De mobiliteitstransitie is op weg. Een nieuwe manier waarop wij ons verplaatsen is cruciaal voor het waarborgen van een toekomstbestendige leefomgeving.

Maar hoe reguleer je deelmobiliteit, optimaliseer je bereikbaarheid bij nieuwe gebiedsontwikkelingen en stimuleer je duurzame stadslogistiek? Arcadis | Over Morgen is jouw partner om van visie tot actieplan te komen.  

Hidde van der Maas

Waar we je mee kunnen helpen

Inzicht, beleid en aanpak van deelmobiliteit

Als beleidsmedewerker mobiliteit heb je kennis en middelen nodig om deelmobiliteit op de juiste manier in te passen. Wat kun je doen om de potentie maximaal te benutten, zonder te veel overlast? Onze adviseurshelpen je met:

 • Opstellen van beleidskader en -regels
 • Uitwerken actie- of uitvoeringsplan
 • Beoordeling vergunningsaanvragen
 • Data-analyses voor diepgaand inzicht
 • Participatie met ons digitale platform
Neem contact op met Hidde van der Maas

Bekijk onze projecten

Mobiliteit in gebiedsontwikkeling

Hét moment om mobiliteitsgedrag van bewoners te veranderen is een verhuizing. Voor nieuwe gebiedsontwikkelingen dient een duurzame mobiliteitsstrategie het startpunt voor een stedenbouwkundig plan te zijn.

Onze adviseurs helpen je met:

 • Bewonersanalyses (huidige modal splits en mobiliteitsbestedingen in kaart)
 • Doelgroepenaanpak en propositievorming
 • Duurzame mobiliteitsbalans (aanbod fiets, OV, deelmobiliteit en hubs in verhouding tot parkeernorm)
Neem contact op met Hidde van der Maas

Bekijk onze projecten

Elektrisch vervoer (EV)

De transitie naar zero-emissievoertuigen vraagt een strategische aanpak en slimme oplossingen. In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is afgesproken dat laadinfrastructuur nooit een drempel mag vormen in de transitie naar elektrisch vervoer.

Wij bieden jou oplossingen om tot optimale inpassing en realisatie van (verschillende vormen van) laadinfrastructuur te komen. Samen zorgen we ervoor dat jij op effectieve wijze een dekkend laadnetwerk kunt realiseren.

Dit doen we met:

 • Project- en programmamanagement
 • Prognose- en plankaarten met behulp van datatools
 • Visie en beleid
 • Participatietrajecten
 • Haalbaarheidsstudie
Neem contact op met Hidde van der Maas

Bekijk onze projecten

Duurzame (stads)logistiek

Jij werkt aan het realiseren van schonere en leefbare logistiek. Wij helpen je hierbij. Bijvoorbeeld met het realiseren van laadinfra voor de logistiek op bedrijventerreinen, het ontwikkelen van visies op logistieke hubs of door tijdens het ontwikkelen van nieuwe wijken al aandacht te besteden aan duurzame logistiek.

In onze aanpak speelt de inwoners altijd een belangrijke rol, die bepalen en ervaren de keten. We hepen je bij:

 • Duurzaam en haalbaar beleid
 • Logistiek in gebiedsontwikkeling
 • Laadinfra voor logistiek
 • Invoeren ZE-zone
 • Inrichten stadslogistiek
Neem contact op met Rik Tijhuis

Bekijk onze projecten

Onze adviseurs duurzame mobiliteit

Onze adviseurs hebben kennis en ervaring in de bestaande en nieuwe leefomgeving. Samen met jou werken we aan duurzame mobiliteitsoplossingen met impact.

Duurzame mobiliteit is nodig voor een toekomstbestendige leefomgeving

Het mobiliteitssysteem in Nederland staat onder druk. Waar Nederlandse steden voor een grote verdichtingsopgave gaan met weinig ruimte voor aanvullende vervoersbewegingen, verschraalt het mobiliteitsaanbod in landelijk gebied drastisch. Daar bovenop wordt in 2030 verwacht dat alle nieuwe auto’s elektrisch rijden en werken veel steden aan een zero-emissie zone in hun stadscentra. 

Nieuwe innovaties voor duurzame mobilteit

De manier waarop wij ons verplaatsen verandert snel. Duurzame innovaties zoals elektrische auto’s en vrachtwagens vragen om een andere infrastructuur dan traditionele tankstations. Nu de reguliere laadpaal in Nederland goed beschikbaar is dankzij proactieve laadvisies en plaatsingsplannen, volgen nieuwe innovaties: snelladers, laadpleinen en logistieke laadvragen elkaar rap op.

Van bezit naar gebruik: deelmobiliteit is in opkomst

Daarnaast speelt de transitie van bezit naar gebruik een grote rol in de stedelijke leefomgeving. Deelmobiliteit neemt toe in de vorm van deelauto’s, deelscooters, deelfietsen en deelbakfietsen. Om de toekomstige stad bereikbaar te houden, zal autogebruik en -bezit een minder belangrijke rol gaan spelen in het stedelijke mobiliteitssysteem. OV, actieve mobiliteit zoals fietsen en lopen en deelmobiliteit worden belangrijker.

Duurzame mobiliteit centraal bij gebiedsontwikkeling

Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen speelt de mobiliteitstransitie een duidelijke rol. Het faciliteren van voldoende laadinfrastructuur, het goed inrichten van de wijk en het inregelen van een stadsbreed en lokaal aanbod van deelmobiliteit komt in een nieuwe omgeving samen. Ook het faciliteren van locaties voor stadslogistiek en hubs hoort hierbij.

ThAMES sequentie

Vanuit Arcadis | Over Morgen gebruiken we de ThAMES sequentie (vergelijkbaar met STOMP) als basis voor het benaderen van mobiliteit in nieuwe gebiedsontwikkelingen.

Spar met ons over jouw uitdagingen in de mobiliteitstransitie

Duurzame mobiliteit implementeren vraagt om beleid en duidelijke maatregelen. Zo kunnen we de mobiliteitstransitie stimuleren en waar nodig reguleren. Wil je weten hoe we jou kunnen helpen? Neem contact met ons op. We zijn benieuwd naar jouw uitdagingen en sparren graag met je.

Nieuws over duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit en gezondheid

In deze blog vertellen we meer over het gesprek dat onze (oud-)stagiair Annika Prinsen en collega Tobias Janssen voerden met Professor Dick Ettema. Zij voerden deze zomer een leuk, inhoudelijk gesprek over het verband tussen duurzame mobiliteit en gezondheid. Ettema is hoogleraar Urban Accessibility and Social Inclusion aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op de inrichting van steden en hoe dit de reispatronen van burgers en hun gezondheid beïnvloedt.

Lees meer

Potentie voor deelmobiliteit in beeld

In 2023 heeft Arcadis | Over Morgen samen met vijf Foodvalley gemeenten gewerkt aan een regionale deelmobiliteit. Onderdeel hiervan is een verkenning naar de potentie van deelmobiliteit. Deze analyse brengt voor deelauto’s en deeltweewielers potentiële wijken en gebieden in beeld op basis van in literatuur veelvoudig omschreven positieve kenmerken voor deze deelmobiliteitsvormen zoals stedelijkheid, autobezit en aanwezigheid van bepaalde kansrijke doelgroepen.

Lees meer
Trends 2023

Een blik op 2023: trends in energietransitie, mobiliteit en gebiedsontwikkeling

Tijd om vooruit te blikken op de thema’s die ons dit jaar gaan bezighouden. Welke trends, verschuivingen, wet- en regelgeving verwachten we in 2023 voor de energietransitie, duurzame mobiliteit, voedseltransitie en gebiedsontwikkeling? Over Morgen-adviseurs werpen een blik in de glazen bol. Ard Lammertink – Duurzame elektriciteit ‘Belemmeringen in netcongestie een belangrijke drijver om dingen anders…

Lees meer
Hidde van der Maas Over Morgen

Hidde van der Maas aan de slag voor Over Morgen

Werken aan een toekomstbestendige leefomgeving betekent verbanden zien en integrale oplossingen ontwikkelen. Dat zit bij onze nieuwe adviseur Hidde van der Maas wel snor. Als generalist met een hoog organisatiebewustzijn lost Hidde graag problemen op een creatieve manier op. Hij stelt zichzelf kort en krachtig voor. Waarom heb je voor Over Morgen gekozen? Over Morgen…

Lees meer
solar carport

Zijn solar carports een slimme keuze?

Zonnepanelen boven grote parkeerterreinen worden in Frankrijk verplicht. Maar is het ook duurzaam en rendabel? Adviseurs Ard Lammertink en Niek de Hond: ‘Als je slim gebruik maakt van koppelkansen, dan zijn solar carports heel interessant.’ In het verleden was het plaatsen van solar carports- duurzame opwek met zonnepanelen boven een parkeerplaats- vaak niet rendabel. Best…

Lees meer
deelmobiliteit beleidskader

Beleidskader Deelmobiliteit Arnhem vastgesteld

In 2021 hebben onze adviseurs Duurzame Mobiliteit gewerkt aan een beleidskader Deelmobiliteit voor de gemeenten Arnhem en Nijmegen. Op 29 maart 2022 is het door Over Morgen tot stand gebrachte beleidskader Deelmobiliteit door het College van Arnhem behandeld. En met succes, het beleidskader deelmobiliteit is vastgesteld. Door het vaststellen van het beleidskader kan de gemeente…

Lees meer
planbureau Over Morgen

Planbureau Over Morgen helpt gemeentelijke ambities waarmaken

Binnenkort zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De raad zal straks aan mooie ambities en heldere plannen werken. Maar zijn de maatregelen in de coalitieakkoorden toereikend om de klimaatdoelen te halen? Planbureau Over Morgen biedt hulp. Wij toetsen coalitieakkoorden op haalbaarheid en realisme. Dit geeft colleges inzicht en een eerlijke kijk, zodat ambities echt worden waargemaakt. Gemeenten hebben…

Lees meer
bestuurlijk werkatelier

Geef nieuw college een kickstart met een bestuurlijk werkatelier

Gemeenten staan voor grote uitdagingen om alle complexe opgaven een plek te geven. In een bestuurlijk werkatelier helpen senior adviseurs van Over Morgen nieuwe colleges een goede start te maken. ‘Samenwerken en portefeuille-overstijgend denken zorgt voor betere, snellere en goedkopere oplossingen. Dat geeft meerwaarde voor de hele samenleving.’ ‘Als gemeente met ambities weet je; het…

Lees meer

Gezondheid is het motief voor duurzame mobiliteit

Wat vinden eindgebruikers belangrijk als het gaat om duurzaamheid in hun woonomgeving? Daar is nog helemaal niet zo veel over bekend. Daarom zijn we dit zelf gaan onderzoeken. Samen met onderzoeksbureau MarketResponse hebben wij ruim 500 Nederlanders gevraagd hoe zij duurzaamheidsthema’s en duurzaamheidsmaatregelen waarderen bij een verhuizing naar een nieuwe woonomgeving. In dit blog vertellen…

Lees meer
kwartiermaker Merwedekanaalzone

Over Morgen wordt kwartiermaker mobiliteit Merwedekanaalzone

Over Morgen is door de Gemeente Utrecht en betrokken projectontwikkelaars geselecteerd als Kwartiermaker Mobiliteit voor de oprichting van het Mobiliteitsbedrijf voor de Merwedekanaalzone. In het woningbouwproject Merwedekanaalzone zijn er grote ambities op het gebied van duurzame mobiliteit, zoals een parkeernorm van maximaal 0,3 per woning en parkeren-op-afstand. Ook is er een grote rol weggelegd voor…

Lees meer
laadplein voordeel

Hidde: De grootste voordelen van een laadplein

Je komt ze steeds vaker tegen: laadpleinen. Dit zijn locaties waar meerdere laadpalen staan geconcentreerd, gebruikmakend van één netaansluiting. Steeds vaker kiezen gemeenten voor laadpleinen, want ze bieden meerdere voordelen ten opzichte van zelfstandige laadpalen. Onze EV-adviseur Willem Knol zet de vijf grootste voordelen van een laadplein voor je op een rijtje. Laadzekerheid Het aanbieden…

Lees meer
Laadpaal strategie

Hidde: ‘Gemeenten, zorg met visie en beleid op laadinfrastructuur voor laadzekerheid elektrische rijders’

De tijd begint te dringen: Nederlandse gemeenten moeten aan de slag met een integrale visie op laadinfrastructuur. Dat is hard nodig om het groeiende aantal elektrische rijders in hun laadbehoefte te kunnen voorzien. En als het aan adviseur EV Willem Knol ligt, blijft het niet bij een visie alleen. In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)…

Lees meer
proeftuin slimme laadpleinen

Proeftuin Slimme Laadpleinen officieel van start

Verspreid over 19 Nederlandse gemeenten worden dit jaar 45 slimme laadpleinen gerealiseerd vanuit de ‘Proeftuin Slimme Laadpleinen’. Op maandag 15 juni is de proeftuin officieel geopend door staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Over Morgen is één van de partners in deze proeftuin. De proeftuin Slimme Laadpleinen is onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De laadpleinen…

Lees meer
Middenzone gezondheidspark Dordrecht

Over Morgen ontwikkelt mobiliteitsconcept voor Middenzone Gezondheidspark Dordrecht

De gemeente Dordrecht heeft de ontwikkeling van de locatie Middenzone Gezondheidspark na een marktselectieprocedure gegund aan Ballast Nedam Development. Het plan voor een hoogstedelijk en duurzaam woongebied is door Over Morgen voorzien van een mobiliteitsconcept met bijpassende parkeerbalans. Het Middenzone Gezondheidspark is het gebied gelegen tussen het Albert Schweitzerziekenhuis en de Sportboulevard in Dordrecht. Dit…

Lees meer

Optimaliseer participatie en communicatie met nieuwe slimme datatool voor doelgroepenbenadering

Participatie is onmisbaar om tot goede resultaten te komen. Dé participatieaanpak bestaat niet. Maar er is nu wel een datatool om participatie te optimaliseren en zo tot het beste eindresultaat te komen. Onze collega Tabitha Mann en Joyce Lopulalan van 4orange hebben de handen ineen geslagen om op basis van data inzicht te krijgen over hoe jij jouw doelgroep het beste bereikt.

Lees meer
Autodeel Award 2019

DeeldeZon wint Autodeel Award 2019 voor beste lokaal initiatief

Het Interreg-project DeeldeZon – waarbij deelauto’s functioneren als wijkaccu’s – heeft vandaag de Autodeel Award 2019 gewonnen in de categorie ‘beste lokale initiatief’ met het project in Venlo. DeeldeZon krijgt de prijs omdat het project direct in de wijk bijdraagt aan een beter klimaat, luchtkwaliteit, meer ruimte en minder parkeerdrukte. Een zevenkoppige vakjury koos anoniem…

Lees meer
Data-expert Tom van Goeverden Over Morgen

: ‘Data is essentieel om onze opdrachtgevers de beste oplossingen te bieden’

Data is essentieel om onze opdrachtgevers de beste oplossingen te kunnen bieden voor hun vraagstukken. Over Morgen ademt dan ook data. Wij hebben een team data-experts en zorgen dat onze adviseurs datagedreven werken door hen op te leiden en mee te nemen in de vernieuwende inzichten die data kunnen genereren in klantvragen. Eén van die data-experts is Tom van Goeverden. Hij vertelt over zijn passie voor data.

Lees meer

‘Gemeentes kunnen het succes van deelauto’s zelf vergroten’

Autodelen kan een oplossing zijn in verstedelijkt gebied, maar echt populair is het nog niet. Wat is nodig om het succes te vergroten? Roderick Tingen onderzocht dit bij Over Morgen in het kader van zijn studie Urban Geography aan de Universiteit Utrecht. In zijn afstudeerscriptie concentreerde hij zich op bestaande binnen- en buitenstedelijke wijken in Utrecht. In deze blog deelt hij zijn bevindingen.

Lees meer

: Elektrisch vervoer in Kaapverdië deel 2

In mijn vorige blog schetste ik hoe de omstandigheden op deze tropische eilanden ideaal zijn voor elektrisch vervoer. De Kaapverdische overheid vroeg ons dan ook hoe ze elektrisch vervoer het beste kunnen introduceren. Wie zijn de “early adopters”? Welke mensen of organisaties zullen nu als eerste elektrisch gaan rijden? Door individuele gesprekken te voeren en…

Lees meer

Europese financiering voor zonne-deelautoproject DeeldeZon goedgekeurd

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft subsidie verleent voor de realisatie van het project DeeldeZon. Elektrische deelauto’s worden via slimme bi-directionele laadpalen met de energie van zonnedaken geladen én deze energie kan weer aan de auto worden onttrokken wanneer er veel vraag is naar elektriciteit.  Aankomende jaren gaan de Vlaamse en Nederlandse consortiumpartners Zonnova, Buurauto, Zuidtrant, Mijndomein Energie,…

Lees meer

Roderick onderzoekt ruimtelijke aspecten car-sharing in Utrecht

Bij Over Morgen vinden we het belangrijk om kennis te delen en van elkaar te leren. We houden van nieuwe energie en investeren graag in de toekomst. Ambitieuze stagiairs zijn daarom altijd welkom. Momenteel doen vier studenten en een werkstudent (afstudeer)onderzoek bij ons. Om de beurt vertellen ze hierover. Roderick Tingen onderzoekt welke ruimtelijke aspecten een rol spelen bij het implementeren van car-sharing-concepten in Utrecht.

Lees meer

Over Morgen voorkomt laadpaalruzies

Het aantal laadpalen voor elektrische auto’s groeit de komende jaren explosief. ‘Met de komst van al die palen ontstaat steeds vaker het ‘not in mybackyard-syndroom’ bij buurtbewoners en soms leidt het zelfs tot hoogoplopende ruzies’, zegt Edvard Hendriksen. Hij is bij Over Morgen gespecialiseerd in duurzame mobiliteit. Hendriksen adviseert gemeenten en stelt dat ‘laadpaalruzie’ eenvoudig…

Lees meer

Ruim € 1,6 miljoen voor nieuwe laadpalen van PARKnCHARGE door BNG Duurzaamheidsfonds en Energiefonds Utrecht

PARKnCHARGE heeft een lening van in totaal € 1.620.000 ontvangen van het BNG Duurzaamheidsfonds en het Energiefonds Utrecht. Hiermee kunnen circa 285 laadpleinen met bijna 600 laadpalen in Utrecht en de rest van Nederland worden gerealiseerd. Met deze financiering verwachten de partners de adoptie van elektrische voertuigen in Nederland te versnellen waardoor auto’s kunnen worden…

Lees meer

: De strijd om de weg is wel gestreden

Technologische strijd VHS en Video 2000, gelijkstroom en wisselstroom, Chrome en Firefox .. er zijn veel mooie voorbeelden van een tweestrijd tussen nieuwe technologieën waarbij uiteindelijk één de dominante technologie wordt. Uiteindelijk kiest het gros van de consumenten pas partij als een duidelijke winnaar kan worden aangewezen. Niemand wil een dure videospeler waar geen films…

Lees meer

Over Morgen ondertekent samen met partners E-pact Kennisconsortium

Over Morgen versnelt de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark. Afgelopen vrijdag tekende Over Morgen, samen met vijf collega-adviesburo’s, voor het E-pact Kennisconsortium. Als onderdeel van dit kennisconsortium geven wij bedrijven door middel van een Quickscan inzicht in de mogelijkheden om op korte termijn grote stappen te maken in het terugdringen van kosten en  CO2-uitstoot. Op…

Lees meer

Meld je aan! Kenniskring duurzame gebiedsontwikkeling Haven-Stad

In het themanummer Duurzame gebiedsontwikkeling van de Rooilijn (#4) is de energietransitie en de rol van nieuwe mobiliteit in gebiedsontwikkelingen besproken. Naar aanleiding hiervan vindt op maandag 19 november vindt een kenniskring plaats over energietransitie en nieuwe mobiliteit in Pakhuis de Zwijger met als casus Haven-Stad Amsterdam. Tijdens deze kenniskring wordt dit thema verder uitgediept…

Lees meer

Over Morgen sluit aan bij het Esri Partner Network als Silver Partner

Over Morgen treedt toe tot het Esri Partner Network als Silver Partner. Het partnership is vooral een bevestiging van de toch al uitstekende samenwerking van de afgelopen jaren.   Wij zijn een adviesbureau voor de duurzame leefwereld met data-gedreven adviseurs. Alle grote veranderingen die doorgevoerd worden, zouden volgens Over Morgen gebaseerd moeten zijn op data-analyse.…

Lees meer

: Aan het werk voor morgen

Grootste uitdaging van aankomende jaren voor een duurzame leefwereld Er zal een duurzame gedragsverandering nodig zijn bij overheid, producenten en consumenten. En ook in deze volgorde, willen we dit snel realiseren. Dit is een grote uitdaging, maar zeker mogelijk. Overheid en producenten hebben de grootste invloed op onze leefwereld en het is makkelijker afspraken te…

Lees meer

: Van Klimaatakkoord naar schone mobiliteit

Zorgeloze mobiliteit CO2 besparen en zorgeloze mobiliteit voor iedereen. Dat is de kern van de mobiliteitstafel in het onlangs verschenen Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Besparing kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. De term zorgeloze mobiliteit is nieuw. Wat is dat? Zorgeloze mobiliteit is emissieloos vervoer dat bereikbaar én toegankelijk is voor iedereen. CO2…

Lees meer
Blue District Cartesiusdriehoek

Consortium met Over Morgen wint tender gebiedsontwikkeling Cartesiusdriehoek

Het consortium ‘Blue District’, bestaande uit ontwikkelaars MRPD en Ballast Nedam Development, Mecanoo Architecten en diverse adviseurs waaronder Over Morgen, wint de tender voor de gebiedsontwikkeling van het voormalige werk- en rangeerterrein Cartesiusdriehoek in Utrecht. De verkopende partij – NS Vastgoed – heeft dat vandaag bekend gemaakt. Met het plan “Blue District”, gaat het consortium…

Lees meer

: Houd laden leuk, neem de omgeving serieus!

Elektrische auto’s worden steeds populairder. Ze zijn schoner, efficiënter en stiller dan fossiele brandstof auto’s en worden bovendien financieel steeds aantrekkelijker. Om de groei van elektrisch vervoer te stimuleren is voldoende laadinfrastructuur essentieel. Deze kan worden gerealiseerd als private voorziening, of om e-rijders in de publieke ruimte te faciliteren. Niet elke elektrisch rijder heeft namelijk…

Lees meer

Publicatie grootste aanbesteding voor openbare laadpalen

Afgelopen maandag hebben de provincies Overijssel en Gelderland de grootste Europese aanbesteding voor openbare laadpalen gepubliceerd. Marktpartijen kunnen zich melden voor de aanleg en exploitatie van 2.250 laadpalen in de openbare ruimte. Over Morgen heeft in samenwerking met APPM de voorbereiding van deze aanbesteding begeleid. De provincies ondersteunen hiermee 43 gemeenten die zo een dekkend…

Lees meer

: Size does (not) matter!

“Het gaat om kwaliteit, niet om kwantiteit.” Ik probeerde mezelf nog even wat moed in te praten voordat ik in Beijing het podium op moest. Ik was uitgenodigd op het Chinese International ‘Forum on Electric Vehicle Pilot Cities and Industrial Development’ en ging onze voorspelmodellen voor elektrische auto’s en elektrische deelauto’s presenteren. De ochtend werd…

Lees meer

1 laadpaal per 100 parkeerplaatsen

Eén oplaadpaal op elke honderd parkeerplaatsen. Zoveel laadpalen zijn er gemiddeld in Nederland nodig. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van overheid, marktpartijen en instituten, in opdracht van het Nederlands Kennisplatform Laadinfrastructuur. Over Morgen werkte mee aan de totstandkoming van deze kencijfers. Reactief handelen Infrastructuur voor elektrisch vervoer en laadpalen is nog niet ingebed in het…

Lees meer

: Één deelauto is geen deelauto

Deelauto’s is een beetje zoals Palmpasen. Dit is misschien wel de belangrijkste conclusie die ik na twee maanden WeDriveSolar heb. Ik ben al een aantal jaren bezig met experimenteren rondom autodelen. Zowel in mijn werk, als ook in mijn eigen vervoer. Eerst had ik een eigen auto die regelmatig op Snappcar stond. Vervolgens leende ik veelal…

Lees meer

Wij doen mee aan het Low Car Diet 2017

Over Morgen is maandag 27 maart gestart met het Low Car Diet, de grootste mobiliteitswedstrijd van Nederland. Tijdens het Low Car Diet ontdekken we als bedrijf, in strijd met overige bedrijven en deelnemers, verschillende duurzame reisopties en flexibel werken. Voorafgaand begin van de wedstrijd hebben alle deelnemers een nulmeting ingevuld. Op basis van het huidige…

Lees meer

Festival van de Toekomst

Hoe zorg je voor een regio die slimmer, schoner en sterker wordt? Die vraag heeft de provincie Zuid-Holland centraal staan tijdens het Festival van de Toekomst in Den Haag. Op 10 november laten aanwezigen zich inspireren door kennis en innovaties die al in de provincie Zuid-Holland te vinden zijn. Want de provincie staat voor grote…

Lees meer

Zonder laadpalen geen elektrische auto

Over Morgen gelooft in de groei van elektrisch vervoer. Om elektrisch rijders zo goed mogelijk te faciliteren helpen we gemeenten en marktpartijen met de uitrol van publieke laadinfrastructuur. Een dekkend en goed werkend netwerk van laadpunten is immers noodzakelijk om de groei van elektrische voertuigen te stimuleren. Uit eerder onderzoek van Over Morgen bleek dat…

Lees meer

Van wildgroei naar planmatig laadnetwerk

Op 23 juni gaf onze collega Mark Verbeet tijdens de netwerkbijeenkomst van het Programma Slimme & Gezonde Stad van het Ministerie van I&M een pitch over de Strategische Plankaart Openbaar Laadinfrastructuur. Veel openbare laadpalen in Nederland worden op dit moment nog ‘ad hoc’ geplaatst op basis van een individuele aanvraag van een bewoner of forens.…

Lees meer

: Sharing is CARing

Vroeger had ik één grote droom: Ik wilde muzikant worden. Daarom trok ik ruim tien jaar geleden  naar het altijd bruisende McMinnville, Oregon om daar onder een bezielende leiding van gepensioneerde topmusici een carrière als concertpianist te bewerkstelligen. Een jaar later vloog ik weer terug, een illusie armer en een prachtige ervaring rijker. De auto…

Lees meer

Elektrisch rijden; hoe scoort uw gemeente?

Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin het huidige laadnetwerk per gemeente is voorbereid op de vraag naar elektrisch rijden nu en in de nabije toekomst. Dit heeft geresulteerd in een benchmark van alle gemeenten in Nederland op basis van uitgebreide data-analyse en onze EV-toekomstprognoses. Zowel binnen als buiten de Randstad zijn opmerkelijke…

Lees meer

: Spinnende cat in een (f)Outlander

Het is gebeurd! Een collega is gevallen voor de charmes van de Mitsubishi Outlander. Sinds donderdag is Jeroen de trotse eigenaar van deze welbekende plug-in hybride-auto. Hij wordt gekscherend geconfronteerd met zijn keuze voor de “Foutlander”. Een foute auto, want velen rijden maar weinig elektrische kilometers, waardoor de milieuvoordelen helemaal niet zo groot zijn. Te weinig…

Lees meer

: Park op een parkeerplek

De vakanties zijn weer voorbij en dat is ook wel te merken. Voor de verandering besloot ik om de trein te nemen naar mijn werk. Dit om niet in de file te hoeven staan en rustig te kunnen werken. Dat eerste ging goed, dat tweede iets minder. Met een hoog sardientjes-in-een-blik gevoel vertrokken we om…

Lees meer

: Tanken doe je thuis!

Een week mocht ik rondrijden in een volledig elektrische Mercedes B-klasse: mijn eerste ‘eigen’ auto! Voordat ik vertel over mijn avonturen, wil ik eerst een bekentenis afleggen: ik heb nog nooit getankt. Ja, je leest het goed, ik heb nog nooit benzine of diesel in een auto gedaan. Menig kilometer heb ik gemaakt in auto’s…

Lees meer

Provincie Overijssel helpt bij uitrol laadinfrastructuur

Uit onderzoek van Over Morgen blijkt dat er de komende jaren een groeiende behoefte ontstaat aan openbare laadpalen in Overijssel. Provincie Overijssel ondersteunt daarom zes gemeenten in Overijssel met een subsidiebijdrage voor de plaatsing van openbare laadpalen voor elektrische auto’s. De gemeenten die nu een bijdrage van duizend euro per geïnstalleerde laadpaal ontvangen zijn Hengelo…

Lees meer

: Riders in the storm

Nieuwe technologieën zijn voor veel mensen eng, spannend, passen niet in hun wereldbeeld en zorgen ervoor dat ze hun gedrag moeten veranderen. Als adviseur duurzame mobiliteit ben ik veelal bezig met uitleggen waarom de vele veranderingen die we in mobiliteit zien, niet zo eng zijn als ze lijken en vaak geen bedreiging vormen maar een…

Lees meer

Straks overal laden in Den Haag

De gemeente Den Haag plaatst de komende jaren 1000 nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s. Steeds meer Hagenaars rijden op stroom, de afgelopen jaren is het gebruik van elektrische auto’s verzevenvoudigd. Met de investering in nieuwe laadpalen wil de gemeente het gebruik van elektrisch rijden verder stimuleren. Dagelijks komen er aanvragen voor laadpalen binnen bij gemeente…

Lees meer

: Elektrische auto’s en glazen bollen

“Hoe voorspel je de gevolgen van een radicale innovatie?” Toen ik in de VS studeerde had ik een studiegenoot die ‘the weather man’ werd genoemd. Hij was nogal opportunistisch in zijn plannen en toezeggingen en was daardoor net zo betrouwbaar als de voorspellingen van ‘the weather man’. Ook tijdens de colleges econometrie kwam het nogal…

Lees meer

EV-roadshow smaakt naar meer

Op 3 – 4 – 5 november jl. heeft het EV-team van Over Morgen met 24 gemeenten (96%) in Overijssel gesproken over de ins & outs van elektrisch vervoer en (openbare) laadinfrastructuur. Er is gekeken naar de EV-opgave waarmee elke gemeente wordt geconfronteerd in 2020 (GIS). Aan de hand van de EV-menukaart zijn alle facetten…

Lees meer