Dave: Pas op voor een explosieve ondergrond

Met de aanhoudende aantrekkingskracht van steden speuren ontwikkelaars en gemeenten in en rond de stad naar kansen voor gebiedsontwikkeling. Waar groengebieden van belang zijn voor klimaatadaptatie, opwekking van duurzame energie, landbouw en recreatie, komt de focus daarbij steeds meer te liggen op transformatie en herbestemming. De voormalige defensieterreinen verspreid over ons land vormen vaak buitenkansjes.…