Samen naar een energieneutraal Winterswijk

Featured Video Play Icon

Datum

10 / 2017

Contactpersoon

Over Morgen
Over Morgen
033 30 36 800 | mail

Tags

duurzame warmte

Op 27 oktober heeft de Energietafel Winterswijk haar advies over hoe Winterswijk in 2030 energieneutraal moet worden aan het College van Burgemeester en Wethouders aangeboden. Aan de Energietafel hebben zo’n 20 Winterswijkse maatschappelijke instanties deelgenomen. De partijen hebben unaniem de ambitie om in 2030 energieneutraal te worden onderschreven en de route daarnaartoe bepaald.

Hans Bax, kwartiermaker van de Energietafel, vat het verloop als volgt samen: “Er is veel verantwoordelijkheidsgevoel bij de Energietafel. De bijeenkomsten zijn goed verlopen. Men heeft goed naar elkaar geluisterd. En er is enorm veel kennis aanwezig. Dat allemaal heeft geleid tot een advies van de Energietafel dat unaniem en concreet is.”

Het overgrote deel van de Energietafel onderschrijft de doelstelling om Winterswijk in 2030 energieneutraal te maken en adviseert het college fors in te zetten op energiebesparing. Als alle inwoners en bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen, kan in 2030 tot wel 35 procent worden bespaard. Daarnaast wordt er in 2030 veel meer schone stroom opgewekt. De Energietafel ziet voor Winterswijk grote kansen om die deze op te wekken met zon door het plaatsen van zonnepanelen op daken. In het buitengebied wil de Energietafel het mogelijk maken om de komende vijf jaar 50 hectare zonnepark te realiseren.

In november bepaalt het College van Burgemeester en Wethouders zijn standpunt over de route naar een energieneutraal Winterswijk. Op 30 november worden de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd aan de raadscommissies. Op 6 december wordt het raadsvoorstel behandeld in de commissie Ruimte. In de raadsvergadering van 21 december 2017 kan de raad de route naar een energieneutraal Winterswijk in 2030 vaststellen.

Lees het advies van de Energietafel Winterswijk hier.

Over Morgen ondersteunt de gemeente Winterswijk om tot deze route te komen met zowel inhoudelijk advies als het proces met de samenleving en de interne besluitvorming.

Wil je op de hoogte blijven van ons nieuws?
Schrijf je dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Simple Share Buttons