Bij het oplossen van vraagstukken rondom de warmtetransitie speelt geografische data een onmisbare rol. Frida weet als geen ander hoe belangrijk het is om deze data te laten spreken en zo vroeg mogelijk te betrekken in een project. Zij combineert het ‘wat’ met het ‘waar’ om een antwoord te vinden op het ‘hoe’.

Met haar achtergrond in sociale geografie en GIS brengt zij het sociale- en technische aspect samen. Haar data-analytische vaardigheden gebruikt ze om vraagstukken inzichtelijk te maken voor iedereen. Visualisatie speelt hierin een belangrijk rol. Zo komt Frida samen met haar collega’s en opdrachtgevers tot een duidelijk en bruikbaar advies.

frida.boone@overmorgen.nl
06 8200 55 10

LinkedIn
Ik werk aan de thema's data warmtetransitie