Han streeft naar een duurzaam en economisch energiegebruik vooral in de bestaande stad. Hiervoor zijn alle mogelijke maatregelen zijn nodig. Door het actief bij elkaar brengen van partijen komt actie, ervaring en het netwerk samen. Samen met projectpartners werkt hij als coachend leider aan creativiteit om tot de ont­wik­ke­ling van duurzame energieprojecten te komen. Intensief zoeken naar oplossingen voor gebied, vast­goed, markt, techniek en financiën, leidend tot een sterk concept en daardoor een snel en realistisch proces.

han.langevoort@overmorgen.nl
06 5236 2244

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energietransitie warmtetransitie