Sara is een verbinder en iemand die uitdagingen actief beetpakt. Zij heeft een scherp oog voor context, is in staat daarmee te werken en brengt van daaruit vernieuwing.

Sara geeft handvatten aan abstracte missies en visies door een strategie vast te stellen en een koers uit te stippelen, met een routekaart als houvast.

Dat doet ze niet alleen, liever niet zelfs. Een speelveld met meerdere partijen geeft haar energie, omdat het spel dan meer kleur krijgt en dynamiek geeft.

Met een heldere visie als vertrekpunt creëert zij een creatieve en energieke omgeving, waarin iedereen een eigen rol heeft en speelt. Zij zet zich graag in voor een duurzame toekomst van onze aarde met circulariteit als speerpunt. Dit vraagt om innovaties en marktimplementatie van nieuwe producten.

Ze heeft veel ervaring opgedaan in het begeleiden van circulaire trajecten in de bouw, maar ook met duurzame gebiedsontwikkeling.

sara.vellenga@overmorgen.nl


LinkedIn
Ik werk aan de thema's Circulariteit duurzame gebiedsontwikkeling energie & klimaat

Sara Vellenga circulair

Sara Vellenga aan de slag voor Over Morgen

Het is nu van belang dat alle losse circulaire initiatieven samen gaan vloeien tot een nieuwe manier van werken, bouwen en ontwikkelen. “Circulair moet in het echte leven zichtbaar worden. Het nieuwe normaal”, zegt Sara Vellenga, onze nieuwe adviseur Circulaire Economie. In dit interview stelt ze zichzelf voor. Waarom koos je voor Over Morgen? Over…