Een toekomstbestendige stad kan niet zonder slimme duurzame mobiliteit. In veel gebiedsontwikkelingen is de auto nog steeds het belangrijkste vervoermiddel. Dit resulteert in hoge parkeernormen en onrendabele investeringen. Recente trends en een toenemend maatschappelijk bewustzijn vergroten het draagvlak om het anders te gaan doen. Autobezit is niet meer vanzelfsprekend voor iedereen. Innovaties bieden kansen om onze mobiliteit op een andere en slimmere wijze te organiseren.

Als afgestudeerd planoloog- en jonge stadsbewoner - weet Hannah mobiliteit en gebiedsontwikkeling naadloos met elkaar te integreren. Al tijdens haar stage bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verdiepte ze zich in autodeelbeleid voor jongvolwassenen en werkte ze aan Mobility as a Service (MaaS).

Hannah ziet gebiedsontwikkeling als een uitgelezen kans om postieve gedragsverandering te bewerkstelligen en samen met haar opdrachtgevers en stakeholders te werken aan een toekomstbestendige leefomgeving van morgen waarin gezondheid en leefbaarheid centraal staat. Daarbij maakt ze gebruik van data en zorgt ze waar nodig voor een doordacht participatieproces. Hannah is daadkrachtig, heeft een verbindende stijl en houdt van zichtbaar en duurzaam resultaat.

hannah.habekotte@overmorgen.nl
06 820 992 24

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame mobiliteit

Berichten van Hannah

deelmobiliteit beleidskader

Beleidskader Deelmobiliteit Arnhem vastgesteld

In 2021 hebben onze adviseurs Duurzame Mobiliteit gewerkt aan een beleidskader Deelmobiliteit voor de gemeenten Arnhem en Nijmegen. Op 29 maart 2022 is het door Over Morgen tot stand gebrachte beleidskader Deelmobiliteit door het College van Arnhem behandeld. En met succes, het beleidskader deelmobiliteit is vastgesteld. Door het vaststellen van het beleidskader kan de gemeente…