Marnix is een verbindende en daadkrachtige adviseur die goed tot zijn recht komt in het managen van en adviseren bij lastige verandervraagstukken in complexe omgevingen. Zijn gedrevenheid en enthousiasme maakt energie los, motiveert en inspireert. Marnix zet beweging in gang. Door zijn visie en inhoudelijke betrokkenheid, zijn sturing op proces én inhoud, weet hij die beweging te richten en concrete resultaten met maatschappelijke impact te boeken. Marnix is een snelle denker met een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Hij schakelt makkelijk tussen visie, beleid en uitvoering. Daarbij communiceert hij makkelijk op allerlei verschillende niveaus. Met passie werkt hij aan de transitie naar een duurzame leefwereld. Omdat de wereld daar beter van wordt!

marnix.brongers@overmorgen.nl
06 5318 6438

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energietransitie waardevolle buitengebieden

Berichten van Marnix

PlanMER RES

PlanMER bij RES? Maak bewuste keuzes

Na het in werking treden van de Omgevingswet moet in het RES-proces vaker en eerder een Plan m.e.r worden uitgevoerd. ‘In RES-regio Noord-Veluwe levert dat vragen op’, zegt Marnix Brongers, die hier vanuit Over Morgen procesregisseur is. ‘Begrijpelijk’, vindt Maarten Engelberts van NP RES. ‘Maar zie het ook als een kans.’ Voor het opstellen van…

planbureau Over Morgen

Planbureau Over Morgen helpt gemeentelijke ambities waarmaken

Binnenkort zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De raad zal straks aan mooie ambities en heldere plannen werken. Maar zijn de maatregelen in de coalitieakkoorden toereikend om de klimaatdoelen te halen? Planbureau Over Morgen biedt hulp. Wij toetsen coalitieakkoorden op haalbaarheid en realisme. Dit geeft colleges inzicht en een eerlijke kijk, zodat ambities echt worden waargemaakt. Gemeenten hebben…

toekomst

Marnix: “Wat houdt ons tegen?”

Gelukkig zien steeds meer mensen dat we niet door kunnen gaan met de manier waarop we nu ons leven leiden. Het is niet vol te houden. Het is wonderlijk en tegelijkertijd verontrustend dat dit helemaal geen nieuws is. Hoewel mijn studerende zoon nog bij ons woont, kijk ik af en toe vooruit naar hoe de…

energiedoelen regie regio

Geef regio’s de regie op energiedoelen

Het PBL constateert dat de 30 RES-regio’s samen het nationale doel halen van 35 TWh in 2030. De energieregio’s bieden zelfs meer duurzame energie dan gevraagd. Maar moeten we dat bod zomaar accepteren? Het is een uitgelezen kans om goede afwegingen te maken over de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Leg die verantwoordelijkheid bij de energieregio’s.…

RES 2.0 lokaal

Hoe maak je de lokale vertaling van de RES 1.0?

RES 1.0 is een feit. Nu gaan gemeenten met nieuwe energie verder met de vertaling naar lokaal niveau. Maar die lokale vertaling is soms toch uitdagender dan verwacht. Waar lopen gemeenten tegenaan en wat is de oplossing? De afgelopen jaren zijn gemeenten samen met andere partijen druk bezig geweest om met de regio een RES…

elektriciteitsnet vol netcongestie

Netcongestie oplossen kan met een slim energiesysteem

De grenzen voor teruglevering van elektriciteit zijn bereikt. Willen we doorgaan met duurzame energie uit zonnevelden en windparken, dan moeten overheid, netbeheer en bedrijfsleven snel ingrijpen. Netcongestie oplossen kan met een samenhangend energiesysteem. Benutten we slim wat kan, dan halen we onze klimaatdoelstellingen wél. Het realiseren van onze klimaatdoelstellingen en CO2-reductie lijkt nu in de…

RES 2.0 gebiedsgericht

Gebiedsgericht werken onmisbaar bij RES 2.0

De RES wordt steeds concreter. We zijn toe aan het kiezen van de zoekgebieden voor duurzame opwek. ‘Het komt nu aan op samenwerking. Samen stappen maken richting uitvoering. Daarbij is gebiedsgericht werken essentieel’, stelt adviseur Marnix Brongers. Om van RES 1.0 naar RES 2.0 te gaan, moeten overheden, inwoners, bedrijven, natuurorganisaties en energiecoöperaties gezamenlijk op…

In verbinding: de Noord-Veluwe

Adviseur Marnix Brongers werkt in de Noord-Veluwe samen met wethouder Bob Bergkamp (gemeente Oldebroek) aan het verbinden van de energietransitie, kansen voor de agrariërs in het gebied en natuurbehoud. Door in het gebied verschillende transities en opgaven samen te brengen, werken we aan een toekomstbestendige leefomgeving. In de video zie je hoe, samen met bijvoorbeeld…