De Champs-Élysées in Parijs, misschien wel de bekendste avenue ter wereld, ondergaat een transformatie. We kennen de straat als drukke verkeersader met exclusieve winkels en gezellige terrasjes. Als het aan de burgemeester van de Franse hoofdstad ligt wordt de avenue een ´bijzondere tuin’.


Adviseurs Tjakko Dijk en Joey Engelen leggen in deze blog uit hoe je ambities, zoals die in Parijs, een plek kan geven in de instrumenten van de Omgevingswet.


Door de oogharen kijken naar de leefomgeving

In een omgevingsvisie wordt door de oogharen gekeken naar de leefomgeving. Met een blik op de langere termijn. Wij maken omgevingsvisies voor gemeenten door samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en het gemeentebestuur naar de sociale en fysieke opgaven te kijken. De omgevingsvisie moet inspireren en tegelijk een basis zijn voor gemeentelijk beleid.


Lef tonen in de omgevingsvisie

Tjakko: ‘’Een omgevingsvisie wordt het mooist als je er lef in aanbrengt. Lef om verder vooruit te kijken.” Met lef tonen bedoelen we ook echt keuzes maken. In Parijs kiezen ze voor een leefbaar centrum door het gemotoriseerd verkeer terug te dringen en ruimte te geven aan de fietser en voetganger. En niet zomaar in een dwarsstraat. Nee, gewoon de beroemdste avenue van de stad. Lef tonen loont door het vast te leggen in een omgevingsvisie.


Hoe krijg je het voor elkaar?

Joey: ‘’We stimuleren partijen te dromen. Te dromen over hun leefomgeving in de toekomst.” We vragen inwoners naar hun wensen voor hun directe leefomgeving. Daarnaast zien we trends en ontwikkelingen die een plek in de omgevingsvisie moeten krijgen. Wij bundelen de creatieve ideeën met deze trends en ontwikkelingen. Vervolgens maken we hier een realistische, maar liefst een ambitieuze visie van. Dat realisme komt tot uiting in de uitwerking. Daarvoor wordt een ander instrument van de Omgevingswet ingezet: het programma.


Het programma

Om bijvoorbeeld een groen en leefbaar straatbeeld zoals in Parijs te creëren, zorgen we er allereerst voor dat het gemeentebestuur keuzes voor een groene en leefbare leefomgeving in de omgevingsvisie vastlegt. Dat leidt tot maatschappelijk initiatieven die hierop inspelen. Het kan klein beginnen met de aanleg van geveltuinen, maar het ‘grote werk’ volgt door inzet van de gemeente en haar partners. In het instrument programma beantwoorden we de vraag hóe we de ambities gaan realiseren. In de omgevingsvisie gaat het om ‘waar willen we heen’? In het programma gaat het over ‘hoe gaan we hierheen’?

Terug naar Parijs. In het programma zou dan staan: we vergroenen het straatbeeld (ambitie) door rijbanen te schrappen (actie). Hiervoor in de plaats komen perken die de biodiversiteit bevorderen (actie). In Parijs hebben ze geen Omgevingswet, en wellicht ook geen omgevingsvisie. De ambities die ze in Parijs tonen, kennen we in Nederland echter ook. Zo investeert Rotterdam bijvoorbeeld in zeven stadsprojecten om meer ruimte te geven aan groen en mensen. Op kleinere schaal zien we dit ook gebeuren.


Kun jij onze hulp gebruiken om door middel van de instrumenten van de Omgevingswet jouw gemeente met een portie lef toekomstbestendig te maken? Lees hier meer of neem contact met ons op via tjakko.dijk@overmorgen.nl of joey.engelen@overmorgen.nl.

Gepubliceerd: 13-01-2021