Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland

Samen met Frisse Blikken, Andersson Elffers Felix en 5plus1 hebben we opdracht gekregen om ook de komende vier jaar het Servicepunt Duurzame Energie Provincie Noord-Holland te bemannen.

De provincie wil in 2050 energieneutraal zijn. Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie het Servicepunt in het leven geroepen. In vergelijking tot de afgelopen periode waar het Servicepunt zich vooral richtte op het ‘waarom’ en ‘wat’ van de energietransitie zal het zich de aankomende jaren steeds meer focussen op het ‘hoe’.

Energietransitie in de uitvoeringsfase

De energietransitie komt in een volgende fase. De invulling van het Servicepunt Duurzame Energie daarmee ook. “Binnen de uitvoeringsfase bewegen gemeenten zich steeds meer van de technische systeemwereld naar de leefwereld van de wijken”, zegt Jade Oudejans, die het stokje overneemt van Ingrid Giebels als de nieuwe programmamanager van het Servicepunt. “Dat betekent keuzes maken in het spanningsveld van betaalbaarheid, keuzevrijheid en duurzaamheid. We gaan van vrijblijvend praten naar concrete projecten, naar écht participeren en naar spannende politieke beslissingen.” Het Servicepunt gaat gemeenten en hun partners in de energietransitie (denk aan energiecoöperaties, woningcorporaties en warmtebedrijven) helpen om deze stap in de transitie samen te zetten.

Drie programmalijnen van het Servicepunt

We gaan die stap samen met de provincie Noord-Holland en alle gemeenten zetten. Daarvoor hebben we drie programmalijnen opgezet:

 1. Strategie op maat (SOM)
  Dit onderdeel biedt ondersteuning bij visie- en strategievraagstukken als ‘hoe om te gaan met de nieuwe warmtewet?, ‘welke stappen te zetten na de transitievisie warmte?’, ‘hoe richt je een isolatiestrategie in?’ en ‘hoe maak je verbinding met andere duurzame thema’s?’
 2. Eerste Hulp Bij Uitvoering (EHBU)
  Eerste Hulp Bij Uitvoering biedt concrete, hands-on ondersteuning voor wijkaanpakken. Dat kan op technisch, financieel, organisatorisch en juridisch vlak maar ook op het gebied van participatie en communicatie. We ondersteunen op maat en maken gebruik van verschillende werkvormen.
 3. Samen Slim Leren (SSL)
  Binnen de provincie is enorm veel kennis aanwezig én kennis te ontwikkelen. Via gezamenlijke leercommunities, games en andere originele methodes dagen we gemeenten, soms gezamenlijk met hun stakeholders, uit om samen te werken aan doorontwikkeling.

We gaan van vrijblijvend praten naar concrete projecten, naar écht participeren en naar spannende politieke beslissingen.

Jade Oudejans, Programmamanager

Kernteam

Het Servicepunt zal worden bemand door een vast kernteam:

 • Programmamanager Jade Oudejans (Over Morgen) is eindverantwoordelijk voor het Servicepunt en in het bijzonder voor ‘Strategie op maat’. 
 • Arleen Lahnstein (Frisse Blikken) wordt programmasecretaris. Samen met Jade geeft zij sturing aan de interne organisatie. Arleen is daarnaast verantwoordelijk voor ‘Samen Slim Leren’. 
 • Maarten van Poelgeest (AEF) zal zorgen dat bestuurders goed geïnformeerd en aangehaakt zijn en is verantwoordelijk voor het bestuurlijke leertraject. 
 • Niels Götz (5plus1) zal verantwoordelijk zijn voor ‘Eerste Hulp bij Uitvoering’ en zal daarmee een belangrijk gezicht worden voor de projectteams in de Noord-Hollandse wijkaanpakken. 
 • Robertjan Spaans (Over Morgen) wordt dé vraagbaak als het gaat om technisch-financiële vraagstukken.
 • Aanvullend zullen de Noord-Hollandse gemeenten gebruik kunnen maken van een expertpoule met specialistische kennis over diverse onderwerpen.

Wil je meer weten over het Servicepunt?

Ben jij in Noord-Holland aan de slag met de energietransitie en kun je hulp, inspiratie of een sparringspartner gebruiken? Neem dan contact op met het Servicepunt via info@servicepuntde.nl of vraag het direct aan Jade Oudejans. Je kunt je op de homepage van het Servicepunt ook abonneren op de nieuwsbrief.

Gepubliceerd: 16-12-2020