Wij helpen regio’s door een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Voor een aantal onderdelen is het nodig om de krachten in de regio te bundelen. Uiteindelijk zal elke gemeente echter ook zelf aan de slag moeten. Met een uitnodigingskader duurzame energie en een duurzaamheidsprogramma geven we hier invulling aan. In duurzaamheidsprogramma’s gaat het naast energie ook over thema’s als mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met Marnix Brongers.

Regionale Energie Strategie (RES)

Wij helpen regio’s met opstellen van een regionale energiestrategie voor een grote stap in de energietransitie. Wij zorgen voor een helder beeld van de opgave en een gedragen proces bij stakeholders en bestuurders. Daarbij betrekken we overheid, ondernemers, bewoners en onderwijsinstellingen omdat wij geloven dat dit zorgt voor een strategie die ook echt realiteit gaat worden.

Bekijk meer projecten
Download hier de brochure
Neem vrijblijvend contact op

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Met een uitvoeringsprogramma duurzaamheid maken we een actiegericht plan waarmee gemeenten en overige stakeholders aan de slag kunnen om gestelde ambities in de realiteit te brengen. De programma’s stellen we op in co-creatie en geven we vorm in een routekaart. Naast inhoud schetsen we altijd welk proces er doorlopen moet worden en wat voor organisatie nodig is om realisatie in gang te zetten.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Masterclass circulair bouwen

De start naar een circulaire bouweconomie is gezet en wordt door de bouwsector opgepakt. Circulair bouwen vraagt een andere manier van omgaan met grondstoffen. Voor organisaties kan circulair bouwen echter veel meer opleveren dan alleen besparen van grondstoffen. Wij maken dit concreet in de masterclass circulair bouwen.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Opgave en potentie

Energieneutraal in 2050, een mooie doelstelling. Maar wat houdt dit in, en hoe wordt dit bereikt? Wij brengen met heldere infographics en simpele tools de opgave en potentie van de energiemix van uw gemeente in beeld.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op

Projecten energie & klimaat