Voor een toekomstbestendige leefomgeving zijn een integrale aanpak en systeemdenken essentieel. Alle opgaven en transities verhouden zich immers tot elkaar. Het geloof in systemische veranderingen voor een leefbare en gelijkwaardige wereld motiveren Sanne enorm in haar werk.

Ze is een analytische denker en gedreven doener met interdisciplinaire kennis op het gebied van duurzaamheid. Dankzij haar communicatieve flexibiliteit weet zij uiteenlopende stakeholders goed te bereiken en samen tot realistische oplossingen te komen.

Door haar achtergrond in sociologie en milieu- en duurzaamheidsstudies te combineren met praktijkervaring in de bouwsector, is het haar kracht om systeemdenken samen te brengen met een praktische instelling. Dit doet zij voornamelijk op het gebied van de circulaire economie en klimaatadaptatie, met een voorliefde voor integrale vraagstukken waarin stedelijke vergroening een rol speelt.

sanne.raggers@overmorgen.nl
06 820 697 03

LinkedIn
Ik werk aan de thema's Circulariteit

Berichten van Sanne

circulair

Generaties denken verschillend over circulariteit

In duurzame gebiedsontwikkeling dreigt het belang van de eindgebruiker uit beeld te verdwijnen. Terwijl maatregelen natuurlijk moeten aansluiten bij de mensen die straks in het gebied gaan wonen, werken of recreëren. Daarom deden wij onderzoek naar duurzame wensen van burgers. Vandaag het thema circulariteit. Voor ons bij Over Morgen is circulariteit een belangrijk thema. Steeds…