Met het terugdraaien van de aardgaswinning en het aanstaande klimaat- en energieakkoord is de warmtetransitie in een stroomversnelling gekomen. Gebouw- en woningeigenaren gaan aan de slag met het aardgasvrij maken van hun bezit. Het Rijk verwacht van iedere gemeente dat er in 2021 een Transitievisie Warmte ligt. De gemeente moet bovendien de regierol nemen in het proces richting aardgasvrij. Wat houdt dit in, hoe doe je dit slim en waar begin je mee?

 

Wij helpen organisaties in het hele traject van de warmtetransitie. Dit doen we met inhoudelijke kennis, data-analyses, procesbegeleiding en projectcoördinatie.

We gaan aan de slag met alle betrokkenen, van de bestuurder tot en met de bewoner, en werken gezamenlijk naar de uitvoering toe. Dat doen we in de regio, in de gemeente en in de wijk. Met energieke sessies werken we toe naar visuele producten die praktisch toepasbaar zijn voor besluitvorming en realisatie.

Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met Rob Geldhof.

Onze oplossingen

Hoe kan ik aan de slag om mijn gemeente, stad of regio aardgasvrij te maken? Deze vraag staat centraal in onze Warmte Transitie Atlas. Wij zien dat het verduurzamen van de gebouwde omgeving begint met inzicht. Inzicht in vastgoed en energieverbruik, inzicht in stakeholders, en inzicht in de verschillende alternatieven voor duurzame verwarming.

Per 1 juli is de aanschafplicht afgeschaft en is nieuwbouw op aardgas verleden tijd. Maar hoe zit het nou precies met die Wet VET? Wij helpen gemeenten met de kennis en tools om stevig aan tafel te zitten en te zorgen dat er ook écht aardgasvrij gebouwd wordt. Ook ontwikkelaars helpen we graag op weg met de nieuwe regeling. Want in de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving dweilen wij liever met de kraan dicht.

De Transitievisie Warmte geeft de focus en richting die nodig is om verder te komen met de warmtetransitie. Samenwerking met je stakeholders staat daarbij centraal. De Transitievisie Warmte maakt keuzes inzichtelijk, creëert duidelijkheid over het tijdspad naar aardgasvrije wijken en borgt een zorgvuldige politieke besluitvorming. Het is de perfecte basis om te komen tot een programmatische aanpak van de warmtetransitie in je gemeente en uitvoeringsplannen op wijkniveau.

Download hier de brochure

Warmteregisseurs verbinden partijen om de warmtetransitie te versnellen. Bij de warmtetransitie zijn veel verschillende partijen betrokken, die allemaal hun eigen planningen en belangen hebben: gemeenten, woningbouwcorporaties, netbeheerders en marktpartijen. Warmteregisseurs van Over Morgen zorgen ervoor dat gemeenten, woningbouwcorporaties, netbeheerders en marktpartijen aan gezamenlijke plannen werken en dat de warmtetransitie op lokaal of regionaal niveau in versnelling komt. Dat doen we onder andere in de regio Drechtsteden, stadsregio Arnhem-Nijmegen en in de Metropoolregio Amsterdam.

Het Wijkuitvoeringsplan beschrijft hoe een wijk aardgasvrij gaat worden. Hierin is aandacht voor de hardware van openbare ruimte en woningen, maar ook de software zoals wijkidentiteit, bewoners en stakeholders. Om tot een plan te komen starten we samen met stakeholders een interactief ontwerpproces om de haalbaarheid van technische oplossingen, financieringsconstructies en de praktische uitvoerbaarheid uit te werken.

Download hier de brochure

Cases