De overstap naar een nieuw duurzaam energiesysteem moet snel, maar zeker ook zorgvuldig en inclusief gebeuren. Pieter werkt aan de versnelling van deze transitie als adviseur op lokaal en regionaal niveau. Als programmamanager en projectleider heeft brede ervaring en is hij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, waarmee hij zijn opdrachtgevers inspireert en versterkt.

De energietransitie is onderdeel van een complex systeem in de leefomgeving. Met overheden en diverse stakeholders ontwikkelt Pieter doeltreffende energieprogramma’s en -strategieën waarin de energietransitie en andere opgaven samenkomen. Door zijn verbindende en enthousiasmerende stijl stimuleert hij partijen om gezamenlijk nieuwe oplossingen te ontwikkelen.

Pieter zet zijn kennis over effectief transitiemanagement in om te werken aan concrete oplossingen, die echt bijdragen aan verduurzaming. Door zijn jarenlange ervaring in het sociaal domein heeft Pieter bovendien waardevolle kennis over de sociale kant van de energietransitie. Hij kent de leefwereld van de verschillende inwoners en weet hoe je hen kunt betrekken en activeren bij de grootste transitie van deze eeuw.

pieter.heesbeen@overmorgen.nl
06 15 47 25 62

LinkedIn
Ik werk aan de thema's energietransitie warmtetransitie