We leven in een tijd waarin veranderingen die impact hebben op onze leefomgeving aan de orde van de dag zijn. Overheden, ontwikkelaars en andere private partijen krijgen grote opgaven voor hun kiezen. Een ding hebben ze gemeen: dit lukt niet alleen. Participatie is nodig.

Inhoudsopgave

  • Hoe participatie meer is dan alleen inspraakavonden
  • Een gedragen resultaat staat of valt bij een gedegen proces
  • De vier randvoorwaarden voor goede samenwerking
  • Samenwerken op verschillende niveaus: strategisch, tactisch en operationeel
  • Hoe wij participatie verweven in ons werk

Download de paper