Max is een betrokken en gedreven adviseur met passie voor energie- en duurzaam¬heids-vraagstukken. Sterk in woord en geschrift, analytisch en overtuigd van de groene zaak, dat typeert Max. ‘Doe wat je zegt en zeg wat je doet’, is zijn credo.

Met een studieachtergrond in milieubeleid en een paar jaar ervaring in het verduurzamen van (utiliteits)gebouwen slaat hij de brug tussen techniek en beleid. Max is gemakkelijk in de omgang en neemt graag verantwoordelijkheid op zich.

Hij spreekt de taal van ondernemers én van de overheid. Met hart voor de publieke zaak zet hij zich in voor ambitieus beleid dat haalbaar en betaalbaar is. Max is pas tevreden als opdrachtgevers dat ook zijn.

max.koster@overmorgen.nl
06 82 09 04 39

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energietransitie warmtetransitie

Berichten van Max

10 geleerde lessen uit 30 isolatieprogramma’s 

Sinds de lancering van het Nationaal Isolatieprogramma stelde Arcadis | Over Morgen voor meer dan dertig gemeenten en regio’s een lokaal isolatieprogramma op. Samen met bewoners, energiecoöperaties en sociale partners bepaalden we doelstellingen, doelgroepen, activiteiten en benodigde mensen en middelen voor het verduurzamen van woningen. Dat is maatwerk, want elke gemeente, elke wijk, en ieder…

Een rechtvaardige energietransitie – structurele oplossingen voor energiearmoede in jouw gemeente 

Ondanks rijkssteun en inzet op lokaal niveau blijft het aantal huishoudens met (een risico op) energiearmoede stijgen. We zijn inmiddels twee vlagen SpUk gelden, energietoeslag, energiekorting en een energieplafond verder, maar het onderwerp blijft plakken. De gemene deler in al deze middelen: de incidentele aard. Structurele hulp blijkt voor gemeenten lastig op te tuigen. Door…

De beste tips voor het aanvragen van de SPUK-isolatie

Er wordt steeds meer bekend rond de indiening van de Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (LAI). Vanuit Arcadis | Over Morgen hebben we regelmatig contact met RVO. Omdat de laatste tijd belangrijke zaken zijn gewijzigd over de aanvraag, hebben we RVO een aantal vragen gesteld. Hieronder staan de belangrijkste tips vanuit ons en RVO voor het indienen van een aanvraag.