Hoe voorkom je dat een stad in de toekomst te heet wordt? Welke maatregelen op welke plekken zijn dan het slimst? Antwoord op die vraag, krijg je met gegevensanalyses over de ruimte. Datatools ontwikkelen voor een duurzame leefomgeving: dat is wat product owner Michiel Prak drijft. 

Waarom heb je voor Over Morgen gekozen?

Ik heb altijd al een fascinatie gehad voor de inrichting en het gebruik van de ruimte om ons heen. Tijdens mijn opleiding kwam ik erachter dat er nog veel te winnen is met het gebruik van data in het ruimtelijke ordeningsproces. Daar wilde ik mee én aan werken. Maar de afgelopen jaren was ik in m’n werk steeds meer bezig met digitalisering en automatisering in bredere zin. De rol van de omgeving vervaagde.


De coronaperiode heeft voor mij – net als voor veel mensen – de zaken in een nieuw perspectief gezet: ik wilde graag terug naar mijn basis. Bovendien wil ik met mijn werk bijdragen aan een betere en meer duurzame omgeving. Binnen Over Morgen komen deze werelden perfect samen, dus toen de rol van product owner online kwam, heb ik geen moment getwijfeld!  

Waarmee ga je de komende tijd aan de slag?

Als product owner ontwikkel ik bestaande producten van Over Morgen verder en maak ik ideeën voor nieuwe producten waar. Ik ga met onze klanten en adviseurs in gesprek: wat zijn hun behoeften en wensen? Zo kunnen we onze dienstverlening succesvol uitbreiden en versterken met digitale tools.  

Wat is volgens jou de grootste uitdaging van aankomende jaren voor een duurzame leefwereld?

De transitie naar een duurzame leefomgeving is in grote mate een maatschappelijke uitdaging. Waarom? Aan landelijk gedefinieerde visies en opgaven moeten we op lokaal niveau effectief invulling geven. Dan is het de kunst om de belangen van alle betrokken partijen en een realistische uitvoering op elkaar af te stemmen. 


Hoe ga jij hieraan bijdragen via Over Morgen?

Om mensen mee te krijgen in je verhaal moet je dezelfde taal spreken. Ruimtelijke data zijn bij uitstek geschikt om een gedeeld beeld te creëren van de opgave en de context waarbinnen deze zich afspeelt. Een kaart is nou eenmaal een sterk communicatiemiddel.  

En: met de expertise van onze adviseurs, leidt de analyse van beschikbare informatie tot nieuwe inzichten van (ruimtelijke) patronen en mogelijke oplossingen. Oplossingen waar anders niet aan wordt gedacht. 

Met onze producten brengen we de beschikbare informatie en de inzichten uit analyses samen voor onze klanten. Door deze producten verder te ontwikkelen op basis van de behoeftes van onze klanten, zorgen we dat ons datagedreven advies bijdraagt aan de transitie naar een betere leefomgeving. 

Neem onze Klimaatadaptatie Monitor bijvoorbeeld. Daarmee brengen we de huidige stand van zaken en ambities op het gebied van klimaatadaptatie overzichtelijk in beeld. Zo kunnen onze klanten gericht afwegingen maken: op welke plekken en voor welke klimaatadaptieve maatregelen gaan ze investeren? Ook krijgen ze inzicht in de effecten daarvan. 

Hoe maak jij in je privéleven werk van een mooie duurzame leefwereld? 

Als gezin willen we een kleine voetafdruk maken en zijn we ons bewust van ons consumptiegedrag. Onze groente en fruit bijvoorbeeld, kopen we voor een groot deel op de markt van lokale boeren. Ook kopen we geen nieuwe spullen als het ook tweedehands verkrijgbaar is.  

In Engeland, waar we tot voor kort woonden, zijn veel charity shops: tweedehands winkels waarvan de opbrengsten naar een goed doel gaan. Dat stimuleert heel erg het hergebruik. Wij hebben daar vooral voor baby- en kinderspullen veel plezier van gehad. Een concept dat we in Nederland ook meer zouden moeten inzetten! 

Waar ben je trots op?

Op dat ik met de overstap naar Over Morgen mijn werk veel beter in lijn heb gebracht met mijn idealen. Ik heb enorm veel zin om me, samen met mijn collega’s in te zetten voor een betere leefomgeving! 

Meer weten van Michiel? Mail hem op michiel.prak@overmorgen.nl

Gepubliceerd: 01-12-2021