Thijs doet en denkt graag buiten de gebaande paden. Als het al jarenlang rechtdoor gaat, zoekt Thijs het olifantenpaadje op en laat hij mensen om zich heen kijken dat het soms ook anders kan. Kwaliteiten die nodig zijn voor Thijs zijn grote passie: een circulaire economie. Thijs is als kwartiermaker circulaire economie continu bezig om rechtlijnige processen om te zetten in circulaire systemen. Thijs gelooft sterk dat goed voorbeeld doet volgen en vertaalt abstracte ideeën naar concrete uitvoeringen. Hij onderzoekt, verbindt en zorgt voor een gedegen uitvoering met oog voor detail.

thijs.aarden@overmorgen.nl
06 2425 9520

LinkedIn
Ik werk aan de thema's Circulariteit duurzame gebiedsontwikkeling energie & klimaat

Berichten van Thijs

circulair

Generaties denken verschillend over circulariteit

In duurzame gebiedsontwikkeling dreigt het belang van de eindgebruiker uit beeld te verdwijnen. Terwijl maatregelen natuurlijk moeten aansluiten bij de mensen die straks in het gebied gaan wonen, werken of recreëren. Daarom deden wij onderzoek naar duurzame wensen van burgers. Vandaag het thema circulariteit. Voor ons bij Over Morgen is circulariteit een belangrijk thema. Steeds…

Masterclass Zon en Wind voor alle bewoners in Beesel

Beesel, een Limburgse gemeente. Is klein qua omvang, maar groot qua ambitie: klimaatneutraal in 2030. En daar wordt serieus werk van gemaakt. Met hulp van onze expertise en procesbegeleiding werkt Beesel voortvarend in de geest van de Omgevingswet aan de ambitie klimaatneutraal.   Kennis van alle bewoners vergroten De energietransitie wordt steeds concreter. We gaan…