Lisa vindt duurzaamheidstransities mensenwerk. Daarom vindt ze het belangrijk dat complexe vraagstukken begrijpelijk worden voor iedereen. Zo wordt iedereen eigenaar van de uitdagingen én de oplossingen. Ze werkt graag in een dynamische omgeving, waar verschillende mensen met uiteenlopende belangen en ideeën samenkomen. Haar interdisciplinaire achtergrond en praktijkervaring op dit gebied stellen haar in staat om de ver-binder te zijn tussen verschillende partijen. Lisa is ondernemend maar niet vies van een beetje idealisme. De perfecte combinatie om te werken aan zichtbare oplossingen voor een duurzamere leefomgeving.

lisa.olsthoorn@overmorgen.nl
06 5890 9205

LinkedIn
Ik werk aan de thema's duurzame gebiedsontwikkeling warmtetransitie zon & wind

Berichten van Lisa

Gebiedsvisie

’s-Hertogenbosch ontwikkelt bijzondere gebiedsvisies met integrale hulp van Over Morgen

De gemeente ’s-Hertogenbosch kiest bij het opstellen van de Omgevingsvisie voor een andere aanpak dan de meeste gemeenten; ze maken vier gebiedsvisies die samen de Omgevingsvisie vormen. Adviseurs van Over Morgen maken de gebiedsvisies voor de ‘brede binnenstad’ en het ‘buitengebied en dorpen’. De komende weken gaan Over Morgen-adviseurs Lisa Olsthoorn en Joey Engelen samen…

gebiedstransformatie Brabant

Be like Brabant: vier tips voor een toekomstbestendig gebied

De provincie Noord-Brabant staat aan de vooravond van grootschalige transformaties, zowel binnenstedelijk als in het buitengebied. Adviseurs Duurzame Gebiedsontwikkeling Lisa Olsthoorn en Joey Engelen zijn aan de slag gegaan. Ze vertellen in deze blog over hun ervaringen en plannen en geven 4 tips cadeau. Het Brabantse platteland is volop in beweging. In het Brabantse buitengebied…

voedseltransitie coalitie

Geef voedsel een centrale plek in het coalitieakkoord

In Den Haag buitelen politieke partijen over elkaar heen hoe om te gaan met de stikstofcrisis en verduurzaming van ons voedselsysteem. In de lokale politiek bungelt het thema voedsel vaak nog onderaan het prioriteitenlijstje. Het is tijd om politiek leiderschap te tonen door lokaal voedselbeleid te ontwikkelen. Het biedt kansen voor de aanpak van belangrijke vraagstukken.…

Nieuw toekomstbeeld Amstelscheg

Over Morgen bouwt mee aan nieuw toekomstbeeld Amstelscheg

De provincie Noord-Holland, de gemeenten Amstelveen, Amsterdam en Ouder-Amstel hebben samen met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het initiatief genomen om het Gebiedsperspectief Amstelscheg uit 2011 te actualiseren. Adviseurs Lisa Olsthoorn en Gerard van Santen helpen hen daarbij. Actualisatie van het gebiedsperspectief van Amstelscheg is nodig omdat de druk op het gebied toeneemt en…

In Verbinding: de Maasheggen

In het Maasheggengebied bij Boxmeer werken we aan een toekomstbestendige leefomgeving. Dat doen we door verschillende transities en ontwikkelingen te verbinden. Adviseur Lisa Olsthoorn werkt samen met de ondernemers in het gebied – waaronder horeca, klooster, agrariërs – aan het verbinden van verschillende opgaven. Het Maasheggen UNESCO gebied ligt in het noordoosten van Noord-Brabant. De…

Lisa: Aan de slag met de gouden tips voor een succesvol zonnepark

Vorige week gaven we vijf gouden tips om een zonnepark te laten slagen. We kregen hierop flink wat reacties. Daarom gaan we in deze blog, deel 2, in op #hoedan. Hoe breng je die vijf tips in de praktijk? Dat verschilt per type initiatiefnemer. Wij hebben het beste met iedereen voor, dus gaan we in op de acties voor alle types initiatiefnemers. Dus ben je ontwikkelaar, medewerker van een energiecoöperatie, ambtenaar of ‘lijdend voorwerp’? Lees dan verder.