Het buitengebied heeft nog nooit voor zo veel ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen gestaan als nu. Gerard van Santen heeft als voormalig directeur bij Gebiedscoöperatie Ogen (www.o-gen.nl), het buitengebied op de kaart gezet. Met zijn enorme praktijkervaring in gebiedsgericht werken en strategisch omgevingsmanagement werkt hij bij Arcadis | Over Morgen als aanjager en verbinder.

Samen met opdrachtgevers en de samenleving werkt hij vanuit een moderne kijk op samenwerken en oplossingsgericht aan slimme verbinding tussen transitie, opgave en gebied aan een toekomstbestendig platteland. Oplossingen vinden en uitvoeren is niet eenvoudig. Het is een hele puzzel, die veel vraagt van samenwerking van gebiedspartijen. Samen met organisaties, ondernemers en bewoners in het gebied wil Gerard de opgaven en transities omarmen als kans. Hij verbindt inhoudelijke expertise van de thema’s in het buitengebied aan proces- en programmamanagement en stelt daarbij steeds het gebied en zijn gebruikers centraal.

Gerard is analytisch sterk, vindingrijk en betrouwbaar. Hij kan in uiteenlopende rollen van voorzitter, proces- en programmamanager tot secretaris of strategisch adviseur samen met opdrachtgevers concrete ontwikkelstappen komen die tot de verbeelding spreken. Het resultaat is altijd echt van betekenis voor de leefomgeving.

gerard.vansanten@overmorgen.nl
06 250 265 23

LinkedIn
Ik werk aan de thema's waardevolle buitengebieden

Berichten van Gerard

Over Morgen begeleidt marktpartijselectie voor Lincolnpark Tweede Fase

De gemeente Haarlemmermeer ontwikkelt de komende jaren het gebied Lincolnpark Tweede Fase in Hoofddorp. De adviseurs van Over Morgen en collega’s van Arcadis begeleiden de gemeente Haarlemmermeer bij de marktselectie. Lincolnpark is klimaatbestendig, biodivers, flexibel en adaptief. Om tot realisatie van deze nieuwe wijk te komen gaat de gemeente Haarlemmermeer meerdere tenders op de markt…

Nieuw toekomstbeeld Amstelscheg

Over Morgen bouwt mee aan nieuw toekomstbeeld Amstelscheg

De provincie Noord-Holland, de gemeenten Amstelveen, Amsterdam en Ouder-Amstel hebben samen met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het initiatief genomen om het Gebiedsperspectief Amstelscheg uit 2011 te actualiseren. Adviseurs Lisa Olsthoorn en Gerard van Santen helpen hen daarbij. Actualisatie van het gebiedsperspectief van Amstelscheg is nodig omdat de druk op het gebied toeneemt en…

het platteland is belangrijker dan ooit

Gerard: Het platteland is belangrijker dan ooit

Het platteland is belangrijker dan ooit! In zijn eerste column voor ROmagazine onthult Gerard van Santen de drie sleutels voor succes voor iedereeen die werkt aan het buitengebied. Gerard van Santen: ‘In coronatijd hebben we een belangrijke les geleerd: het platteland is dé verbindende schakel voor wonen, werken en recreëren. Ook al zijn er nog…

Oplossing buitengebied

Dé oplossing voor het buitengebied

Volgens sommigen is het vraagstuk voor het buitengebied problematisch. Je kan er ook anders naar kijken. Eindelijk krijgt het platteland de plek die het verdient in gebiedsontwikkelingdenkend Nederland. Het is een spannende tijd voor het buitengebied. De urgentie om toekomstbestendige oplossingen te bedenken is enorm. Niks doen is geen optie en misschien heeft de overheid…

klimaatadaptatie nieuw vastgoed

Zo versnel je woningbouwprojecten

Het Rijk wil de woningbouw in Nederland versnellen, met specifieke aandacht voor betaalbare woningen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stimuleert dit vanuit de Woningbouwimpuls. De adviseurs van Over Morgen helpen jou bij het versnellen van jouw woningbouwprojecten. De eerste twee ronden van de woningbouwimpuls versnellen de bouw van in totaal circa 95.000 nieuwe…

Gerard van Santen

Gerard van Santen aan de slag voor Over Morgen

Gerard van Santen heeft het buitengebied op de kaart gezet bij gebiedscoöperatie O-gen. Als adviseur bij Over Morgen gaat hij als aanjager en verbinder een bijdrage leveren aan het oplossen van grote vraagstukken in het buitengebied. Waarom heb je voor Over Morgen gekozen?Ik vind het fijn om na het stoppen van mijn vorige organisatie Gebiedscoöperatie…