Jan houdt zich al jaren bezig met de transitie naar een duurzame wereld. Hij heeft zowel affiniteit met de innovatie van burgerinitiatieven als met politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Met zijn energie, creativiteit en enthousiasme maakt hij gemakkelijk verbinding tussen verschillende mensen en beleidsterreinen. Als planoloog kijkt Jan naar de bredere ruimtelijke en maatschappelijke impact van de energietransitie. Jan is idealistisch in zijn waarden en pragmatisch in zijn handelen.

jan.vanthek@overmorgen.nl
06 827 41 978

LinkedIn
Ik werk aan de thema's Circulariteit energietransitie warmtetransitie

Berichten van Jan

Circulair bouwen

Hoe stuur je op circulair bouwen zonder grondbezit?

Circulair bouwen komt bij veel gemeente steeds hoger op de agenda. In de bouw worden veel grondstoffen gebruikt die veel CO₂ uitstoten en een grote impact hebben op onze leefomgeving. Maar hoe stuur je als gemeente op circulair bouwen als je zelf geen grondbezit hebt en dus afhankelijk bent van marktpartijen?   Onze vorige blog ging…

week van de circulaire economie

Lunchlezing Week van de circulaire economie

De week van de Circulaire Economie komt eraan. Van maandag 7 tot en met 12 februari worden online en offline allerlei evenementen georganiseerd, voor zowel nieuwsgierige beginners als doorgewinterde professionals. Ook Over Morgen is betrokken. Wij organiseren samen met Rijkswaterstaat een lunchlezing over een opdracht waar we de afgelopen maanden aan hebben gewerkt. Adviseurs Jan…

Sara Vellenga circulair

Sara Vellenga aan de slag voor Over Morgen

Het is nu van belang dat alle losse circulaire initiatieven samen gaan vloeien tot een nieuwe manier van werken, bouwen en ontwikkelen. “Circulair moet in het echte leven zichtbaar worden. Het nieuwe normaal”, zegt Sara Vellenga, onze nieuwe adviseur Circulaire Economie. In dit interview stelt ze zichzelf voor. Waarom koos je voor Over Morgen? Over…

Verzilver uw dak

Hoe verzilveren we zon op dak in de RES?

Het PBL heeft een eerste kwalitatieve analyse uitgevoerd van alle concept RES’sen. Opvallend is de hoge ambitie op het gebied van zon op dak en zon op land. Naast zorgen over de technische haalbaarheid van deze ambitie, merken wij vanuit Over Morgen dat er ook op organisatorisch vlak nog veel winst te behalen is. Hoe…

Jan van ’t Hek aan de slag voor Over Morgen

Jan van ’t Hek studeerde Planologie aan de UvA. Tijdens zijn master kreeg hij steeds meer interesse in vraagstukken rond duurzaamheid en innovatie. Na een stage bij Pakhuis de Zwijger, waar hij allerlei programma’s maakte op het gebied van duurzaamheid, kreeg hij een baan bij het Projectmanagementbureau van de Gemeente Amsterdam. Net vanaf het uitbreken…