Jan houdt zich al jaren bezig met de transitie naar een duurzame wereld. Hij heeft zowel affiniteit met de innovatie van burgerinitiatieven als met politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Met zijn energie, creativiteit en enthousiasme maakt hij gemakkelijk verbinding tussen verschillende mensen en beleidsterreinen. Als planoloog kijkt Jan naar de bredere ruimtelijke en maatschappelijke impact van de energietransitie. Jan is idealistisch in zijn waarden en pragmatisch in zijn handelen.

jan.vanthek@overmorgen.nl
06 827 41 978

LinkedIn
Ik werk aan de thema's gebiedsvernieuwing

Jan van ’t Hek aan de slag voor Over Morgen

Jan van ’t Hek studeerde Planologie aan de UvA. Tijdens zijn master kreeg hij steeds meer interesse in vraagstukken rond duurzaamheid en innovatie. Na een stage bij Pakhuis de Zwijger, waar hij allerlei programma’s maakte op het gebied van duurzaamheid, kreeg hij een baan bij het Projectmanagementbureau van de Gemeente Amsterdam. Net vanaf het uitbreken…