Het aanpakken van (effecten van) klimaatverandering kan alleen met een integrale benadering van de verschillende opgaven in de leefomgeving. Voor Marit is het oplossen van vraagstukken door verschillende duurzaamheidsthema’s aan elkaar te verbinden een vanzelfsprekendheid.

Zij is gespecialiseerd in interdisciplinaire en complexe (stedelijke) duurzaamheid met aandacht voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie, circulariteit, warmtetransitie en stedelijke ontwikkeling.
Als systeemdenker is ze ervaren in strategisch complex stakeholdermanagement. Haar interesse en achtergrond in governance met betrekking tot sociaal-technische transities en klimaatbestendigheid komen hierin als vanzelfsprekend tot uiting.

Marit wordt gedreven door een avontuurlijke mindset en heeft de ambitie om de leefbaarheid te verbeteren en complexe duurzaamheidsuitdagingen op te lossen. Ze heeft een open houding en gaat oplossingsgericht te werk. Marit is een echte teamplayer en bruggenbouwer, gericht op het verbinden van partijen, belangen en behoeften.

Met haar gedrevenheid en enthousiasme maakt ze energie los en motiveert en inspireert zij opdrachtgevers om samen een tot het uiterste te gaan voor een optimaal toekomstbestendig resultaat.

marit.vuyk@overmorgen.nl
06 8 201 41 82

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energietransitie waardevolle buitengebieden

Berichten van Marit