Berichten van Annemiek

Blue zones ter inspiratie voor een gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving, een belangrijk thema waar we mee aan de slag willen en moeten. Want we kampen met ontzettend veel mensen die overgewicht hebben (48%), zich sociaal eenzaam voelen (30%) en een verhoogd risico hebben op angst en depressie (10%). Daarnaast heeft onze manier van leven een grote ecologische voetafdruk. Laten we daarom leren van de zogenoemde ‘blue zones’, plekken in de wereld waar mensen vitaal oud worden door 4 belangrijke kernpunten: gezonde voeding, veel beweging, gemeenschap en zingeving.

Beste bestuurder, de toekomst van de landbouw draait om lef en lange termijn

Met de Provinciale Statenverkiezingen in zicht blikken onze adviseurs vast vooruit. Wat moeten toekomstig bestuurders meenemen in hun plannen? Adviseur Lara Sibbing trapt het drieluik af met haar aanbevelingen voor toekomstbestendige landbouw, waarbij we niet denken in meer luchtwassers of emissiearme stalvloeren, maar juist in nieuwe teelten, zelfoogsttuinen en kweekvlees van boerenerf. 2023 kan in…

voedseltransitie coalitie

Geef voedsel een centrale plek in het coalitieakkoord

In Den Haag buitelen politieke partijen over elkaar heen hoe om te gaan met de stikstofcrisis en verduurzaming van ons voedselsysteem. In de lokale politiek bungelt het thema voedsel vaak nog onderaan het prioriteitenlijstje. Het is tijd om politiek leiderschap te tonen door lokaal voedselbeleid te ontwikkelen. Het biedt kansen voor de aanpak van belangrijke vraagstukken.…