Joris heeft als stadsgeograaf interesse in de volle breedte van het gebied: van gebouwen tot openbare ruimte tot economie en bewoners. Hij werkt graag aan goed functionerende en duurzaam ingerichte gebieden.

Joris is pragmatisch, heeft een analytische blik en houdt van vraagstukken met meerdere stakeholders, waarin bijvoorbeeld van visie naar uitvoering wordt gewerkt. Door zijn ervaring in de Amsterdamse binnenstad heeft hij een goed gevoel voor posities en belangen en het creëren van draagvlak in een ingewikkeld maatschappelijk en politiek speelveld.

Hij is als procesmanager betrouwbaar, hands-on en schakelt gemakkelijk op verschillende niveaus. Joris brengt energie, is resultaatgericht en werkt graag in teamverband.

Joris.bokhove@overmorgen.nl
06 823 23 881

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame gebiedsontwikkeling

Berichten van Joris

Rijkssubsidie winkelgebieden

Zet Rijkssubsidie voor winkelgebieden slim in

Via Rijkssubsidie uit de Impulsaanpak Winkelgebieden is 100 miljoen euro beschikbaar om de leegstand in binnensteden en dorpskernen terug te dringen. Wij zien kansen om dit geld slim te benutten. Omdat we geloven in een sterk centrum zeggen we: kom op gemeente, waar wacht je op? Maak samen met ons een toekomstplan en voorkom dat…

toekomstbestendige binnenstad

Joris: Drie pijlers voor een toekomstbestendige binnenstad

Stimuleer de transformatie van binnensteden op een positieve manier. In deze koude dagen is dit een hartverwarmend pleidooi van Rinske Brand op Gebiedsontwikkeling.nu. De binnenstad is toe aan verandering. Dat was in enkele gevallen al langer zo, maar de coronacrisis heeft de noodzaak urgenter gemaakt én voor meer steden in het land. Dat Black Friday recent tot…

Joris: Bergen zand verplaatsen en kansen grijpen

In mijn tijd als projectleider en gebiedscoördinator bij de gemeente Amsterdam werkte ik jaren aan het historische stadshart van onze hoofdstad. Wat doe je als de bewoners verdwijnen? Anders kijken, bergen zand verplaatsen en kansen grijpen. De Amsterdamse binnenstad is eigenlijk een huiskamer met veel gasten die zich ook echt als gast gedragen. Maar ook…

Joris Bokhove

Joris Bokhove aan de slag voor Over Morgen

Joris Bokhove stapte over van de gemeente Amsterdam naar Over Morgen. Het werken aan een betere, duurzame leefomgeving is wat hij graag doet. Vooral in het stedelijk gebied, maar zijn interesse gaat ook uit naar kleinere kernen en de uitdagingen die daar te vinden zijn. Waarom koos je voor Over Morgen?Nadat ik lang gewerkt heb…