Inzicht in ruimtelijke spreiding groei elektrisch vervoer

Featured Video Play Icon

Datum

03 / 2018

Contactpersoon

Over Morgen
Over Morgen
033 30 36 800 | mail

Tags

data, elektrische mobiliteit

Enpuls, onderdeel van Enexis Groep, heeft de ‘EV-Prognose Atlas’ beschikbaar gesteld voor alle 156 gemeenten binnen het Enexis-verzorgingsgebied. Over Morgen heeft in samenwerking met EVConsult deze Atlas in opdracht van Enpuls ontwikkeld. Dit op data gebaseerde prognosemodel maakt het voor gemeenten zichtbaar waar en in welke mate de groei van elektrisch vervoer in hun gemeente in 2020, 2025 en 2030 plaatsvindt. Hiermee biedt Enpuls de gemeenten een tool om een toekomstbestendig openbaar laadnetwerk te gaan plannen, waarbij rekening gehouden wordt met zowel de vraag van bewoners, forenzen als bezoekers.

Groeiende vraag naar laadpunten
Inmiddels rijden er ruim 130.000 elektrische voertuigen (EV’s) in Nederland en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren fors toeneemt. Gemiddeld parkeert (en laadt) 70% van de elektrische rijders in de openbare ruimte, dus dat betekent ook een groeiende vraag naar openbare laadpunten. Gezien deze groeiverwachting is het zaak dat er meer regie wordt gevoerd op het (ruimtelijk) mogelijk maken van een openbaar laadnetwerk, in plaats van het afhandelen van individuele aanvragen voor laadpunten. Meer planning op het niveau van de gemeente of een wijk zorgt voor een beter gebruikt laadnetwerk in de gemeente.

Naar een planmatige aanpak voor laden
Om tot een toekomstbestendige planning van een laadnetwerk te kunnen komen, is het belangrijk inzicht te hebben in de toekomstige groeiverwachting en hierbij helpt de EV-Prognose Atlas de gemeente. Op basis hiervan kan de gemeente de laadinfrastructuur technisch voorbereiden op toekomstige uitbreiding (laadpleinen) en het aanvraag- en realisatieproces van laadinfrastructuur versnellen. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld op basis van het laadnetwerk dat gepland is op basis van de prognose een (verzamel)verkeersbesluit nemen voor een hele wijk of de gemeente in plaats van afzonderlijke besluiten.

Over de EV-Prognose Atlas
De EV-Prognose Atlas is opgebouwd op basis van openbare en niet-openbare data en het rekenmodel maakt gebruik van onderdelen van het simulatiemodel SparkCity*. De Atlas maakt het mogelijk om op straatniveau een prognose te geven van de verwachte laadbehoefte voor 2020, 2025 en 2030 van bewoners, forenzen en bezoekers die elektrisch rijden. Daarnaast biedt EV-Prognose Atlas inzicht in de locaties die ruimtelijk geschikt zijn voor laadpunten op straat. Doordat deze prognoses op wijkniveau inzichtelijk gemaakt zijn, ontstaat er ook de mogelijkheid de laadbehoefte (vermogens) te vergelijken met de lokale netcapaciteit van de netbeheerder. Hierdoor kan er tijdig bezien worden of de capaciteit voldoende is en of verzwaring van de capaciteit noodzakelijk is.

Lees hier het volledige artikel.

Wil je op de hoogte blijven van ons nieuws?
Schrijf je dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Simple Share Buttons