Met het terugdraaien van de aardgaswinning en het aanstaande klimaat- en energieakkoord is de warmtetransitie in een stroomversnelling gekomen. Gebouw- en woningeigenaren gaan aan de slag met het aardgasvrij maken van hun bezit. Het Rijk verwacht van iedere gemeente dat er in 2021 een Transitievisie Warmte ligt. De gemeente moet bovendien de regierol nemen in het proces richting aardgasvrij. Wat houdt dit in, hoe doe je dit slim en waar begin je mee?

 

Wij helpen organisaties in het hele traject van de warmtetransitie. Dit doen we met inhoudelijke kennis, data-analyses, procesbegeleiding en projectcoördinatie.

We gaan aan de slag met alle betrokkenen, van de bestuurder tot en met de bewoner, en werken gezamenlijk naar de uitvoering toe. Dat doen we in de regio, in de gemeente en in de wijk. Met energieke sessies werken we toe naar visuele producten die praktisch toepasbaar zijn voor besluitvorming en realisatie.

Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met Rob Geldhof.

Onze oplossingen

Hoe kan ik aan de slag om mijn gemeente, stad of regio aardgasvrij te maken? Deze vraag staat centraal in onze Warmte Transitie Atlas. Wij zien dat het verduurzamen van de gebouwde omgeving begint met inzicht. Inzicht in vastgoed en energieverbruik, inzicht in stakeholders, en inzicht in de verschillende alternatieven voor duurzame verwarming.

Per 1 juli is de aansluitplicht afgeschaft en is nieuwbouw op aardgas verleden tijd. Maar hoe zit het nou precies met die Wet VET? Wij helpen gemeenten met de kennis en tools om stevig aan tafel te zitten en te zorgen dat er ook écht aardgasvrij gebouwd wordt. Ook ontwikkelaars helpen we graag op weg met de nieuwe regeling. Want in de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving dweilen wij liever met de kraan dicht.

De Transitievisie Warmte geeft de focus en richting die nodig is om verder te komen met de warmtetransitie. Samenwerking met je stakeholders staat daarbij centraal. De Transitievisie Warmte maakt keuzes inzichtelijk, creëert duidelijkheid over het tijdspad naar aardgasvrije wijken en borgt een zorgvuldige politieke besluitvorming. Het is de perfecte basis om te komen tot een programmatische aanpak van de warmtetransitie in je gemeente en uitvoeringsplannen op wijkniveau.

Download hier de brochure

We gaan in de transitie naar aardgasvrije regio’s en gemeenten steeds meer van visie-ontwikkeling naar realisatie. Dit vraagt om een gezamenlijke inzet van kennis, middelen, menskracht en invloed. Daarin sturen we op inspirerende en samenhangende wijze verschillende wijk- en gemeentegrens overstijgende thema’s en de daarbij behorende partijen aan. Denk aan thema’s als: Hoe krijgen we de juiste kwaliteit aan energie op de juiste plaats in de stad? Hoe komen we tot betaalbare oplossingen en bijvoorbeeld via welke participatie-aanpak betrekken we bewoners en stakeholders. De programmamanagers Aardgasvrij van Over Morgen ondersteunen de regio’s en de gemeenten bij het kiezen van de strategie en brengen planningen en belangen bij elkaar. Wij onderscheiden ons met het slim combineren van data-analyse, technische en financiële know how en proceskennis. We zetten aansprekende programma-aanpakken op en ondersteunen de uitvoering. Dat doen we onder andere in de gemeente Amsterdam, Metropool Regio Amsterdam en Drechtsteden.

Het Wijkuitvoeringsplan beschrijft hoe een wijk aardgasvrij gaat worden. Hierin is aandacht voor de hardware van openbare ruimte en woningen, maar ook de software zoals wijkidentiteit, bewoners en stakeholders. Om tot een plan te komen starten we samen met stakeholders een interactief ontwerpproces om de haalbaarheid van technische oplossingen, financieringsconstructies en de praktische uitvoerbaarheid uit te werken.

Download hier de brochure

Cases