Jan van der Meer aangesteld warmteregisseur regio Arnhem-Nijmegen

Datum

01 / 2017

Contactpersoon

Over Morgen
Over Morgen
033 30 36 800 | mail

Tags

duurzame warmte

De regio Arnhem-Nijmegen wil meer snelheid bij het uitfaseren van aardgas in de gebouwde omgeving door huishoudens aan te sluiten op het warmtenet. In 2014 zijn Nuon, Alliander, de gemeenten Arnhem en Nijmegen en Provincie Gelderland een samenwerking aangegaan om huishoudens in de regio Arnhem-Nijmegen aan te sluiten op het warmtenet. Jan van der Meer vervult per 1 januari 2017 namens Over Morgen de functie van warmteregisseur.

Het doel is om te groeien van 26.500 naar 90.000 aangesloten woningen in 2030 die dan geen aardgas meer nodig hebben. Jan gaat vraag en aanbod van warmte in kaart brengen, strategieën opstellen voor verduurzaming en transitieplannen. Ook zal hij een bijdrage leveren aan andere alternatieven voor aardgas.

De regio is door de combinatie van de functies woningbouw, maatschappelijk vastgoed, glastuinbouw en industrie zeer geschikt voor het gebruik van warmtenetten. Hierdoor vermindert het gebruik van aardgas.

Jan is eerder aangesteld als warmteregisseur voor de Metropool Amsterdam.

Lees hier het volledige persbericht.

Simple Share Buttons