benchmark openbare laadpalen

De ambities voor het verduurzamen van onze energievoorziening zijn hoog. Dat geldt ook voor de pieken in aanbod die zo kenmerkend zijn bij duurzame opwek. Als alle ambities worden gerealiseerd, kan het huidige elektriciteitsnet deze pieken niet aan. Verzwaring van het net is kostbaar, vergt tijd én extra ruimte. Sturing op systeemefficiëntie is slimmer. Hoe gaat de elektrische auto daarin een bijdrage leveren?


Bij Over Morgen verkennen we de komende weken in een aantal blogs de waarde van systeemefficiëntie voor de verschillende manieren waarop wij werken aan een toekomstbestendige leefomgeving. Dit keer verkennen we de mogelijkheden binnen de wereld van elektrisch vervoer (EV).


De potentie van de elektrische auto binnen een stabiel energiesysteem
Maarten Steinbuch, universiteitshoogleraar aan de TU Eindhoven sprak in zijn FD-column De auto als buffer al eens over de rol van de elektrische auto binnen een stabiel en bestendig energiesysteem. In plaats van het regelbare vermogen van een kolencentrale, kan straks de accucapaciteit van 50.000 elektrische auto’s de extra elektriciteit leveren die nodig is op momenten dat zon- en windparken onvoldoende produceren.


Proeftuin
Een voorwaarde hiervoor is wel dat deze auto’s worden aangesloten op een slimme laadinfrastructuur, waarbij ‘slim laden’ en ‘vehicle-to-grid’ worden gecombineerd. Als partner binnen de ‘Proeftuin Slimme Laadpleinen’ draagt Over Morgen actief bij aan het activeren van de rol van de elektrische auto binnen een efficiënt energiesysteem.

Door binnen de proeftuin slimme laadplein te realiseren en technieken te testen leren we hoe die innovaties in de toekomst het beste op een grotere schaal kunnen worden toegepast. De deelnemende gemeenten leren van elkaar en delen hun kennis en ervaringen via diverse platforms, zodat alle gemeenten in Nederland ervan kunnen profiteren.


Wil je meer weten over dit project? Of samenwerken op dit gebied? Ard komt graag met je in contact. Stuur een berichtje naar Ard Lammertink.Systeemefficiëntie & EV in een notendop


Wat is systeemefficiëntie?
Systeemefficiëntie betekent alle verschillende onderdelen van ons energiesysteem slim op elkaar af te stemmen. Denk hierbij aan de opslag van energie in bijvoorbeeld batterijen of waterstof, het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod, en het efficiënt gebruiken van het net door bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie te combineren op één netaansluiting.


Waarom hebben we de elektrische auto nodig binnen een efficiënt energiesysteem?
Het kunnen opslaan van duurzame energie is een voorwaarde voor een stabiel en toekomstbestendig energiesysteem. Opslag- en accusystemen kunnen rechtstreeks gekoppeld worden aan duurzame energiebronnen zoals wind- en zonneparken, maar ook een integraal onderdeel uitmaken van het elektriciteitsnet. Door elektrische auto’s te koppelen aan slimme laadinfrastructuur kan deze opslagcapaciteit op wielen zorgen voor meer stabiliteit op het elektriciteitsnet en tijdelijk pieken van duurzame energieproductie opvangen.


Welke voordelen brengen de elektrische auto en slimme laadinfra met zich mee binnen een efficiënt energiesysteem?
Door het inzetten van de elektrische auto zijn de investeringen in netverzwaring minder groot. Met het benutten van een deel van de accucapaciteit van elektrische auto’s kan enerzijds op lokaal niveau netcongestie worden voorkomen en anderzijds een bijdrage worden geleverd aan netstabilisatie. Op lokaal niveau kan de elektrische auto, door bijvoorbeeld uitgesteld laden, nu al een bijdrage leveren aan een intelligenter en stabieler elektriciteitsnet.

Bijdragen aan netstabilisatie kan door als collectief van elektrische auto’s deel te nemen aan de zogenaamde TenneT-markten zoals de FCR (Frequency Containment Reserve). Een belangrijke voorwaarde om de accucapaciteit van elektrische auto’s efficiënt te benutten is een slimme laadinfrastructuur. Slim in de zin van het kunnen opladen en ontladen van de auto indien het energienet erom vraagt.

Met het groeien van het aantal elektrische auto’s in Nederland, en verwachte aanpassingen in relevante wet- en regelgeving, zal de impact van de elektrische auto als onderdeel van een toekomstbestendig energiesysteem alleen maar toenemen.

Gepubliceerd: 25-03-2021