Gertjan adviseert woningcorporaties en vastgoedeigenaren over assetmanagement, bedrijfsvoering en financiële sturing. Hij heeft brede kennis van vastgoed, vastgoedsturing en organisatiekunde. Zijn visie is dat verduurzamen van de woningvoorraad alleen kan door het toepassen van goed assetmanagement, ofwel het vertalen van de doelen naar realisatie. Met zijn ervaring als assetmanager kent hij woningcorporaties en de praktijk van binnenuit. Zijn kracht ligt in het goed luisteren en doorvragen bij opdrachtgevers. Daardoor komt hij snel tot de kern van de zaak.

gertjan.wolleswinkel@overmorgen.nl
06 51 672 316

LinkedIn
Ik werk aan de thema's corporaties & vastgoed

Berichten van Gertjan

CO2 in prestatieafspraken

Het wordt tijd voor CO2 in prestatieafspraken

Corporaties maken in de prestatieafspraken al 15 jaar duurzaamheidsafspraken over energielabels. Dit heeft zijn langste tijd gehad. Er zijn nu – terecht – landelijke afspraken over het uitfaseren van EFG-labels in 2028, maar waar gaan we op sturen op de lange termijn? Het wordt tijd voor concrete prestatieafspraken over CO2-uitstoot. Waarom maken corporaties nog niet…

CO2 sturing

Verduurzamen woningvoorraad kan doelmatiger

Veel corporaties zien schilisolatie als belangrijkste actie bij het verduurzamen van hun woningvoorraad. Dat kan doelmatiger. Zet de schaarse beschikbare middelen slim en efficiënt in door isolatie te combineren met het verduurzamen van installaties. Dat zorgt voor besparing van aardgas en CO2 en voor lagere woonlasten. Woningcorporaties willen hun schaarse middelen zo doelmatig mogelijk inzetten…

CO2-sturing labelsturing

Corporaties: ga van labelsturing naar CO2-sturing 

Energielabels verbeteren is voor woningcorporaties niet meer genoeg om te verduurzamen. Beter is het om te sturen op meer relevante duurzaamheidsindicatoren, zoals CO2-uitstoot. Met duurzame vastgoedsturing helpt Over Morgen corporaties om de stap van labelsturing naar CO2-sturing te maken. Jarenlang betekende verduurzamen voor corporaties ‘energielabels scoren’ door hun woningen te isoleren. Maar de manier waarop…

Nieuwe tool helpt woningcorporaties CO2 doelmatig te verlagen

Nieuwe tool helpt woningcorporaties CO2 doelmatig te verlagen

Sturen op CO2-reductie is voor woningcorporaties een logische keuze. Maar hoe doe je dat? Over Morgen helpt hierbij met het nieuwe CO2-sturingsmodel. Corporaties verlagen hiermee hun CO2-uitstoot doelmatig en brengen andere relevante KPI’s in beeld. Resultaat: een duurzame woningportefeuille. Jarenlang betekende verduurzamen voor corporaties ‘energielabels scoren’. Nu het doel van het Aedes-convenant (gemiddeld label B)…

Duurzame gebiedsontwikkeling door de ogen van een woningbouwcorporatie

Het thema duurzaamheid krijgt een volwaardige plek in gebiedsontwikkelingen. Maar hoe pakt dit uit in de praktijk? In de komende weken spreken we verschillende belangrijke spelers over dit onderwerp. En toetsen we theorie en ambities aan de praktijk. In deel 2: de woningcorporatie. Adviseur Gertjan Wolleswinkel interviewt Hans Pars, bestuursvoorzitter van woningcorporatie WonenBreburg. Deze woningcorporatie…

assetmanager

Gertjan: Assetmanager, ga naar buiten

De valkuil van assetmanagers is dat zij blijven hangen op het niveau tussen strategie en tactiek. Maar heeft de huurder er echt wat aan? Om daar achter te komen moet je naar buiten. De wijk in dus. ‘In gelul kan je niet wonen.’ Dat zei PvdA-politicus Jan Schaefer ooit. Schaefer had het tegen de landelijke…