Het Servicepunt Duurzame Energie is ingericht voor Noord-Hollandse regio’s, gemeenten en woningbouwcorporaties. Bestuurders en professionals van deze organisaties kunnen bij het Servicepunt terecht voor al hun vragen rondom duurzame energie met een nadrukkelijk focus op het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Het Servicepunt is al 15 jaar actief en een waardevolle vraagbaak in de provincie. Vanaf 1 januari 2017 bemensen AEF en Over Morgen het Servicepunt Duurzame Energie van de Provincie Noord-Holland.

We hebben gekozen voor een nieuwe invulling van het Servicepunt. In een programmatische aanpak is er langs drie werklijnen ingezet op het aanjagen en initiëren van projecten, het faciliteren van partijen en gelijktijdig is er ingezet om maximaal te leren van ervaringen en om goede voorbeelden uit de praktijk zichtbaar te maken. Bekijk het aanbod van het Servicepunt

Na een intensieve kennismaking met partijen uit de provincie is volop ingezet op het organiseren van een fors aantal bijeenkomsten en kennissessies en is parallel werk gemaakt van het ontwikkelen van eigen plannen die samen met partijen in uitvoering gebracht kunnen worden. Ook in 2018 zullen AEF en Over Morgen het Servicepunt invullen en aan de hand van een jaarplan dat samen met de provincie en daarin actieve partijen zal worden opgesteld. De nieuwe uitdaging voor 2018 zal zijn om ook het aardgasvrij maken van de bestaande bouw concreter vorm te geven.

Graag delen wij onze opgedane ervaringen, lessen en aanpak rondom het Servicepunt met partijen die daarin interesse hebben. Hiervoor kunt u contact opnemen met Jeroen Roeloffzen of Ingrid Giebels van Over Morgen en Maarten van Poelgeest van AEF.