koplopers circulaire economie

Om over te gaan naar een circulaire economie, is een systeemverandering nodig. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten koplopers een circulaire beweging in gang zetten. Onze stagiaire Marinda Bosman doet onderzoek naar deze koplopers. Wat kunnen zij betekenen bij onze opdachtgevers, zodat we samen de transitie kunnen versnellen?

Wat onderzoek je precies?  
Ik onderzoek de rol en de invloed van circulaire koplopers op de transitie naar een circulaire economie. Een circulaire koploper is iemand met kennis over en ervaring in de circulaire economie. Daarnaast heeft een circulaire koploper enthousiasme, doorzettingsvermogen en moed om de circulaire beweging in gang te zetten. Een circulaire koploper is bereid en in staat anderen te betrekken en te leiden in de transitie naar een circulaire economie.

Het gaat niet om een formele rol, maar om de kracht om anderen te beïnvloeden. Dat houdt dus in dat ik onderzoek doe naar de invloed van individuele circulaire koplopers en hoe zij het, in hun eigen omgeving, voor elkaar hebben gekregen om meer mensen te betrekken bij deze transitie. Wat houdt een ‘circulaire beweging’ in?  

Om een circulaire economie te bereiken, is een systeemverandering nodig. We moeten op een andere manier gaan denken en op een andere manier omgaan met grondstoffen. Als je het mij vraagt, gaat een circulaire beweging over mensen die samen bewegen richting een circulaire economie. Circulariteit bereik je niet van de één op de andere dag, maar door samen te gaan doen. 

Vanuit die circulaire beweging kan de transitie naar een circulaire economie op gang worden gebracht en worden versneld. De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld om in 2030 voor 50%, en in 2050 voor 100% een circulaire economie te hebben. Willen we dit bereiken, moeten we de komende jaren grote stappen zetten. Een circulaire beweging kan de transitie aanwakkeren, op gang brengen en groter maken.  


circulaire koplopersWaarom studeer je af bij Over Morgen en niet bij een ander bedrijf?  
Allereerst sprak de focus op duurzaamheid me aan bij Over Morgen. Daarnaast vind ik het tof dat team circulair bij Over Morgen elke dag bezig is om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. 

Er is nog veel te leren en te ontdekken over de circulaire economie, maar ik geloof dat het op dit thema vaak gaat over ‘leren door te doen’, helemaal omdat er nu actie nodig is om de transitie te versnellen. Ik vind het gaaf dat er vanuit Over Morgen wordt gepionierd op het gebied van de circulaire economie en dat de kennis, die dagelijks wordt vergroot, in actie wordt omgezet. 


Wat hebben we aan de resultaten van jouw onderzoek?
Er is nog veel werk aan de winkel om daadwerkelijk een circulaire economie te bereiken. Op dit moment ligt de focus in onderzoek vaak op de technische kant van circulariteit. Een circulaire economie bereiken we echter niet alleen door technische innovaties, maar juist ook door een sociale transitie. 

Een andere manier van denken en daarmee het in gang zetten van een circulaire beweging, is één van de belangrijkste thema’s om een circulaire economie te bereiken. Door in mijn onderzoek te focussen op deze sociale kant van de transitie, wil ik nieuwe inzichten opdoen in hoe de sociale transitie versnelt kan worden door circulaire koplopers ruimte te geven en te stimuleren in hun aanpak. De kennis en ervaring van en over circulaire koplopers, kan ingezet worden in het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. 

circulaire koplopersWelke uitdagingen hebben onze opdrachtgevers momenteel op het gebied van circulair?
Veel klanten van Over Morgen zijn ambitieus en welwillend. Ze willen iets met circulariteit, maar weten niet waar te beginnen. 

Door mijn onderzoek wil ik laten zien dat circulaire koplopers van grote waarde kunnen zijn in de transitie naar een circulaire economie. Ze zijn nodig om meer mensen mee te krijgen in de transitie. Het investeren en stimuleren van circulaire koplopers kan een belangrijke stap zijn om de transitie, ook binnen een organisatie, op gang te brengen. 

Een systeemverandering gebeurt niet van vandaag op morgen. Koplopers die geloven in de circulaire economie, daar enthousiast over zijn en mensen kunnen betrekken bij het proces, kunnen ervoor zorgen dat circulariteit op de agenda komt, gaat spelen onder mensen én dat er daadwerkelijk actie ondernomen wordt. 

circulaire koplopersOnze collega Malu is een van jouw inspiratiebronnen, wat maakt haar een circulaire topper?  

Malu heeft laten zien dat je als koploper impact kan maken op het gebied van de circulaire economie. Eerst bij Circl en nu ook bij Over Morgen laat zij zien dat met kennis, enthousiasme en doorzettingsvermogen, je de transitie naar de circulaire economie kan versnellen.  We kunnen van koplopers leren dat individuen van grote waarde zijn in de transitie naar een circulaire economie.  

Heb je zelf ook de ambitie om een circulaire koploper te worden? 

Absoluut! Het enthousiasme om een circulaire koploper te worden is al aanwezig. Gedurende mijn onderzoek hoop ik nog meer kennis en ervaring op te doen en ik verwacht nog meer inspiratie en motivatie te krijgen door de circulaire koplopers die ik mag gaan spreken. 


Malu:  
‘We hebben in de transitie naar een duurzame en circulaire leefomgeving met elkaar veel over technische oplossingen en geld. Een ondergesneeuwd topic daarbij is de sociale verandering. Terwijl het in de kern gaat om een andere manier kijken en denken: kortom een andere mindset. Hoe gaan we organisaties en mensen hierin mee krijgen? Het gaat aankomen op het aanpassen van processen, werkwijzen en cultuur. Zogenoemde circulaire koplopers zijn hier keihard voor nodig.  Die zetten een visie neer, gaan het gewoon doen en inspireren hier anderen weer mee. Dus is belangrijk voor opschaling. Alleen zo kunnen we onze ambities waarmaken. Vanuit Over Morgen vinden we het belangrijk om hier aandacht aan te besteden en willen we dit meenemen in projecten. ’

Circulaire koplopers gezocht


Ben jij een circulaire koploper? Meld je dan bij Marinda (marinda.bosman@overmorgen.nl) Zij gaat graag met je in gesprek over jouw motivatie en drijfveren. Wat zijn volgens jou de succesfactoren in het versnellen van de transitie naar een circulaire economie?

Kom ook met ons in beweging!

Heb je vragen over hoe die beweging richting circulair werken in jouw bedrijf of organisatie in gang kan worden gezet? Neem dan contact op met Malu.

Gepubliceerd: 26-03-2021