Jan houdt zich al jaren bezig met de transitie naar een duurzame wereld. Hij heeft zowel affiniteit met de innovatie van burgerinitiatieven als met politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Met zijn energie, creativiteit en enthousiasme maakt hij gemakkelijk verbinding tussen verschillende mensen en beleidsterreinen. Als planoloog kijkt Jan naar de bredere ruimtelijke en maatschappelijke impact van de energietransitie. Jan is idealistisch in zijn waarden en pragmatisch in zijn handelen.

jan.vanthek@overmorgen.nl
06 827 41 978

LinkedIn
Ik werk aan de thema's Circulariteit energie & klimaat warmtetransitie

Verzilver uw dak

Hoe verzilveren we zon op dak in de RES?

Het PBL heeft een eerste kwalitatieve analyse uitgevoerd van alle concept RES’sen. Opvallend is de hoge ambitie op het gebied van zon op dak en zon op land. Naast zorgen over de technische haalbaarheid van deze ambitie, merken wij vanuit Over Morgen dat er ook op organisatorisch vlak nog veel winst te behalen is. Hoe…

Jan van ’t Hek aan de slag voor Over Morgen

Jan van ’t Hek studeerde Planologie aan de UvA. Tijdens zijn master kreeg hij steeds meer interesse in vraagstukken rond duurzaamheid en innovatie. Na een stage bij Pakhuis de Zwijger, waar hij allerlei programma’s maakte op het gebied van duurzaamheid, kreeg hij een baan bij het Projectmanagementbureau van de Gemeente Amsterdam. Net vanaf het uitbreken…