Tussen Heesch en Nistelrode ligt een stuk bosrijk heidegebied waar omwonenden, recreanten en lokale ondernemers met plezier gebruik van maken: de Hooge Vorssel. Door het ontbreken van een toekomstvisie voor het gebied, ontstond er onduidelijkheid rondom het verstrekken van vergunningen. Kan de aanwezige golfbaan bijvoorbeeld uitbreiden om een officiële wedstrijdbaan te worden? Hoe zit het met de benodigde klimaatadaptieve maatregelen? Of kunnen ondernemers nog wel verder uitbreiden? Tijd dus voor een gezamenlijke visie. Dit keer niet via een klassiek participatietraject, maar een zogeheten Living Lab.

Het betrekken van de omgeving bij planvorming zien we bij Arcadis | Over Morgen niet als een checkbox exercise, maar als vereiste voor een duurzame samenwerking tussen overheid, inwoners en ondernemers. Dat sloot aan bij de wens van de gemeente Bernheze, die ervoor pleitte een echt bottum up-proces in gang te zetten en op die manier tot een duurzame samenwerking in de Hooge Vorssel te komen.

Community van belangrijke stakeholders

Vanuit de gemeente ontstond het idee voor een Living Lab: een community gevormd door een selectie van de belangrijkste stakeholders. Die stakeholders stelden we vast aan de hand van de 4B’s (Bestuur, Beambten, Bedrijven, Burgers) en nodigden we op verschillende momenten in het proces uit om mee te denken. Bij de deelnemers aan community ging die betrokkenheid een stap verder; zij fungeerden gedurende het hele traject als vaste sparringpartner en deden actief mee in het tot stand komen en schrijven van de gebiedsvisie.

Lees verder over dit project via Arcadis.com.

Gepubliceerd: 05-02-2024