Matthijs werkt het liefst in multidisciplinaire teams aan complexe projecten met een grote maatschappelijke impact. Hij is uitermate goed in staat om vastgoedvraagstukken te interpreteren op zowel strategisch als tactisch niveau en met slimme oplossingen te komen die de prestaties van het vastgoed verbeteren. Het geeft hem energie om de juiste partijen aan elkaar te verbinden zodat aan de hand van een kloppende businesscase gekozen kan worden voor duurzame (gebieds-)ontwikkeling. Matthijs is een echte teamplayer. Hij is analytisch en rekenkundig sterk en (politiek-)bestuurlijk sensitief; hij begrijpt door zijn ervaring de belangen en werkwijze van zowel commerciële partijen als overheden.

matthijs.deurloo@overmorgen.nl
06 8212 8988

LinkedIn
Ik werk aan de thema's financiële regie en strategie duurzame gebiedsontwikkeling corporaties & vastgoed

Berichten van Matthijs

Matthijs: Aan de slag voor Over Morgen

Duurzame leefomgeving wordt de norm Het is mooi om te zien dat een duurzame leefomgeving de norm wordt. Bij nieuwbouwontwikkelingen is dit al zo, integrale duurzaamheidsconcepten worden steeds vaker als voorwaarde gesteld. Terwijl onderdelen als energie, mobiliteit, klimaatadaptatie en circulariteit in nieuwbouwontwikkelingen vanzelfsprekend zijn, is het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de bestaande leefomgeving met…