Erik is een gedreven en enthousiaste professional met ruime overheidservaring. Hij heeft gewerkt aan een breed scala van maatschappelijke thema’s en programma’s in afwisselende functies; als beleids- en senior adviseur, afdelings- en programmamanager en als wethouder.

Rode draad in zijn loopbaan is zijn passie voor het werken aan complexe en urgente maatschappelijke en organisatorische opgaven en processen, die om nieuwe inzichten en verandering vragen.

Vanuit zijn zorg voor een leefbare toekomst, hebben het klimaatvraagstuk en de energietransitie vanaf het begin een belangrijke plaats in zijn werk ingenomen.

Erik heeft in zijn bestuurlijke rol veel ervaring opgedaan met het op gang brengen van transitieprocessen (energie, sociaal domein, omgevingsbeleid) in de politieke omgeving en in de samenleving. Hij weet daarin beweging en acceptatie te creëren door het combineren van ambitie, kennis en durf met politieke sensitiviteit, een goed inlevings¬vermogen, het betrekken van verschillende belanghebbenden en vooral door zijn realistische aanpak.

Erik heeft visie, kan die goed verwoorden en met overtuiging brengen, maar luistert ook goed en laat zich overtuigen. Hij is creatief, pakt aan en weet mensen op een natuurlijke wijze mee te krijgen. Hij draagt gemakkelijk (eind)verantwoordelijkheid, maar werkt ook graag samen in teams. Erik kan genieten van het samen boeken van tastbare resultaten.

erik.vanbeurden@overmorgen.nl
06 293 49 892

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energietransitie waardevolle buitengebieden

Berichten van Erik