Gebiedsontwikkeling is wat ons betreft altijd duurzaam en heeft maatschappelijke impact. Wij werken aan duurzame gezonde steden en een vitaal buitengebied. Van binnenstedelijke transformatie tot het ontwikkelen van duurzame woonwijken en van regionale gebiedsprogramma’s tot herbestemming van vastgoed. Wij hebben brede expertise van duurzame energie en bijvoorbeeld mobiliteit, circulariteit en klimaatadaptatie.

We brengen energie, nemen verantwoordelijkheid, zijn vastberaden en vasthoudend en denken buiten de gebaande paden. Wij willen méér achterlaten dan alleen een projectresultaat. Daarom nemen we jou als opdrachtgever mee in het proces en streven ernaar jouw organisatie klaar te stomen  zodat je het project zelf verder kunt brengen.

Onze kracht zijn onze proces-, project- en programmamanagementvaardigheden gecombineerd met data-analyse, financiële regie en communicatie en participatie. Voor het slagen van een gebiedsontwikkeling is een effectieve projectorganisatie van groot belang. Wij beschikken over ervaren proces-, project- en programmamanagers, die zorgen voor een heldere structuur en die bouwen aan slagvaardige teams.

Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met Rick van Hees.

Integraal duurzaamheidsconcept

Gebiedsontwikkeling kan niet meer zonder een heldere, vooruitstrevende en afgewogen duurzaamheidsaanpak. Daarom helpen wij jou als gemeenten, projectontwikkelaars of woningcorporaties met duurzaamheidsvisies en -concepten op thema’s als energie, circulariteit, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, biodiversiteit en gezondheid.

Over Morgen helpt je bij het bepalen van de ambitie, het ontwerpen van de visie, het selecteren van elkaar versterkende maatregelen. We zorgen ervoor dat deze duurzaamheidsaanpak past binnen de ruimtelijke context, bij de eindgebruikers, financiële haalbaarheid en organisatie van de gebiedsontwikkeling. Op deze wijze is er écht sprake van een integrale duurzame gebiedsontwikkeling.

Bekijk meer projecten
Download hier de brochure
Neem vrijblijvend contact op

Duurzame mobiliteit in gebiedsontwikkeling

Duurzame mobiliteit binnen gebiedsontwikkeling is een belangrijke pijler. Wij jou als gemeente, ontwikkelaar en corporatie bij het integreren van duurzame mobiliteitsconcepten in het ruimtelijk plan.

We kennen de mobiliteitsaanbieders en zijn actief in de hele mobiliteitsketen, van visie naar uitvoering: Mobiliteitsvisie, Mobiliteit Programma van Eisen, Mobiliteitsconcept, Mobiliteitsplan en implementatie.

We helpen jou met een succesvolle implementatie, door gebruik te maken van onze brede ervaring, oog voor samenwerking en governance, energie, goede businesscases en data.

Bekijk meer projecten
Download hier de brochure voor gemeenten
Download hier de brochure voor ontwikkelaars
Neem vrijblijvend contact op

Levendige stadscentra, vitale dorpskernen

Het centrum van overmorgen is niet meer het centrum van vandaag. Of het nu de invloed is van verkoop via internet of de coronacrisis; de positie van stadscentra en dorpskernen verandert. Wij helpen je graag bij het toekomstbestendig maken van het centrum, door een inspirerende en gedragen visie te maken waarbij we rekening houden met trends en ontwikkelingen. Waarin de gebruiker centraal staat. Dit doen we samen met bezoekers, bewoners, winkeliers, vastgoedeigenaren en gemeente.

Bekijk meer projecten
Download hier de brochure
Neem vrijblijvend contact op

Duurzame buitengebieden

Het buitengebied van overmorgen is niet meer het buitengebied van vandaag, maar heeft goud in handen wanneer het de opgaven en transities omarmt als nieuw perspectief voor de toekomst.

Het buitengebied kent belangrijke en complexe opgaven die elkaar beïnvloeden. En die een beroep doen op de schaarse ruimte. Niets doen is geen optie. Over Morgen ondersteunt met het opzetten van integrale, gebiedsgerichte aanpakken.

Wij maken in samenwerking visies, strategieën, plannen en programma’s. Met verstand van inhoud en verbindende proceskunst en sterk project- en programmamanagement.

Bekijk meer projecten
Download hier de brochure
Neem vrijblijvend contact op

Projecten duurzame gebiedsontwikkeling