzoekt ruimtelijke aspecten car-sharing in Utrecht

Bij Over Morgen vinden we het belangrijk om kennis te delen en van elkaar te leren. We houden van nieuwe energie en investeren graag in de toekomst. Ambitieuze stagiairs zijn daarom altijd welkom. Momenteel doen vier studenten en een werkstudent (afstudeer)onderzoek bij ons. Om de beurt vertellen ze hierover. Roderick Tingen onderzoekt welke ruimtelijke aspecten een rol spelen bij het implementeren van car-sharing-concepten in Utrecht.

Lees meer

Over Morgen voorkomt laadpaalruzies

Het aantal laadpalen voor elektrische auto’s groeit de komende jaren explosief. ‘Met de komst van al die palen ontstaat steeds vaker het ‘not in mybackyard-syndroom’ bij buurtbewoners en soms leidt het zelfs tot hoogoplopende ruzies’, zegt Edvard Hendriksen. Hij is bij Over Morgen gespecialiseerd in duurzame mobiliteit. Hendriksen adviseert gemeenten en stelt dat ‘laadpaalruzie’ eenvoudig…

Lees meer

Ruim € 1,6 miljoen voor nieuwe laadpalen van PARKnCHARGE door BNG Duurzaamheidsfonds en Energiefonds Utrecht

PARKnCHARGE heeft een lening van in totaal € 1.620.000 ontvangen van het BNG Duurzaamheidsfonds en het Energiefonds Utrecht. Hiermee kunnen circa 285 laadpleinen met bijna 600 laadpalen in Utrecht en de rest van Nederland worden gerealiseerd. Met deze financiering verwachten de partners de adoptie van elektrische voertuigen in Nederland te versnellen waardoor auto’s kunnen worden…

Lees meer

Edvard: De strijd om de weg is wel gestreden

Technologische strijd VHS en Video 2000, gelijkstroom en wisselstroom, Chrome en Firefox .. er zijn veel mooie voorbeelden van een tweestrijd tussen nieuwe technologieën waarbij uiteindelijk één de dominante technologie wordt. Uiteindelijk kiest het gros van de consumenten pas partij als een duidelijke winnaar kan worden aangewezen. Niemand wil een dure videospeler waar geen films…

Lees meer

Over Morgen ondertekent samen met partners E-pact Kennisconsortium

Over Morgen versnelt de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark. Afgelopen vrijdag tekende Over Morgen, samen met vijf collega-adviesburo’s, voor het E-pact Kennisconsortium. Als onderdeel van dit kennisconsortium geven wij bedrijven door middel van een Quickscan inzicht in de mogelijkheden om op korte termijn grote stappen te maken in het terugdringen van kosten en  CO2-uitstoot. Op…

Lees meer

Meld je aan! Kenniskring duurzame gebiedsontwikkeling Haven-Stad

In het themanummer Duurzame gebiedsontwikkeling van de Rooilijn (#4) is de energietransitie en de rol van nieuwe mobiliteit in gebiedsontwikkelingen besproken. Naar aanleiding hiervan vindt op maandag 19 november vindt een kenniskring plaats over energietransitie en nieuwe mobiliteit in Pakhuis de Zwijger met als casus Haven-Stad Amsterdam. Tijdens deze kenniskring wordt dit thema verder uitgediept…

Lees meer

Edvard: Aan het werk voor morgen

Grootste uitdaging van aankomende jaren voor een duurzame leefwereld Er zal een duurzame gedragsverandering nodig zijn bij overheid, producenten en consumenten. En ook in deze volgorde, willen we dit snel realiseren. Dit is een grote uitdaging, maar zeker mogelijk. Overheid en producenten hebben de grootste invloed op onze leefwereld en het is makkelijker afspraken te…

Lees meer

: Van Klimaatakkoord naar schone mobiliteit

Zorgeloze mobiliteit CO2 besparen en zorgeloze mobiliteit voor iedereen. Dat is de kern van de mobiliteitstafel in het onlangs verschenen Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Besparing kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. De term zorgeloze mobiliteit is nieuw. Wat is dat? Zorgeloze mobiliteit is emissieloos vervoer dat bereikbaar én toegankelijk is voor iedereen. CO2…

Lees meer
Blue District Cartesiusdriehoek

Consortium met Over Morgen wint tender gebiedsontwikkeling Cartesiusdriehoek

Het consortium ‘Blue District’, bestaande uit ontwikkelaars MRPD en Ballast Nedam Development, Mecanoo Architecten en diverse adviseurs waaronder Over Morgen, wint de tender voor de gebiedsontwikkeling van het voormalige werk- en rangeerterrein Cartesiusdriehoek in Utrecht. De verkopende partij – NS Vastgoed – heeft dat vandaag bekend gemaakt. Met het plan “Blue District”, gaat het consortium…

Lees meer

OMtrend mobiliteit & data | 27 juni UITGESTELD

LET OP: Dit event is uitgesteld. Datum volgt.   Mobiliteit is een basisbehoefte en essentieel voor zowel sociale als economische ontmoetingen. We willen slimmer, sneller én ook schoner reizen. Om op deze behoefte in te kunnen spelen is inzicht nodig. Bijvoorbeeld in vervoersbewegingen en in oplaadlocaties voor elektrische voertuigen. Data helpt ons om onze huidige…

Lees meer

Ticket to eRide: serious gamen over elektrische bussen

Busvervoerders worden in de toekomst gevraagd over te stappen van oude dieselbussen naar milieuvriendelijke alternatieven, zoals elektrische bussen. Afgezien van het feit dat een elektrische bus bijna twee keer zo duur is als zijn vervuilende voorganger, is de huidige actieradius van de batterij (net als bij elektrische auto’s) een belangrijke beperking in de uitvoering van…

Lees meer

: Houd laden leuk, neem de omgeving serieus!

Elektrische auto’s worden steeds populairder. Ze zijn schoner, efficiënter en stiller dan fossiele brandstof auto’s en worden bovendien financieel steeds aantrekkelijker. Om de groei van elektrisch vervoer te stimuleren is voldoende laadinfrastructuur essentieel. Deze kan worden gerealiseerd als private voorziening, of om e-rijders in de publieke ruimte te faciliteren. Niet elke elektrisch rijder heeft namelijk…

Lees meer

Mobiliteit van Over Morgen is zero-emissie in 2020

Practice what you preach! Over Morgen heeft besloten dat haar hele wagenpark uiterlijk in 2020 volledig elektrisch is. Met de nieuwe generatie elektrische voertuigen. De huidige vloot volledig elektrische auto’s (ca. 25% van totaal) wordt daarmee per direct uitgebreid en bestaande fossiele voertuigen worden volledig uitgefaseerd tot en met 2020. Een nieuwe auto is sowieso…

Lees meer

Publicatie grootste aanbesteding voor openbare laadpalen

Afgelopen maandag hebben de provincies Overijssel en Gelderland de grootste Europese aanbesteding voor openbare laadpalen gepubliceerd. Marktpartijen kunnen zich melden voor de aanleg en exploitatie van 2.250 laadpalen in de openbare ruimte. Over Morgen heeft in samenwerking met APPM de voorbereiding van deze aanbesteding begeleid. De provincies ondersteunen hiermee 43 gemeenten die zo een dekkend…

Lees meer

: Size does (not) matter!

“Het gaat om kwaliteit, niet om kwantiteit.” Ik probeerde mezelf nog even wat moed in te praten voordat ik in Beijing het podium op moest. Ik was uitgenodigd op het Chinese International ‘Forum on Electric Vehicle Pilot Cities and Industrial Development’ en ging onze voorspelmodellen voor elektrische auto’s en elektrische deelauto’s presenteren. De ochtend werd…

Lees meer

1 laadpaal per 100 parkeerplaatsen

Eén oplaadpaal op elke honderd parkeerplaatsen. Zoveel laadpalen zijn er gemiddeld in Nederland nodig. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van overheid, marktpartijen en instituten, in opdracht van het Nederlands Kennisplatform Laadinfrastructuur. Over Morgen werkte mee aan de totstandkoming van deze kencijfers. Reactief handelen Infrastructuur voor elektrisch vervoer en laadpalen is nog niet ingebed in het…

Lees meer

: Één deelauto is geen deelauto

Deelauto’s is een beetje zoals Palmpasen. Dit is misschien wel de belangrijkste conclusie die ik na twee maanden WeDriveSolar heb. Ik ben al een aantal jaren bezig met experimenteren rondom autodelen. Zowel in mijn werk, als ook in mijn eigen vervoer. Eerst had ik een eigen auto die regelmatig op Snappcar stond. Vervolgens leende ik veelal…

Lees meer

Duurzame oplossingen wereldwijd verspreiden

Begonnen als een puur Nederlandse consultancy wordt Over Morgen meer en meer gevraagd om haar oplossingen wereldwijd aan de man te brengen. Een kijkje in de week van Over Morgen geeft een mooi inzicht hoe Nederlandse oplossingen ook in de rest van de wereld aftrek vinden. Hoe plan je laadnetwerken voor elektrische voertuigen? Gijs van…

Lees meer

Wij doen mee aan het Low Car Diet 2017

Over Morgen is maandag 27 maart gestart met het Low Car Diet, de grootste mobiliteitswedstrijd van Nederland. Tijdens het Low Car Diet ontdekken we als bedrijf, in strijd met overige bedrijven en deelnemers, verschillende duurzame reisopties en flexibel werken. Voorafgaand begin van de wedstrijd hebben alle deelnemers een nulmeting ingevuld. Op basis van het huidige…

Lees meer

Festival van de Toekomst

Hoe zorg je voor een regio die slimmer, schoner en sterker wordt? Die vraag heeft de provincie Zuid-Holland centraal staan tijdens het Festival van de Toekomst in Den Haag. Op 10 november laten aanwezigen zich inspireren door kennis en innovaties die al in de provincie Zuid-Holland te vinden zijn. Want de provincie staat voor grote…

Lees meer

Zonder laadpalen geen elektrische auto

Over Morgen gelooft in de groei van elektrisch vervoer. Om elektrisch rijders zo goed mogelijk te faciliteren helpen we gemeenten en marktpartijen met de uitrol van publieke laadinfrastructuur. Een dekkend en goed werkend netwerk van laadpunten is immers noodzakelijk om de groei van elektrische voertuigen te stimuleren. Uit eerder onderzoek van Over Morgen bleek dat…

Lees meer

Van wildgroei naar planmatig laadnetwerk

Op 23 juni gaf onze collega Mark Verbeet tijdens de netwerkbijeenkomst van het Programma Slimme & Gezonde Stad van het Ministerie van I&M een pitch over de Strategische Plankaart Openbaar Laadinfrastructuur. Veel openbare laadpalen in Nederland worden op dit moment nog ‘ad hoc’ geplaatst op basis van een individuele aanvraag van een bewoner of forens.…

Lees meer

: Sharing is CARing

Vroeger had ik één grote droom: Ik wilde muzikant worden. Daarom trok ik ruim tien jaar geleden  naar het altijd bruisende McMinnville, Oregon om daar onder een bezielende leiding van gepensioneerde topmusici een carrière als concertpianist te bewerkstelligen. Een jaar later vloog ik weer terug, een illusie armer en een prachtige ervaring rijker. De auto…

Lees meer

Elektrisch rijden; hoe scoort uw gemeente?

Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin het huidige laadnetwerk per gemeente is voorbereid op de vraag naar elektrisch rijden nu en in de nabije toekomst. Dit heeft geresulteerd in een benchmark van alle gemeenten in Nederland op basis van uitgebreide data-analyse en onze EV-toekomstprognoses. Zowel binnen als buiten de Randstad zijn opmerkelijke…

Lees meer

: Worden auto’s wel veiliger…?

Afgelopen maandag werd ik door mijn collega Sjoerd gebeld. Terwijl ik in de trein naar Den Haag zat was hij de hele dag met mijn elektrische auto op pad. Het is immers een deelauto. Hij belde me niet omdat hij met een lege accu langs een snelweg in de stromende regen stond, maar omdat iemand…

Lees meer

: Spinnende cat in een (f)Outlander

Het is gebeurd! Een collega is gevallen voor de charmes van de Mitsubishi Outlander. Sinds donderdag is Jeroen de trotse eigenaar van deze welbekende plug-in hybride-auto. Hij wordt gekscherend geconfronteerd met zijn keuze voor de “Foutlander”. Een foute auto, want velen rijden maar weinig elektrische kilometers, waardoor de milieuvoordelen helemaal niet zo groot zijn. Te weinig…

Lees meer

: Park op een parkeerplek

De vakanties zijn weer voorbij en dat is ook wel te merken. Voor de verandering besloot ik om de trein te nemen naar mijn werk. Dit om niet in de file te hoeven staan en rustig te kunnen werken. Dat eerste ging goed, dat tweede iets minder. Met een hoog sardientjes-in-een-blik gevoel vertrokken we om…

Lees meer

: Tanken doe je thuis!

Een week mocht ik rondrijden in een volledig elektrische Mercedes B-klasse: mijn eerste ‘eigen’ auto! Voordat ik vertel over mijn avonturen, wil ik eerst een bekentenis afleggen: ik heb nog nooit getankt. Ja, je leest het goed, ik heb nog nooit benzine of diesel in een auto gedaan. Menig kilometer heb ik gemaakt in auto’s…

Lees meer

: Van poppenhuis naar parkeergarage

Dat ik mij nu met elektrische auto’s bezig houd, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Als klein jongetje was ik al de hele dag in de weer met allerhande speelgoedauto’s. Ik had posters van Ferrari’s en Porsche’s boven mijn bed en sjouwde altijd een hele stapel auto’s met me mee. Het hoogtepunt was dat…

Lees meer

Provincie Overijssel helpt bij uitrol laadinfrastructuur

Uit onderzoek van Over Morgen blijkt dat er de komende jaren een groeiende behoefte ontstaat aan openbare laadpalen in Overijssel. Provincie Overijssel ondersteunt daarom zes gemeenten in Overijssel met een subsidiebijdrage voor de plaatsing van openbare laadpalen voor elektrische auto’s. De gemeenten die nu een bijdrage van duizend euro per geïnstalleerde laadpaal ontvangen zijn Hengelo…

Lees meer

: Riders in the storm

Nieuwe technologieën zijn voor veel mensen eng, spannend, passen niet in hun wereldbeeld en zorgen ervoor dat ze hun gedrag moeten veranderen. Als adviseur duurzame mobiliteit ben ik veelal bezig met uitleggen waarom de vele veranderingen die we in mobiliteit zien, niet zo eng zijn als ze lijken en vaak geen bedreiging vormen maar een…

Lees meer

Straks overal laden in Den Haag

De gemeente Den Haag plaatst de komende jaren 1000 nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s. Steeds meer Hagenaars rijden op stroom, de afgelopen jaren is het gebruik van elektrische auto’s verzevenvoudigd. Met de investering in nieuwe laadpalen wil de gemeente het gebruik van elektrisch rijden verder stimuleren. Dagelijks komen er aanvragen voor laadpalen binnen bij gemeente…

Lees meer

: Elektrische auto’s en glazen bollen

“Hoe voorspel je de gevolgen van een radicale innovatie?” Toen ik in de VS studeerde had ik een studiegenoot die ‘the weather man’ werd genoemd. Hij was nogal opportunistisch in zijn plannen en toezeggingen en was daardoor net zo betrouwbaar als de voorspellingen van ‘the weather man’. Ook tijdens de colleges econometrie kwam het nogal…

Lees meer

EV-roadshow smaakt naar meer

Op 3 – 4 – 5 november jl. heeft het EV-team van Over Morgen met 24 gemeenten (96%) in Overijssel gesproken over de ins & outs van elektrisch vervoer en (openbare) laadinfrastructuur. Er is gekeken naar de EV-opgave waarmee elke gemeente wordt geconfronteerd in 2020 (GIS). Aan de hand van de EV-menukaart zijn alle facetten…

Lees meer