De opgave van de energietransitie dringt maatschappelijk door. Nu moeten we van praten naar bewegen. Wij verbinden en enthousiasmeren en brengen daarmee de omgeving in beweging. Daarbij zorgen we dat we diverse stakeholders actief betrekken.

 

Wij helpen regio’s door een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Voor een aantal onderdelen is het nodig om de krachten in de regio te bundelen. Uiteindelijk zal elke gemeente echter ook zelf aan de slag moeten. Met een uitnodigingskader duurzame energie en een duurzaamheidsprogramma geven we hier invulling aan. In duurzaamheidsprogramma’s gaat het naast energie ook over thema’s als mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie. Focus op deze thema’s is zeker nodig om verder te komen.

Het zit in ons DNA om altijd met een brede blik aan een duurzame leefomgeving te werken. Dit doen we volgens de filosofie van de Omgevingswet. Zo doen we recht aan wat er speelt in een gebied. De omgevingsvisie is de duurzaamheidsvisie van de toekomst. Wij maken die visie graag concreet met een programmatische sturing op de uitvoering. Altijd in samenspraak met de samenleving.

Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met Marnix Brongers.

Onze oplossingen

Wij helpen regio’s met opstellen van een regionale energiestrategie voor een grote stap in de energietransitie. Wij zorgen voor een helder beeld van de opgave en een gedragen proces bij stakeholders en bestuurders. Daarbij betrekken we overheid, ondernemers, bewoners en onderwijsinstellingen omdat wij geloven dat dit zorgt voor een strategie die ook echt realiteit gaat worden.

Download hier de brochure

Met een uitvoeringsprogramma duurzaamheid maken we een actiegericht plan waarmee gemeenten en overige stakeholders aan de slag kunnen om gestelde ambities in de realiteit te brengen. De programma’s stellen we op in co-creatie en geven we vorm in een routekaart. Naast inhoud schetsen we altijd welk proces er doorlopen moet worden en wat voor organisatie nodig is om realisatie in gang te zetten.

Energieneutraal in 2040, een mooie doelstelling. Maar wat houdt dit in, en hoe wordt dit bereikt? Wij brengen met heldere infographics en simpele tools de opgave en potentie van uw gemeente in beeld.

Cases