Bij Arcadis | Over Morgen leveren we jou datagedreven advies. Dit geeft grip op een gebied en stelt ons samen in staat om een probleem te verhelderen.

Ook kunnen we sterke analyses voor jou doen waarmee we nieuwe inzichten creëren. Bijvoorbeeld door kansgebieden in kaart te brengen of prognoses te doen van doelgroepen. Deze inzichten bieden houvast in de onzekerheid die transities in de leefomgeving met zich mee kunnen brengen.

Met slimme tools gaan we samen interactief met de data aan de slag om de opgaven te tackelen en gemaakte keuzes te onderbouwen. Werken met data is daarbij nooit het doel op zich, maar een manier om waardevolle nieuwe inzichten te krijgen die we integreren in onze adviezen aan jou.

Frida Boone

Snel naar

Alle informatie op een rijtje

We verzamelen belangrijke informatiebronnen en kaartlagen en brengen deze samen met lokale datasets in bijvoorbeeld een Gebiedsatlas of een Mobiliteitsatlas. Data is daarmee het startpunt, de gespreksopener. Zo krijgen we grip op het gebied en hebben we scherp welke thema’s er spelen. Dit stelt ons in staat om samen met de betrokkenen de juiste vragen te stellen en kansen te verkennen.  

Download hier de brochure

Analyses uitvoeren

Om nieuwe, waardevolle inzichten te creëren voor de praktijk ontwikkelen we innovatieve analyses. We combineren verschillende databronnen in slimme modellen om prognoses te doen. Hoe kansrijk is deze transitie op die plek? Welke doelgroepen kunnen we binnen deze wijk aanspreken?

Neem vrijblijvend contact op

Interactief aan de slag

Niet alleen wij gaan met data aan de slag. We bieden informatie aan in interactieve, online beschikbare tools zoals dashboards. Zo kun je als ambtenaar of ontwikkelaar ook zelf aan de knoppen draaien en desgewenst de inwoners die in jouw gebied wonen dat ook laten doen. Zo kunnen we kansen verkennen en keuzes onderbouwen. “Kijk maar, als we dit aanpassen dan gebeurt er dit!” 

Neem vrijblijvend contact op

Datagedreven advies

De inzichten uit data-analyses zetten we in voor onze advieswerkzaamheden. Daarbij is data geen heilige graal, maar wel een waardevolle basis voor het leren begrijpen van wat er echt gebeurt. Zo kunnen we samen komen tot integrale, onderbouwde oplossingen waarin technische en demografische kansen gecombineerd worden. 

Neem vrijblijvend contact op

Onze data-adviseurs beschikken over sterke analytische vaardigheden die zij graag combineren met hun inhoudelijke kennis en betrokkenheid. Samen met de opdrachtgever gaan ze aan de slag om data te vertalen naar slimme informatieproducten, waarbij de nadruk ligt op meerwaarde voor de praktijk.