Wij zijn Over Morgen, een snelgroeiend adviesbureau met ruim 90 adviseurs. Wij werken met visie, verbinding en vernieuwend advies aan oplossingen voor een toekomstbestendige leefwereld. Wij werken voor de publieke en private sector in Nederland en het buitenland.

Sinds 21 januari 2020 is Arcadis Nederland aandeelhouder geworden van Over Morgen en daarmee strategisch samenwerkingspartner. Over Morgen is een zelfstandige B.V. Lees hier meer over de samenwerking.

Wil je samen met ons aan de slag? We werken graag samen aan een toekomstbestendige leefomgeving. Laat ons weten voor welke uitdaging jij staat.

#overmorgenbegintnu

Onze leefruimte staat onder druk
Wij leveren duurzame oplossingen
Geven elke opgave de juiste plek
Maken transities toekomstbestendig

Een toekomstbestendige leefomgeving
Die vorm je samen en wij weten hoe
Met de juiste mensen, van Rijk tot wijk
Met data, met visie, met tact en strategie

Wij hebben oog voor het gebied
En oor voor de samenleving
Door te pionieren en elke dag opnieuw te kijken
Leveren we integrale oplossingen

We leren, luisteren, denken en doen
Baanbrekend, daadkrachtig en met lef
We zijn onafhankelijk, verantwoordelijk
Als het nodig is, veranderen we het systeem

Als voortrekkers, verbinders en waarmakers
Jagen we aan en ondernemen we mee
Wij zorgen onbegrensd voor duurzame impact
Doe je mee? #overmorgenbegintnu

In verbinding met het gebied en de samenleving

Om maatschappelijk impact te hebben, zetten we het gebied en de mensen centraal. We koppelen opgaven waar mogelijk en bij elke stap in het proces zoeken we de verbinding met bewoners, ondernemers, organisaties en eindgebruikers. Lees hier meer over onze visie op participatie.

Datagedreven

Over Morgen levert datagedreven advies. Wij analyseren data en visualiseren de resultaten op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier. Door informatie te combineren geven we inzicht. Inzicht met als doel beter samen te werken en betere beslissingen te kunnen nemen.

Van visie naar uitvoering in lijn met de Omgevingswet

Om van visie naar uitvoering te komen is het van belang om de gemaakte keuzes te borgen in omgevingsbeleid, regels en samenwerkingsafspraken. Over Morgen heeft samen met Arcadis alle kennis en kunde in huis om de juiste instrumentarium in te zetten voor het beter en makkelijker maken van een toekomstbestendige leefomgeving.

Over Morgen

Zoek je iemand met kennis over een specifiek thema, gebruik dan onderstaand filter.