Marnix is een verbindende en daadkrachtige adviseur die goed tot zijn recht komt in het managen van en adviseren bij lastige verandervraagstukken in complexe omgevingen. Zijn gedrevenheid en enthousiasme maakt energie los, motiveert en inspireert. Marnix zet beweging in gang. Door zijn visie en inhoudelijke betrokkenheid, zijn sturing op proces én inhoud, weet hij die beweging te richten en concrete resultaten met maatschappelijke impact te boeken. Marnix is een snelle denker met een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Hij schakelt makkelijk tussen visie, beleid en uitvoering. Daarbij communiceert hij makkelijk op allerlei verschillende niveaus. Met passie werkt hij aan de transitie naar een duurzame leefwereld. Omdat de wereld daar beter van wordt!

marnix.brongers@overmorgen.nl
06 5318 6438

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energie & klimaat

elektriciteitsnet vol netcongestie

Netcongestie oplossen kan met een slim energiesysteem

De grenzen voor teruglevering van elektriciteit zijn bereikt. Willen we doorgaan met duurzame energie uit zonnevelden en windparken, dan moeten overheid, netbeheer en bedrijfsleven snel ingrijpen. Netcongestie oplossen kan met een samenhangend energiesysteem. Benutten we slim wat kan, dan halen we onze klimaatdoelstellingen wél. Het realiseren van onze klimaatdoelstellingen en CO2-reductie lijkt nu in de…

RES 2.0 gebiedsgericht

Gebiedsgericht werken onmisbaar bij RES 2.0

De RES wordt steeds concreter. We zijn toe aan het kiezen van de zoekgebieden voor duurzame opwek. ‘Het komt nu aan op samenwerking. Samen stappen maken richting uitvoering. Daarbij is gebiedsgericht werken essentieel’, stelt adviseur Marnix Brongers. Om van RES 1.0 naar RES 2.0 te gaan, moeten overheden, inwoners, bedrijven, natuurorganisaties en energiecoöperaties gezamenlijk op…

In verbinding: de Noord-Veluwe

Adviseur Marnix Brongers werkt in de Noord-Veluwe samen met wethouder Bob Bergkamp (gemeente Oldebroek) aan het verbinden van de energietransitie, kansen voor de agrariërs in het gebied en natuurbehoud. Door in het gebied verschillende transities en opgaven samen te brengen, werken we aan een toekomstbestendige leefomgeving. In de video zie je hoe, samen met bijvoorbeeld…

Marnix: Aan het werk voor morgen

De uitdaging van een duurzame leefwereld Nederland en de wereld moet op de schop. De afgelopen jaren is op veel vlakken vooruitgang geboekt. Toch is er nog veel te doen. De uitdaging ligt vooral in de vraag hoe de maatschappij enthousiast wordt om mee te gaan doen. Dit hangt af van de verdeling van de…