Bij Over Morgen leveren we jou datagedreven advies. Dit geeft grip op een gebied en stelt ons samen in staat om een probleem te verhelderen.

Ook kunnen we sterke analyses voor jou doen waarmee we nieuwe inzichten creëren. Bijvoorbeeld door kansgebieden in kaart te brengen of prognoses te doen van doelgroepen. Deze inzichten bieden houvast in de onzekerheid die transities in de leefomgeving met zich mee kunnen brengen.

Met slimme tools gaan we samen interactief met de data aan de slag om de opgaven te tackelen en gemaakte keuzes te onderbouwen. Werken met data is daarbij nooit het doel op zich, maar een manier om waardevolle nieuwe inzichten te krijgen die we integreren in onze adviezen. We blijven daarbij kritisch en nemen niet klakkeloos over wat de cijfers ons vertellen.

Michiel Prak

Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met Michiel Prak (michiel.prak@overmorgen.nl)

Scroll direct naar

Analyses uitvoeren

Het centrum van overmorgen is niet meer het centrum van vandaag. Of het nu de invloed is van verkoop via internet of de coronacrisis; de positie van stadscentra en dorpskernen verandert. Wij helpen je graag bij het toekomstbestendig maken van het centrum, door een inspirerende en gedragen visie te maken waarbij we rekening houden met trends en ontwikkelingen. Waarin de gebruiker centraal staat. Dit doen we samen met bezoekers, bewoners, winkeliers, vastgoedeigenaren en gemeente.

Download hier de brochure
Neem vrijblijvend contact op

Interactief aan de slag

Het buitengebied van overmorgen is niet meer het buitengebied van vandaag, maar heeft goud in handen wanneer het de opgaven en transities omarmt als nieuw perspectief voor de toekomst.

Het buitengebied kent belangrijke en complexe opgaven die elkaar beïnvloeden. En die een beroep doen op de schaarse ruimte. Niets doen is geen optie. Over Morgen ondersteunt met het opzetten van integrale, gebiedsgerichte aanpakken.

Wij maken in samenwerking visies, strategieën, plannen en programma’s. Met verstand van inhoud en verbindende proceskunst en sterk project- en programmamanagement.

Download hier de brochure
Neem vrijblijvend contact op

Datagedreven advies

Het buitengebied van overmorgen is niet meer het buitengebied van vandaag, maar heeft goud in handen wanneer het de opgaven en transities omarmt als nieuw perspectief voor de toekomst.

Het buitengebied kent belangrijke en complexe opgaven die elkaar beïnvloeden. En die een beroep doen op de schaarse ruimte. Niets doen is geen optie. Over Morgen ondersteunt met het opzetten van integrale, gebiedsgerichte aanpakken.

Wij maken in samenwerking visies, strategieën, plannen en programma’s. Met verstand van inhoud en verbindende proceskunst en sterk project- en programmamanagement.

Download hier de brochure
Neem vrijblijvend contact op

Onze data-adviseurs beschikken over sterke analytische vaardigheden die zij graag combineren met hun inhoudelijke kennis en betrokkenheid. Samen met de opdrachtgever gaan ze aan de slag om data te vertalen naar slimme informatieproducten, waarbij de nadruk ligt op meerwaarde voor de praktijk.