De gemeente Haarlemmermeer ontwikkelt de komende jaren het gebied Lincolnpark Tweede Fase in Hoofddorp. De adviseurs van Over Morgen en collega’s van Arcadis begeleiden de gemeente Haarlemmermeer bij de marktselectie.

Lincolnpark is klimaatbestendig, biodivers, flexibel en adaptief. Om tot realisatie van deze nieuwe wijk te komen gaat de gemeente Haarlemmermeer meerdere tenders op de markt zetten en wil zij de marktpartijen uitdagen innovatieve concepten neer te zetten.

Over Morgen en Arcadis stellen samen met de gemeente Haarlemmermeer de tenderstrategie op en begeleiden de tenderprocedure voor het 1e deelgebied.

Het perspectief van de eindgebruiker centraal

In 2022 starten wij met de selectiefase met als doel het contracteren van een marktpartij. Belangrijk onderwerp hierbij is het implementeren van duurzaamheidsambities in selectiecriteria. Wij richten ons niet alleen op het contracteren van een marktpartij, maar nemen ook het perspectief van de eindgebruiker mee.

Tijdens de voorbereiding van de tenderuitvraag brengen wij onze ervaring uit participatieprocessen en de uitvoeringsfasen van gebiedsontwikkeling in. Wij staan dicht bij de maatschappij en weten wat leeft bij toekomstige gebruikers over actuele maatschappelijke vraagstukken als klimaatadaptatie en inclusiviteit. Wat wenselijk, noodzakelijk en realistisch voor hen is, binnen de kaders van de projectdoelstellingen, is een belangrijke invalshoek.

Lincolnpark Tweede Fase

Synergie tussen planvoorbereiding en realiseerbare resultaten

Vraagstukken als; ‘hoe werkt het na oplevering’, ‘worden de beloofde prestaties bereikt’, komen ook aan de orde. De behoefte aan versnelling van woningbouw en bijbehorende functies in huidige situatie op de woningmarkt is daarbij een uitdagende context. Zo brengen wij synergie tussen planvoorbereiding en realiseerbare resultaten.

Het programma van de tweede fase van Lincolnpark in Hoofddorp bestaat in het kort uit: circa 1.600 woningen, commerciële voorzieningen, enkele niet commerciële functies en gebouwd parkeren voor circa 2.400 plaatsen. Duurzame en circulaire ambities kenmerken de opgave en de ontwikkeling is aangemerkt als proeftuin voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Dit zijn de projectdoelstellingen:

  • Lincolnpark is energieneutraal
  • Lincolnpark is sociaal duurzaam en inclusief
  • Lincolnpark biedt een gezonde leefomgeving
  • Lincolnpark is circulair

    Lees hier meer over Lincolnpark op de website van de gemeente Haarlemmermeer.

Gepubliceerd: 22-11-2021