Niek de Hond

Bij Over Morgen houden we van nieuwe energie en investeren graag in de toekomst. Ambitieuze stagiairs zijn daarom altijd welkom. Het komende jaar loopt Niek de Hond stage bij ons. Hij richt zich op het maatschappelijk verantwoord doorvoeren van de energietransitie.


Wie ben je en wat studeer je?
Ik ben Niek de Hond, 24 jaar en woon in Utrecht. Na de bachelor Internationale Ontwikkelingsstudies te hebben gedaan, zit ik nu in de laatste fase van de master Urban Environmental Management aan de Wageningen Universiteit.


Waarom heb je deze studierichting gekozen?
In de bachelor leerde ik op een kritische manier naar samenwerking, duurzame ontwikkeling en economische groei kijken. Hierin miste ik echter het oplossingsgericht denken. Dat vond ik wel in de master Urban Environmental Management. De studie gaat met een integrale benadering in op het verduurzamen van de stedelijke omgeving. Je leert nadenken over welke maatregelen je kunt inpassen om de stedelijke omgeving te verduurzamen op het gebied van bijvoorbeeld energie, klimaatadaptatie en circulariteit. Hierbinnen heb ik me vooral gefocust op hoe je deze veranderingen ook maatschappelijk verantwoord kunt doorvoeren.


Waarom koos je voor Over Morgen?
In het afgelopen jaar ben ik me steeds meer gaan interesseren in de energietransitie. Nederland heeft de opgave om in 2050 een bijna volledig duurzame energievoorziening te realiseren. Er zijn nog genoeg stappen te zetten om dit samen met alle belanghebbende partijen voor elkaar te krijgen. Over Morgen staat hierom juist ook bekend, om vanuit de inhoud alle belanghebbenden te ondersteunen in het rechtvaardig verduurzamen van het energiesysteem. Ik denk dat ik hier dan ook veel van kan leren.

Daarbij komt dat het een club is van ongeveer 90 adviseurs. Het sprak me aan om in een wat minder grote organisatie mijn afstudeerstage te doen. Daar zijn de lijntjes wat korter, en kan ik me als starter ook meer laten zien. Het kunnen meewerken aan projecten met adviseurs die super enthousiast zijn over hun eigen werkveld gaat me dan ook veel opleveren.


Wat ga je doen bij Over Morgen?
De komende maanden zal ik bij verschillende soorten projecten meekijken en mijn bijdrage gaan leveren. Hetgeen waar ik me op zal focussen zijn projecten in de energietransitie. Voorbeelden daarvan zijn de Regionale Energie Strategie (RES), Wijkuitvoeringsplannen aardgasvrij, en zon-op-dak projecten. Maar verder ga ik ook binnen de organisatie kijken wat collega’s op het gebied van circulariteit, mobiliteit en klimaatadaptatie doen. In het kader van de duurzame leefomgeving horen deze thema’s immers nauw bij elkaar.


Wanneer is voor jou deze stage geslaagd?
Mijn stage bij Over Morgen is voor mij geslaagd als ik aan het eind van de rit het gevoel heb zelf de adviseursrol te kunnen nemen in de energietransitie. Ik wil nog meer gevoel krijgen bij de inhoud, maar ook zeker de mogelijkheid pakken om vanuit een verbindende rol partijen goed te begeleiden in de energietransitie. Daarbij vind ik het belangrijk en leuk om dat samen met enthousiaste en gedreven collega’s voor elkaar te krijgen!


Ben jij enthousiast na het lezen van het verhaal van Niek? Bekijk onze stage vacatures.

Gepubliceerd: 28-12-2020