De warmtetransitie is in een stroomversnelling gekomen. Transitievisies Warmte zijn vastgesteld. Hoe ga je nu verder richting uitvoering? Wij helpen gemeenten, regio’s, woningcorporaties en warmte-initiatieven met het waarmaken van hun ambities. Lees op Onze kjik op de praktijk meer over onze kijk en ervaringen.

Waarmee kunnen we jou helpen?

Neem contact op met Jeanke van der Haar.

Jeanke van der Haar

Warmtenetten: van de wijk tot regionale samenwerking

Na de Transitievisie Warmte volgt de stap om de warmteoplossing per wijk concreet te maken. Dit kan een collectieve oplossing zijn zoals een warmtenet of bijvoorbeeld een all-electric oplossing. Wij helpen concreet te maken wat het overstappen naar een warmtenet inhoudt.

Dit doen wij met technische kennis over warmtenetten en gebouwmaatregelen, kennis over de nieuwe Warmtewet, het opstellen en doorrekenen van een businesscase en het betrekken van stakeholders, bewoners en de interne organisatie. In onze aanpak werken we aan meer dan aardgasvrij alleen. We hebben aandacht voor andere opgaven en verbinden waar kan.

Download hier de brochure
Bekijk hier ons stappenplan
Neem vrijblijvend contact op

Aanpak individuele maatregelen (isolatie, hybride, all-electric)

Hoe kom je tot een realisatieplan voor individuele maatregelen en welke rol past bij de gemeente? Over Morgen helpt gemeenten met procesbegeleiding, toetsen van de technische en financiële haalbaarheid, data-analyses, participatie en communicatie. We werken stapsgewijs toe naar een uitvoeringsstrategie met een gebiedsanalyse en een uitwerking van de technische en financiële contouren en de samenwerking met stakeholders, initiatieven en inwoners.

Tijdens deze stappen leren we wat werkt voor de gemeente en zetten we in op opschaling van de aanpak. We werken aan meer dan aardgasvrij of aardgasvrij-ready. We hebben ook aandacht voor andere opgaven in de het gebied zoals klimaatadaptatie, mobiliteit, onderhoud en verbinden waar kan.

Neem vrijblijvend contact op

Corporatiebezit aardgasvrij(ready) maken

Corporaties fungeren als startmotor in de warmtetransitie. Hoe zorg je ervoor dat je als corporatie die rol op je kunt nemen?

 

Complexniveau: duurzame vastgoedsturing
Voor eigen bezit geldt dat corporaties de onzekerheid in investeringen die nodig zijn zoveel mogelijk moeten zeker moeten kunnen stellen. Wij helpen je in zeven stappen de energietransitie en vastgoedsturing op complexniveau samen te brengen. Zo krijg je als corporatie inzicht hoe je doelmatig en gefaseerd je woningvoorraad transitiegereed kunt maken.

 

Startmotor in de wijk
Ook heb je een rol in de wijkaanpak; als corporatie ben je een belangrijke stakeholder voor gemeenten. Hoe neem je die rol contructief op en op welke manier heb je als startmotor het meeste effect op het aardgasvrij maken van de rest van de wijk?

7 stappen model transitiegereed
Neem vrijblijvend contact op

Warmteprogramma’s en regie

Nu de meeste gemeenten hun Transitievisie Warmte hebben vastgesteld, staan ze voor de grote vraag: hoe gaan we deze papieren werkelijkheid waarmaken in de praktijk?

Wij helpen je de visie om te zetten in een goede uitvoeringsorganisatie waarin verschillende wijk- en doelgroepenaanpakken een plek krijgen, verbindingen worden geleged met andere opgaven, afspraken worden gemaakt met alle partners en de basis wordt gelegd voor participatie en verbindingen met andere opgaven in de gemeente.

Wij onderscheiden ons met het slim combineren van data-analyse, technische en financiële know how en proceskennis. We zetten een programmaaanpak op en ondersteunen hiermee de uitvoering.

Bekijk meer projecten
Neem vrijblijvend contact op