Zonder laadpalen geen elektrische auto

Datum

09 / 2016

Contactpersoon

Skadi Renooy
Skadi Renooy
06 21 89 62 63 | mail

Tags

elektrische mobiliteit

Over Morgen gelooft in de groei van elektrisch vervoer. Om elektrisch rijders zo goed mogelijk te faciliteren helpen we gemeenten en marktpartijen met de uitrol van publieke laadinfrastructuur. Een dekkend en goed werkend netwerk van laadpunten is immers noodzakelijk om de groei van elektrische voertuigen te stimuleren.

Uit eerder onderzoek van Over Morgen bleek dat veel gemeenten niet zijn voorbereid op de groei van het aantal elektrische auto’s in hun gemeente. Aangezien het overgrote deel van de elektrische rijders aangewezen is op het laden in de publieke ruimte, speelt de gemeente een noodzakelijke rol in het succes van elektrisch vervoer. Het faciliteren van voldoende en goed bereikbare laadinfrastructuur is daarom essentieel om te kunnen inspelen op de groei.

Kencijfers laadinfrastructuur
Op dit moment zijn er geen richtlijnen die het aantal te plaatsen laadpunten per locatie aangeeft. Deze richtlijnen bestaan  wel voor parkeervakken en lantaarnpalen. Om de uitrol van elektrisch vervoer in Nederland te faciliteren werkt Over Morgen  in opdracht van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) samen met de Gemeente Den Haag, Goudappel Coffeng, ENGIE, TU Eindhoven en Hogeschool van Amsterdam ) aan de ontwikkeling van kencijfers laadinfrastructuur. Het doel hiervan is om gemeenten en marktpartijen richtlijnen te geven ten aanzien van het aantal te plaatsen laadpunten per verschillende gebruikslocaties. Op basis van kennis uit de markt en wetenschappelijke analyses van laadgedrag worden kencijfers voor publieke laadinfrastructuur ontwikkeld. Eenduidig bruikbare kencijfers bieden een waardevol handvat om kaders te scheppen en beleid te ontwikkelen voor de uitrol van laadinfrastructuur.

Het is onze doelstelling om breed gedragen en goed bruikbare kencijfers te ontwikkelen. Wij zoeken daarom gemeenten die bij deze ontwikkeling betrokken willen zijn. Heb je interesse en wil je namens jouw gemeente deelnemen aan de klankbordgroep? Laat het ons voor 15 oktober a.s. weten door een een e-mail te sturen naar Skadi Renooy, NKL projectmedewerker namens Over Morgen skadi.renooy@overmorgen.nl.

Simple Share Buttons