Vanuit een brede achtergrond in sociale geografie en industriële ecologie kijkt Sietse met een multidisciplinaire bril naar transities in het ruimtelijk domein. Met passie werkt hij aan de transitie naar een circulaire (bouw)economie en als systeemdenker opereert hij graag op gebiedsniveau.

Wie met Sietse samenwerkt, ziet al snel dat elke actie die je onderneemt, invloed heeft op andere opgaven in de leefomgeving.
Sietse neemt je graag mee op weg naar een circulaire werkwijze. Hij is analytisch sterk en zoekt met zijn enthousiasme en creativiteit buiten de gebaande paden naar concrete oplossingen om ‘dat wat recht is weer rond te maken’.

sietse.gronheid@overmorgen.nl
06 5172 4411

LinkedIn
Ik werk aan de thema's Circulariteit

Berichten van Sietse

Kompas Circulaire gebiedsontwikkeling

Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling maakt gemeenten wegwijs in circulair bouwen

Circulair bouwen krijgt landelijk steeds meer aandacht en gemeenten hebben het onderwerp hoog op de agenda staan. Aan concreet beleid ontbreekt het echter vaak, omdat gemeenten niet weten met welke instrumenten ze kunnen sturen op circulariteit in gebiedsontwikkeling. Adviesbureau Over Morgen lanceert met de provincie Zuid-Holland het Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling: een tool die gemeenten inzicht…

participatie wandeling

Wandelroute succesvol voor participatie in Alkmaar

Inwoners laten meepraten over een nieuw bestemmingsplan gaat een stuk makkelijker als je samen door het gebied loopt. Daarom maakten we samen met de gemeente Alkmaar een interactieve wandelroute. En het is een groot succes. ‘Op de openingsdag van de Overstadwandeling liepen al meteen ruim honderd mensen mee. Via QR-codes op de route kunnen ze…

circulair bouwen

Circulair bouwen leer je door te doen, maar hoe dan?

De bouwsector is één van de meest vervuilende sectoren op aarde. In 2050 moet onze economie helemaal circulair zijn. Hoe zorgen we ervoor dat we door te experimenteren overgaan tot een radicaal andere werkwijze in de bouw? Voor zijn MSc thesis Industrial Ecology (TU Delft/Universiteit Leiden) hield Sietse Gronheid dit vraagstuk tegen het licht. Circulair…