Het buitengebied heeft nog nooit voor zo veel ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen gestaan als nu. Gerard van Santen heeft als voormalig directeur bij Gebiedscoöperatie Ogen (www.o-gen.nl), het buitengebied op de kaart gezet. Met zijn enorme praktijkervaring in gebiedsgericht werken en strategisch omgevingsmanagement werkt hij bij Over Morgen als aanjager en verbinder.

Samen met opdrachtgevers en de samenleving werkt hij vanuit een moderne kijk op samenwerken en oplossingsgericht aan slimme verbinding tussen transitie, opgave en gebied aan een toekomstbestendig platteland. Oplossingen vinden en uitvoeren is niet eenvoudig. Het is een hele puzzel, die veel vraagt van samenwerking van gebiedspartijen. Samen met organisaties, ondernemers en bewoners in het gebied wil Gerard de opgaven en transities omarmen als kans. Hij verbindt inhoudelijke expertise van de thema’s in het buitengebied aan proces- en programmamanagement en stelt daarbij steeds het gebied en zijn gebruikers centraal.

Gerard is analytisch sterk, vindingrijk en betrouwbaar. Hij kan in uiteenlopende rollen van voorzitter, proces- en programmamanager tot secretaris of strategisch adviseur samen met opdrachtgevers concrete ontwikkelstappen komen die tot de verbeelding spreken. Het resultaat is altijd echt van betekenis voor de leefomgeving.

gerard.vansanten@overmorgen.nl
06 250 265 23

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame gebiedsontwikkeling

Gerard van Santen

Gerard van Santen aan de slag voor Over Morgen

Gerard van Santen heeft het buitengebied op de kaart gezet bij gebiedscoöperatie O-gen. Als adviseur bij Over Morgen gaat hij als aanjager en verbinder een bijdrage leveren aan het oplossen van grote vraagstukken in het buitengebied. Waarom heb je voor Over Morgen gekozen?Ik vind het fijn om na het stoppen van mijn vorige organisatie Gebiedscoöperatie…