Sanne is een betrokken en bevlogen projectleider met ervaring in het begeleiden en aansturen van teams. Ze heeft een verbindende stijl waarmee ze draagvlak creëert voor haar ideeën en daarnaast ook de standpunten van anderen respecteert. Ze is van nature een generalist die vooruit kijkt, met een degelijke inhoudelijke achtergrond op het gebied van omgevingswarmte, energie en beleidsmatige inbedding. Sanne is goed in het vertalen van ideeën naar werkbare projecten en neem hierbij van begin tot het eind de verantwoordelijkheid. Ze kan goed samenwerken met mensen op verschillende niveaus, van technisch tot bestuurlijk. Haar kracht is mensen te motiveren en mee te nemen in veranderingsprocessen.

sanne.deboer@overmorgen.nl
06 45 75 80 25

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energie & klimaat warmtetransitie

Fryske Energie Waaier

Fryske Energie Waaier inspiratiebron voor RES

Vorige week is de Fryske Energie Waaier gelanceerd: een hulpmiddel voor ambtenaren, bestuurders, maatschappelijke organisaties en bewoners om met elkaar het gesprek aan te gaan over de opwek van duurzame energie in de RES regio Fryslân. Dit is het eindresultaat van een verkennend onderzoek waar Over Morgen, H+N+S Landschapsarchitecten en BügelHajema Adviseurs hebben samengewerkt met…