Een frisse blik zorgt voor impact op duurzame transities in de leefomgeving. Hidde weet die te bieden op een breed scala van onderwerpen; van deelmobiliteit tot energietransitie, van MaaS tot gebiedsontwikkeling.
Hij is een ondernemende verkenner en strateeg met meer dan 12 jaar ervaring in start-up en scale-up bedrijven met de ambitie grensverleggend te groeien.

Als generalist met een hoog organisatiebewustzijn lost Hidde graag problemen op een creatieve manier op. Hij is nieuwsgierig en ziet snel patronen en verbanden. Daarbij denkt hij ‘out-of-the-box’ en ‘outside-in’ en neemt hierin zijn samenwerkingspartners enthousiast en bevlogen mee.

Energie krijgt Hidde van het ontwikkelen van een toekomstbestendige leefomgeving die verder gaat dan duurzaamheid, maar die ook oog heeft voor het in balans brengen van ons sociaal-economische systeem en die een positieve (waar mogelijk regeneratieve) uitwerking heeft op de aarde.

Hidde kijkt graag samen met opdrachtgevers hoe ambities bijdragen tot echte meerwaarde. Dat doet hij door het gezamenlijk creëren van nieuwe mogelijkheden. Het is dan ook zijn kwaliteit om kritisch te denken en een visie te schetsen, met een scherp oog voor vernieuwing en ontwikkeling.

hidde.vandermaas@overmorgen.nl
06 40 22 42 64

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame gebiedsontwikkeling duurzame mobiliteit energietransitie

Berichten van Hidde

Hidde van der Maas Over Morgen

Hidde van der Maas aan de slag voor Over Morgen

Werken aan een toekomstbestendige leefomgeving betekent verbanden zien en integrale oplossingen ontwikkelen. Dat zit bij onze nieuwe adviseur Hidde van der Maas wel snor. Als generalist met een hoog organisatiebewustzijn lost Hidde graag problemen op een creatieve manier op. Hij stelt zichzelf kort en krachtig voor. Waarom heb je voor Over Morgen gekozen? Over Morgen…