De manier waarop we onszelf verplaatsen van de ene naar de andere plek moet schoner en anders om onze steden leefbaar en bereikbaar te houden. Technologische innovaties zoals elektrisch vervoer, slimme laadvoorzieningen, mobility as a service en autonoom vervoer zijn de bouwstenen voor de mobiliteit van de toekomst. Maar hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwe mobiliteit ook bijdraagt aan de verduurzaming van onze energievoorziening? En wat betekent dit voor de (her)inrichting van een bestaande stad of voor het ontwerpen van een toekomstige woonwijk?

Wij werken als projectmanagers en adviseurs continu aan betere antwoorden op dit soort vragen. Hiervoor gebruiken we onder andere onze innovatieve datatools en GIS-analyses. Die bieden op transparante en laagdrempelige wijze niet alleen inzicht in het vraagstuk, maar ook kansrijke oplossingsrichtingen. Zo zorgen we voor een onderbouwd vertrekpunt voor verdere advisering, discussie en beleidsvorming.

Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met Willem Knol.

Onze oplossingen

Wij bieden een aanpak waarin wij jullie wagenpark in fases helpen verschonen. Dit start met een quick-scan die inzicht geeft in de potentie en de waarde. Vervolgens organiseren we een ‘EVenement’ om binnen de organisatie ambassadeurs te werven. Daarnaast adviseren we over slimme laadoplossingen op werklocatie en bij werknemers thuis.

Wij helpen gebiedsontwikkelaars bij het integreren van nieuwe mobiliteitsconcepten in het ruimtelijke plan, zowel in de tenderfase als in de ontwerpfase. Maak gebruik van onze kennis van de ruimtelijke effecten, de financiële consequenties, de samenwerkingsvormen en de koppeling met de lokale duurzame energievoorziening op gebouw- en gebiedsniveau.

De plankaart is een gedetailleerd ontwerpvoorstel voor een publiek laadnetwerk dat bestaat uit een mix van laadpalen, laadpleinen en snelladers. De kaart houdt rekening met de behoefte en de ruimtelijke en technische geschiktheid (in samenwerking met de netbeheerder) om tot optimale locaties te komen.

Vanaf 2025 moeten alle nieuwe bussen zero-emissie zijn. In een procesaanpak met behulp van onze Laad + Lijn data en GIS-tool helpen wij onder andere vervoerders, netbeheerders en concessieverleners. Samen komen we tot de oplossing met de beste verhouding tussen (maatschappelijke) kosten, baten en ruimtelijke impact.

De gebiedsgerichte aanpak zorgt ervoor dat je proactief en planmatig aan de slag gaat met openbare laadvoorzieningen. De plankaart legt hiervoor de basis en creëert een perspectief voor bewoners, ondernemers en investeerders. Dankzij deze aanpak ontstaat er een kortere doorlooptijd voor realisatie en een zorgvuldiger besluitvormingsproces met de omgeving.

De atlas biedt inzicht in de ruimtelijke spreiding van de adoptie van elektrisch rijden en daarmee in de (openbare) laadbehoefte tot en met 2025. De informatie betreft zowel bewoners, forenzen als bezoekers en wordt geleverd op een schaalniveau van 100 x 100 meter. De atlas kan gebruikt worden voor het maken van een plankaart.

Cases