Joris heeft als stadsgeograaf interesse in de volle breedte van het gebied: van gebouwen tot openbare ruimte tot economie en bewoners. Hij werkt graag aan goed functionerende en duurzaam ingerichte gebieden.

Joris is pragmatisch, heeft een analytische blik en houdt van vraagstukken met meerdere stakeholders, waarin bijvoorbeeld van visie naar uitvoering wordt gewerkt. Door zijn ervaring in de Amsterdamse binnenstad heeft hij een goed gevoel voor posities en belangen en het creëren van draagvlak in een ingewikkeld maatschappelijk en politiek speelveld.

Hij is als procesmanager betrouwbaar, hands-on en schakelt gemakkelijk op verschillende niveaus. Joris brengt energie, is resultaatgericht en werkt graag in teamverband.

Joris.bokhove@overmorgen.nl
06 823 23 881

LinkedIn
Ik werk aan de thema's gebiedsvernieuwing

Joris Bokhove

Joris Bokhove aan de slag voor Over Morgen

Joris Bokhove stapte over van de gemeente Amsterdam naar Over Morgen. Het werken aan een betere, duurzame leefomgeving is wat hij graag doet. Vooral in het stedelijk gebied, maar zijn interesse gaat ook uit naar kleinere kernen en de uitdagingen die daar te vinden zijn. Waarom koos je voor Over Morgen?Nadat ik lang gewerkt heb…